นายบุญชู นิลถนอม (เกิด 28 มกราคม พ.ศ. 2508) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรสาคร เขต 2 ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2554 สังกัดพรรคเพื่อไทย

บุญชู นิลถนอม
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรสาคร เขต 2
ดำรงตำแหน่ง
3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 – 9 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 28 มกราคม พ.ศ. 2508 (55 ปี)
พรรคการเมือง ชาติไทยพัฒนา

ประวัติแก้ไข

บุญชู นิลถนอม เกิดเมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2508 เป็นบุตรของนายเกื้อ และนางบุญช่วย นิลถนอม มีพี่น้อง 6 คน สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ โปรแกรมพัฒนาชุมชน สถาบันราชภัฎนครปฐม มีบุตรนอกสมรส 2 คน

งานการเมืองแก้ไข

อดีตเป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลอ้อมน้อย ต่อมา พ.ศ. 2537 เป็นกำนันตำบลอ้อมน้อย ส.ท.ตำบลอ้อมน้อย ส.ท.เมืองอ้อมน้อย ส.อบจ.สมุทรสาคร และรองประธานสภาจังหวัดสมุทรสาคร ตามลำดับ

นายบุญชู รู้จักมักคุ้นกับตระกูลไกรวัตนุสสรณ์โดยเฉพาะนายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ ส.ส. หลายสมัย และนายอุดร ไกรวัตนุสสรณ์ (นายก อบจ. ยุคที่นายบุญชูเป็น ส.อบจ.) มาตั้งแต่สมัยเป็นกำนันตำบลอ้อมน้อย พ.ศ. 2554 จึงได้รับการชักชวนให้ลงสมัคร ส.ส. ในนามพรรคเพื่อไทย และได้รับการเลือกตั้งเป็นครั้งแรก[1]

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

บุญชู นิลถนอม ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 1 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 จังหวัดสมุทรสาคร สังกัดพรรคเพื่อไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข