พรรคชาติไทยพัฒนา

พรรคการเมืองไทย

พรรคชาติไทยพัฒนา (อังกฤษ: Chartthaipattana Party[2]) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2551 หลังจากศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ให้ยุบพรรคชาติไทยและห้ามกรรมการบริหารพรรคยุ่งเกี่ยวกับการเมืองเป็นเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไป สมาชิกพรรคชาติไทยจำนวนมากจึงตัดสินใจย้ายมาสังกัดพรรคชาติไทยพัฒนา

พรรคชาติไทยพัฒนา
หัวหน้าวราวุธ ศิลปอาชา
รองหัวหน้า
เลขาธิการประภัตร โพธสุธน
รองเลขาธิการ
เหรัญญิกพวงรัตน์ ชัยบุตร
นายทะเบียนสมาชิกพิสิษฐ์ พิทยฐากุลเจริญ
กรรมการบริหาร
 • ธเนศพล ธนบุณยวัฒน์
 • นพดล มาตรศรี
 • อุดม โปร่งไฟฟ้า
 • สุรชัย ทิณเกิด
 • อภิวัชร์ บัวพันธ์
 • พีระวัฒน์ พุ่มทอง
 • พงษ์ศักดิ์ ชมสุวรรณ
ประธานที่ปรึกษากัญจนา ศิลปอาชา
ที่ปรึกษาธีระ วงศ์สมุทร
ผู้อำนวยการพรรคนิกร จำนง
นโยบายการเมืองไม่ขัดแย้ง สร้างแรงกระตุ้นเศรษฐกิจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
คำขวัญพรรคชาติไทยพัฒนา เพื่อพัฒนาชาติไทย
ก่อตั้ง18 เมษายน พ.ศ. 2551 (16 ปี)
ก่อนหน้าพรรคชาติไทย
ที่ทำการเลขที่ 1 ถนนพิชัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
สมาชิกภาพ  (ปี 2566)11,433 คน[1]
จุดยืนฝ่ายขวา อนุรักษ์นิยม
สี  สีชมพู
สภาผู้แทนราษฎร
10 / 500
เว็บไซต์
www.chartthaipattana.or.th
ตราสัญลักษณ์เดิมของพรรคชาติไทยพัฒนา

พรรคมีฐานที่มั่นในจังหวัดสุพรรณบุรี หัวหน้าพรรคคนแรกหลังย้ายมาสังกัดคือชุมพล ศิลปอาชา[3] น้องชายของอดีตนายกรัฐมนตรีบรรหาร ศิลปอาชา ซึ่งถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งห้ามเล่นการเมืองพร้อมกับกรรมการบริหารพรรคชาติไทย[4][5] เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 พรรคเข้าร่วมกับพรรคประชาธิปัตย์จัดตั้งรัฐบาลผสม 6 พรรคภายใต้การนำของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ในรัฐบาลอภิสิทธิ์ พรรคชาติไทยพัฒนา ได้รับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี (พลตรีสนั่น ขจรประศาสน์) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ชุมพล ศิลปอาชา) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ธีระ วงศ์สมุทร) และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (เกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร)

ประวัติ

แก้

พรรคชาติไทยพัฒนา เป็นพรรคการเมืองที่รองรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จากพรรคชาติไทย ซึ่งถูกตัดสินยุบพรรคเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ซึ่ง ณ เวลานั้น เหลือ ส.ส. ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ 13 คน จึงย้ายมาสังกัดพรรคชาติไทยพัฒนาทั้งหมด ต่อมาในการเลือกตั้งซ่อมเมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2552 พรรคชาติไทยพัฒนาได้รับเลือกตั้ง 10 คน และปลายเดือนมกราคม ปีเดียวกัน มีสมาชิกจากอดีตพรรคมัชฌิมาธิปไตย ย้ายเข้าพรรคชาติไทยพัฒนา 2 คน รวมทั้งหมด 25 คน[6]

รายนามหัวหน้าพรรค

แก้
ลำดับ รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ ตำแหน่งสำคัญ
1   กฤต รัตนคามินี 18 เมษายน พ.ศ. 2551 23 มกราคม พ.ศ. 2552
2   ชุมพล ศิลปอาชา
(6 มิถุนายน พ.ศ. 2483 — 21 มกราคม พ.ศ. 2556)
24 มกราคม พ.ศ. 2552 21 มกราคม พ.ศ. 2556
(ถึงแก่อสัญกรรม)
• อดีตรองนายกรัฐมนตรี
• อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
• อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
-   ถาวร จำปาเงิน
(รักษาการหัวหน้าพรรค)
22 มกราคม พ.ศ. 2556 18 มีนาคม พ.ศ. 2556
3   ธีระ วงศ์สมุทร
(15 ธันวาคม พ.ศ. 2491 — )
19 มีนาคม พ.ศ. 2556 25 ตุลาคม พ.ศ. 2561 • อดีตอธิบดีกรมชลประทาน
• อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
4   กัญจนา ศิลปอาชา
(15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2503 — )
26 ตุลาคม พ.ศ. 2561 20 กันยายน พ.ศ. 2565 • อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
5   วราวุธ ศิลปอาชา
(11 กรกฎาคม พ.ศ. 2516 — )
3 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ปัจจุบัน • อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

• อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ของไทย

กรรมการบริหารพรรค

แก้

ชุดที่ 1 (18 เมษายน พ.ศ. 2551 - 24 มกราคม พ.ศ. 2552)

แก้

คณะกรรมการบริหารพรรคชุดแรก[7] สิ้นสุดลงตามมติที่ประชุมใหญ่ เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2552

ชุดที่ 2 (24 มกราคม พ.ศ. 2552 - 27 มีนาคม พ.ศ. 2552)

แก้

คณะกรรมการบริหารชุดที่ได้รับแต่งตั้งตามมติที่ประชุมใหญ่ เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2552[8] และสิ้นสุดลงตามมติที่ประชุมใหญ่ เมื่อวันที่ 27 มีนาคมของปีเดียวกัน

ชุดที่ 3 (27 มีนาคม พ.ศ. 2552 - 23 ธันวาคม พ.ศ. 2554)

แก้

คณะกรรมการบริหารชุดที่ได้รับแต่งตั้งตามมติที่ประชุมใหญ่ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2552[9] และสิ้นสุดลงตามมติที่ประชุมใหญ่ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ชุดที่ 4 (23 ธันวาคม พ.ศ. 2554 - 19 มกราคม พ.ศ. 2556)

แก้

คณะกรรมการบริหารชุดที่ได้รับแต่งตั้งตามมติที่ประชุมใหญ่ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2554[11] และสิ้นสุดลงทั้งคณะในกรณีที่หัวหน้าพรรค (นายชุมพล ศิลปอาชา) ถึงแก่อสัญกรรม[12]

ชุดที่ 5 (19 มีนาคม พ.ศ. 2556 - 25 ตุลาคม พ.ศ. 2561)

แก้

การประชุมใหญ่พรรคชาติไทยพัฒนา ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2556[13] โดยที่ประชุมใหญ่พรรคชาติไทยพัฒนา มีมติเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคแทนตำแหน่งที่ว่าง ทำให้คณะกรรมการบริหารพรรค มีจำนวน 11 คน ดังนี้

ชุดที่ 6 (26 ตุลาคม พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน)

แก้

การประชุมใหญ่พรรคชาติไทยพัฒนา ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561[15] โดยที่ประชุมใหญ่พรรคชาติไทยพัฒนา มีมติเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรค ดังนี้

รายชื่อ ตำแหน่ง
กัญจนา ศิลปอาชา (ลาออกจากหัวหน้าพรรควันที่ 20 กันยายน 2565) หัวหน้าพรรค
อนุรักษ์ จุรีมาศ รองหัวหน้าพรรค
อนุชา สะสมทรัพย์
วิจิตร พรพฤฒิพันธุ์
สัมพันธ์ แป้นพัฒน์
ยุทธพล อังกินันทน์ (ควบตำแหน่งโฆษกพรรค)
ประภัตร โพธสุธน เลขาธิการพรรค
นิติวัฒน์ จันทร์สว่าง รองเลขาธิการพรรค
พันธุ์เทพ สุลีสถิร (ลาออกจากสมาชิกพรรค)
ทัศน์ลักษณ์ ปัตตพงศ์ภัช (ควบตำแหน่งรองโฆษกพรรค)
พิสิษฐ์ พิทยฐากุลเจริญ นายทะเบียนสมาชิกพรรค
พวงรัตน์ ชัยบุตร เหรัญญิกพรรค
นพดล มาตรศรี กรรมการบริหารพรรค
สุรชัย ทิณเกิด
อภิวัชร บัวพันธ์
ณรงค์ นุ่นทอง
เสน่ห์ ขาวโต
ภักดีหาญส์ หิมะทองคำ รองโฆษกพรรค
วราวุธ ศิลปอาชา (ตําแหน่งหัวหน้าพรรควันที่ 3 ตุลาคม 2565) ประธานยุทธศาสตร์พรรรค

ต่อมาได้มีกรรมการบริหารพรรคยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งจำนวน 3 คนคือ

 • นาย อนุชา สะสมทรัพย์ รองหัวหน้าพรรค
 • นาย พันธุ์เทพ สุลีสถิร รองเลขาธิการพรรค
 • นาย ณรงค์ นุ่นทอง กรรมการบริหารพรรค

โดยเฉพาะนายพันธุ์เทพนอกจากลาออกจากตำแหน่งรองเลขาธิการพรรคแล้วยังขอลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคด้วย ทำให้ในวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2563 พรรคชาติไทยพัฒนาได้จัดประชุมใหญ่สามัญของพรรคเพื่อเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคแทนตำแหน่งที่ว่างซึ่งที่ประชุมมีมติเลือก นายอนุชา สะสมทรัพย์ เป็นรองหัวหน้าพรรค นายอุดมศักดิ์ ศรีสุทิวา เป็นรองเลขาธิการพรรค และนาย ปรเมศวร์ กุมารบุญ เป็นกรรมการบริหารพรรค ทำให้กรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ประกอบด้วย

รายชื่อ ตำแหน่ง
กัญจนา ศิลปอาชา หัวหน้าพรรค
อนุรักษ์ จุรีมาศ รองหัวหน้าพรรค
อนุชา สะสมทรัพย์
วิจิตร พรพฤฒิพันธุ์
สัมพันธ์ แป้นพัฒน์
ยุทธพล อังกินันทน์ (ควบตำแหน่งโฆษกพรรค)
ประภัตร โพธสุธน เลขาธิการพรรค
นิติวัฒน์ จันทร์สว่าง รองเลขาธิการพรรค
อุดมศักดิ์ ศรีสุทิวา
ทัศน์ลักษณ์ ปัตตพงศ์ภัช (ควบตำแหน่งรองโฆษกพรรค)
พิสิษฐ์ พิทยฐากุลเจริญ นายทะเบียนสมาชิกพรรค
พวงรัตน์ ชัยบุตร เหรัญญิกพรรค
ธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ กรรมการบริหารพรรค
นพดล มาตรศรี
สุรชัย ทิณเกิด
อภิวัชร์ บัวพันธ์
ปรเมศวร์ กุมารบุญ
เสน่ห์ ขาวโต
ภักดีหาญส์ หิมะทองคำ รองโฆษกพรรค

การเลือกตั้ง

แก้

ผลการเลือกตั้งทั่วไป

แก้
การเลือกตั้ง จำนวนที่นั่ง คะแนนเสียงทั้งหมด สัดส่วนคะแนนเสียง ที่นั่งเปลี่ยน ผลการเลือกตั้ง ผู้นำเลือกตั้ง
2554
19 / 500
907,107 2.71%   19 ร่วมรัฐบาล ชุมพล ศิลปอาชา
2557 การเลือกตั้งเป็นโมฆะ บรรหาร ศิลปอาชา
2562
10 / 500
783,689 2.20%   9 ร่วมรัฐบาล กัญจนา ศิลปอาชา
2566
10 / 500
184,980   0 ร่วมรัฐบาล วราวุธ ศิลปอาชา

อ้างอิง

แก้
 1. ข้อมูลพรรคการเมืองที่ยังดำเนินการอยู่ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566
 2. "Chartthaipattana Party" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2011-11-15. สืบค้นเมื่อ 2011-07-14.
 3. Theera elected new leader เก็บถาวร 2019-03-27 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, 19 March 2013, The Nation
 4. "Main Page - Thailand Political Base". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 27 September 2009. สืบค้นเมื่อ 7 July 2019.{{cite web}}: CS1 maint: bot: original URL status unknown (ลิงก์)
 5. Tumcharoen, Surasak (4 January 2009). "Keeping it in the family". Bangkok Post. สืบค้นเมื่อ 9 July 2011.
 6. พลิกปูม3พรรคการเมือง"รังใหม่" 245 ส.ส."พลังประชาชน-ชาติไทย-มัชฌิมา"แตกทัพแห่ซบหลังโดนยุบ
 7. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคชาติไทยพัฒนา
 8. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคชาติไทยพัฒนา
 9. "ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรค ข้อบังคับพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคชาติไทยพัฒนา" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2011-11-15. สืบค้นเมื่อ 2011-07-14.
 10. [https://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/D/087/45.PDF ประกาศนาย ทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคและกรรมการบริหารพรรคชาติไทยพัฒนา] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนที่ 87ง วันที่ 10 มิถุนายน 2553
 11. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชาติไทยพัฒนา (จำนวน ๙ ราย)
 12. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคชาติไทยพัฒนา
 13. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคชาติไทยพัฒนา
 14. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงชื่อของกรรมการบริหารพรรคชาติไทยพัฒนา (จำนวน ๑๑ ราย)
 15. ตามคาด'กัญจนา'หัวหน้าพรรคชทพ.'ประภัตร'นั่งเลขาฯ

ดูเพิ่ม

แก้