พรรคชาติไทยพัฒนา

พรรคการเมืองในประเทศไทย
ระวังสับสนกับ พรรคชาติพัฒนา (พ.ศ. 2550)

พรรคชาติไทยพัฒนา (อังกฤษ: Chartthaipattana Party[2]) ก่อตั้งเมื่อ 18 เมษายน พ.ศ. 2551 โดยมีนายกฤต รัตนคามินี เป็นหัวหน้าพรรคคนแรก ต่อมานายชุมพล ศิลปอาชา ได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรค[3] และ นายพันธุ์เทพ สุลีสถิร เป็นเลขาธิการพรรค

พรรคชาติไทยพัฒนา
หัวหน้าวราวุธ ศิลปอาชา
เลขาธิการประภัตร โพธสุธน
คำขวัญพรรคชาติไทยพัฒนา เพื่อพัฒนาชาติไทย
ก่อตั้ง18 เมษายน พ.ศ. 2551
ก่อนหน้าพรรคชาติไทย
ที่ทำการเลขที่ 1 ถนนพิชัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
จำนวนสมาชิก  (ปี 2563)13,149 คน[1]
สภาผู้แทนราษฎร
12 / 500
เว็บไซต์
chartthaipattana.or.th
โฆษกยุทธพล อังกินันทน์
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

กระทั่งในปี พ.ศ. 2556 นายชุมพล ศิลปอาชา หัวหน้าพรรค เสียชีวิตในขณะดำรงตำแหน่งดังกล่าว ปัจจุบันมีนาย วราวุธ ศิลปอาชา เป็นหัวหน้าพรรคและนาย ประภัตร โพธสุธน เป็นเลขาธิการพรรค

ประวัติแก้ไข

พรรคชาติไทยพัฒนา เป็นพรรคการเมืองที่รองรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จากพรรคชาติไทย ซึ่งถูกตัดสินยุบพรรคเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ซึ่ง ณ เวลานั้น เหลือ ส.ส. ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ 13 คน จึงย้ายมาสังกัดพรรคชาติไทยพัฒนาทั้งหมด ต่อมาในการเลือกตั้งซ่อมเมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2552 พรรคชาติไทยพัฒนาได้รับเลือกตั้ง 10 คน และปลายเดือนมกราคม ปีเดียวกัน มีสมาชิกจากอดีตพรรคมัชฌิมาธิปไตย ย้ายเข้าพรรคชาติไทยพัฒนา 2 คน รวมทั้งหมด 25 คน[4]

รายนามหัวหน้าพรรคแก้ไข

ลำดับ รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ ตำแหน่งสำคัญ
1   กฤต รัตนคามินี 18 เมษายน พ.ศ. 2551 23 มกราคม พ.ศ. 2552
2   ชุมพล ศิลปอาชา
(6 มิถุนายน พ.ศ. 2483 — 21 มกราคม พ.ศ. 2556)
24 มกราคม พ.ศ. 2552 21 มกราคม พ.ศ. 2556 • อดีตรองนายกรัฐมนตรี
• อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
• อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
-   ถาวร จำปาเงิน
(รักษาการหัวหน้าพรรค)
22 มกราคม พ.ศ. 2556 18 มีนาคม พ.ศ. 2556
3   ธีระ วงศ์สมุทร
(15 ธันวาคม พ.ศ. 2491 — )
19 มีนาคม พ.ศ. 2556 25 ตุลาคม พ.ศ. 2561 • อดีตอธิบดีกรมชลประทาน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
4   กัญจนา ศิลปอาชา
(15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2503 — )
26 ตุลาคม พ.ศ. 2561 20 กันยายน พ.ศ. 2565 • อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

กรรมการบริหารพรรคแก้ไข

ชุดที่ 1 (18 เมษายน พ.ศ. 2551 - 24 มกราคม พ.ศ. 2552)แก้ไข

คณะกรรมการบริหารพรรคชุดแรก[5] สิ้นสุดลงตามมติที่ประชุมใหญ่ เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2552

ชุดที่ 2 (24 มกราคม พ.ศ. 2552 - 27 มีนาคม พ.ศ. 2552)แก้ไข

คณะกรรมการบริหารชุดที่ได้รับแต่งตั้งตามมติที่ประชุมใหญ่ เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2552[6] และสิ้นสุดลงตามมติที่ประชุมใหญ่ เมื่อวันที่ 27 มีนาคมของปีเดียวกัน

ชุดที่ 3 (27 มีนาคม พ.ศ. 2552 - 23 ธันวาคม พ.ศ. 2554)แก้ไข

คณะกรรมการบริหารชุดที่ได้รับแต่งตั้งตามมติที่ประชุมใหญ่ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2552[7] และสิ้นสุดลงตามมติที่ประชุมใหญ่ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ชุดที่ 4 (23 ธันวาคม พ.ศ. 2554 - 19 มกราคม พ.ศ. 2556)แก้ไข

คณะกรรมการบริหารชุดที่ได้รับแต่งตั้งตามมติที่ประชุมใหญ่ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2554[9] และสิ้นสุดลงทั้งคณะในกรณีที่หัวหน้าพรรค (นายชุมพล ศิลปอาชา) ถึงแก่อสัญกรรม[10]

ชุดที่ 5 (19 มีนาคม พ.ศ. 2556 - 25 ตุลาคม พ.ศ. 2561)แก้ไข

การประชุมใหญ่พรรคชาติไทยพัฒนา ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2556[11] โดยที่ประชุมใหญ่พรรคชาติไทยพัฒนา มีมติเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคแทนตำแหน่งที่ว่าง ทำให้คณะกรรมการบริหารพรรค มีจำนวน 11 คน ดังนี้

ชุดที่ 6 (26 ตุลาคม พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน)แก้ไข

การประชุมใหญ่พรรคชาติไทยพัฒนา ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561[13] โดยที่ประชุมใหญ่พรรคชาติไทยพัฒนา มีมติเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรค ดังนี้

รายชื่อ ตำแหน่ง
กัญจนา ศิลปอาชา หัวหน้าพรรค
อนุรักษ์ จุรีมาศ รองหัวหน้าพรรค
อนุชา สะสมทรัพย์
วิจิตร พรพฤฒิพันธุ์
สัมพันธ์ แป้นพัฒน์
ยุทธพล อังกินันทน์ (ควบตำแหน่งโฆษกพรรค)
ประภัตร โพธสุธน เลขาธิการพรรค
นิติวัฒน์ จันทร์สว่าง รองเลขาธิการพรรค
พันธุ์เทพ สุลีสถิร (ลาออกจากสมาชิกพรรค)
ทัศน์ลักษณ์ ปัตตพงศ์ภัช (ควบตำแหน่งรองโฆษกพรรค)
พิสิษฐ์ พิทยฐากุลเจริญ นายทะเบียนสมาชิกพรรค
พวงรัตน์ ชัยบุตร เหรัญญิกพรรค
ธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ กรรมการบริหารพรรค
นพดล มาตรศรี
สุรชัย ทิณเกิด
อภิวัชร บัวพันธ์
ณรงค์ นุ่นทอง
เสน่ห์ ขาวโต
ภักดีหาญส์ หิมะทองคำ รองโฆษกพรรค

ต่อมาได้มีกรรมการบริหารพรรคยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งจำนวน 3 คนคือ

 • นาย อนุชา สะสมทรัพย์ รองหัวหน้าพรรค
 • นาย พันธุ์เทพ สุลีสถิร รองเลขาธิการพรรค
 • นาย ณรงค์ นุ่นทอง กรรมการบริหารพรรค

โดยเฉพาะนายพันธุ์เทพนอกจากลาออกจากตำแหน่งรองเลขาธิการพรรคแล้วยังขอลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคด้วย ทำให้ในวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2563 พรรคชาติไทยพัฒนาได้จัดประชุมใหญ่สามัญของพรรคเพื่อเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคแทนตำแหน่งที่ว่างซึ่งที่ประชุมมีมติเลือก นายอนุชา สะสมทรัพย์ เป็นรองหัวหน้าพรรค นายอุดมศักดิ์ ศรีสุทิวา เป็นรองเลขาธิการพรรค และนาย ปรเมศวร์ กุมารบุญ เป็นกรรมการบริหารพรรค ทำให้กรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ประกอบด้วย

รายชื่อ ตำแหน่ง
กัญจนา ศิลปอาชา หัวหน้าพรรค
อนุรักษ์ จุรีมาศ รองหัวหน้าพรรค
อนุชา สะสมทรัพย์
วิจิตร พรพฤฒิพันธุ์
สัมพันธ์ แป้นพัฒน์
ยุทธพล อังกินันทน์ (ควบตำแหน่งโฆษกพรรค)
ประภัตร โพธสุธน เลขาธิการพรรค
นิติวัฒน์ จันทร์สว่าง รองเลขาธิการพรรค
อุดมศักดิ์ ศรีสุทิวา
ทัศน์ลักษณ์ ปัตตพงศ์ภัช (ควบตำแหน่งรองโฆษกพรรค)
พิสิษฐ์ พิทยฐากุลเจริญ นายทะเบียนสมาชิกพรรค
พวงรัตน์ ชัยบุตร เหรัญญิกพรรค
ธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ กรรมการบริหารพรรค
นพดล มาตรศรี
สุรชัย ทิณเกิด
อภิวัชร์ บัวพันธ์
ปรเมศวร์ กุมารบุญ
เสน่ห์ ขาวโต
ภักดีหาญส์ หิมะทองคำ รองโฆษกพรรค

การทำงานในรัฐสภาแก้ไข

ครั้งที่ การเลือกตั้ง จำนวน ส.ส. สถานภาพพรรค นายกรัฐมนตรี หมายเหตุ
1. - 25 คน ร่วมรัฐบาล อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ย้ายมาจากพรรคชาติไทยและพรรคมัชฌิมาธิปไตย 15 คน
ได้รับเลือกตั้งซ่อม 10 คน
2. 2554 19 คน ร่วมรัฐบาล ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
3. 2562 12 คน ร่วมรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้รับเลือกตั้ง 10 คน ต่อมาได้รับเลือกตั้งซ่อม เพิ่มมาอีก 1 คน และหลังพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบ มี ส.ส. ย้ายมาสังกัดเพิ่มเติม 1 คน

อ้างอิงแก้ไข

 1. ข้อมูลพรรคการเมืองที่ยังดำเนินการอยู่ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564
 2. Chartthaipattana Party
 3. ชทพ.เลือก “ชุมพล” เป็นหัวหน้าพรรค
 4. พลิกปูม3พรรคการเมือง"รังใหม่" 245 ส.ส."พลังประชาชน-ชาติไทย-มัชฌิมา"แตกทัพแห่ซบหลังโดนยุบ
 5. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคชาติไทยพัฒนา
 6. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคชาติไทยพัฒนา
 7. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรค ข้อบังคับพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคชาติไทยพัฒนา
 8. [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/D/087/45.PDF ประกาศนาย ทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคและกรรมการบริหารพรรคชาติไทยพัฒนา] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนที่ 87ง วันที่ 10 มิถุนายน 2553
 9. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชาติไทยพัฒนา (จำนวน ๙ ราย)
 10. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคชาติไทยพัฒนา
 11. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคชาติไทยพัฒนา
 12. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงชื่อของกรรมการบริหารพรรคชาติไทยพัฒนา (จำนวน ๑๑ ราย)
 13. ตามคาด'กัญจนา'หัวหน้าพรรคชทพ.'ประภัตร'นั่งเลขาฯ

ดูเพิ่มแก้ไข