พันธุ์เทพ สุลีสถิร

นายพันธุ์เทพ สุลีสถิร อดีตเลขาธิการพรรคชาติไทยพัฒนา[1] สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) อ่างทอง และเป็นแกนนำผู้ประสานงานสมาพันธ์ต้านค้าปลีกข้ามชาติ มีบทบาทในการผลักดันกฎหมายต่อต้านการค้าปลีกข้ามชาติ[2]

พันธุ์เทพ สุลีสถิร
พันธุ์เทพ ใน พ.ศ. 2561
เลขาธิการพรรคชาติไทยพัฒนา
ดำรงตำแหน่ง
5 มีนาคม พ.ศ. 2553 – 25 ตุลาคม พ.ศ. 2561
ก่อนหน้าปรีชา จั่นเพชร
ถัดไปประภัตร โพธสุธน
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด10 ตุลาคม พ.ศ. 2506 (60 ปี)
อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
พรรคการเมืองชาติไทยพัฒนา

ประวัติ แก้

พันธุ์เทพ สุลีสถิร เกิดเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2506 จบการศึกษาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

การดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรคชาติไทยพัฒนา แก้

พันธุ์เทพ สุลีสถิร ได้รับการเลือกตั้งจากคณะกรรมการบริหารพรรคชาติไทยพัฒนา เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2553[3] ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรค แทนนายปรีชา จั่นเพชร ที่ลาออกจากตำแหน่ง ต่อมาในการประชุมใหญ่พรรคชาติไทยพัฒนา ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561[4] เขาได้รับตำแหน่งเป็นรองเลขาธิการพรรค[5] หลังจากนั้นเขาก็ได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคชาติไทยพัฒนา

อ้างอิง แก้