ประภัตร โพธสุธน

ประภัตร โพธสุธน (เกิด 1 สิงหาคม 2492) เลขาธิการพรรคชาติไทยพัฒนา อดีตเลขาธิการพรรคชาติไทย อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการในหลายกระทรวง หลายสมัย

ประภัตร โพธสุธน
ม.ป.ช., ม.ว.ม.
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ดำรงตำแหน่ง
11 เมษายน – 9 พฤศจิกายน 2543
นายกรัฐมนตรี ชวน หลีกภัย
ก่อนหน้า ปองพล อดิเรกสาร
ถัดไป ชูชีพ หาญสวัสดิ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
10 กรกฎาคม 2562
นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ก่อนหน้า วิวัฒน์ ศัลยกำธร
เลขาธิการพรรคชาติไทยพัฒนา
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
26 ตุลาคม 2561
ก่อนหน้า พันธุ์เทพ สุลีสถิร
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 1 สิงหาคม พ.ศ. 2492 (71 ปี)
จังหวัดสุพรรณบุรี ประเทศไทย
พรรคการเมือง ชาติไทยพัฒนา
ศาสนา พุทธ

ประวัติแก้ไข

นายประภัตร เกิดวันที่ 1 สิงหาคม 2492 เป็นชาวอำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยกำเนิด สถานภาพปัจจุบันยังโสด บ้านพักส่วนตัวที่อำเภอศรีประจันต์ได้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ที่แสดงถึงวัฒนธรรมชาวนาไทย และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่ออีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสุพรรณบุรี คือ พิพิธภัณฑ์ควายไทย

ประวัติการศึกษาแก้ไข

จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนอำนวยศิลป์ พระนคร สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต จากประเทศอินเดีย และระดับปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงานแก้ไข

ในปี พ.ศ. 2551 ถูกตัดสิทธิทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี เนื่องจากเป็นกรรมการบริหารพรรคชาติไทยซึ่งถูกยุบในคดียุบพรรคการเมือง พ.ศ. 2551[2]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข