ประภัตร โพธสุธน

ประภัตร โพธสุธน (เกิด 1 สิงหาคม พ.ศ. 2492) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เลขาธิการพรรคชาติไทยพัฒนา อดีตเลขาธิการพรรคชาติไทย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรีหลายสมัย อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการในหลายกระทรวง หลายสมัย

ประภัตร โพธสุธน
ประภัตร ในปี พ.ศ. 2566
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ดำรงตำแหน่ง
11 เมษายน พ.ศ. 2543 – 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543
นายกรัฐมนตรีชวน หลีกภัย
ก่อนหน้าปองพล อดิเรกสาร
ถัดไปชูชีพ หาญสวัสดิ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
ดำรงตำแหน่ง
11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 – 3 สิงหาคม พ.ศ. 2531
นายกรัฐมนตรีพลเอก เปรม ติณสูลานนท์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ดำรงตำแหน่ง
10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 – 22 สิงหาคม พ.ศ. 2566
นายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชา
รัฐมนตรีว่าการเฉลิมชัย ศรีอ่อน
ก่อนหน้าวิวัฒน์ ศัลยกำธร
ถัดไปอนุชา นาคาศัย
ไชยา พรหมา
เลขาธิการพรรคชาติไทยพัฒนา
เริ่มดำรงตำแหน่ง
26 ตุลาคม พ.ศ. 2561
ก่อนหน้าพันธุ์เทพ สุลีสถิร
เลขาธิการพรรคชาติไทย
ดำรงตำแหน่ง
1 มกราคม พ.ศ. 2548 – 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด1 สิงหาคม พ.ศ. 2492 (74 ปี)
อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ประเทศไทย
พรรคการเมืองประชาธิปัตย์ (2516–2517)
ชาติไทย (2517–2551)
ชาติไทยพัฒนา (2554–ปัจจุบัน)

ประวัติ แก้

นายประภัตร มีชื่อเล่นว่า "เบิร์ด" เกิดวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2492[1] เป็นชาวอำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยกำเนิด สถานภาพปัจจุบันยังโสด นายประภัตรชื่นชอบในการอนุรักษ์วิถีชีวิตความเป็นไทย บ้านพักส่วนตัวที่อำเภอศรีประจันต์ได้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ที่แสดงถึงวัฒนธรรมชาวนาไทย และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่ออีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสุพรรณบุรี คือ หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย

ประภัตร จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนอำนวยศิลป์ พระนคร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต จากประเทศอินเดีย และระดับปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การทำงาน แก้

สภาผู้แทนราษฎร แก้

ประภัตร โพธสุธน ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งแรก ในปี 2518 สังกัดพรรคชาติไทย และได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.สุพรรณบุรีต่อเนื่อง 11 สมัย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 ถึงปี พ.ศ. 2544 จนกระทั่งในปี 2548 จึงย้ายไปลงสมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ และได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.สมัยที่ 12 รวมถึงในปี 2550 ลงสมัคร ส.ส.แบบสัดส่วน และได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.สมัยที่ 13 แต่ในปี พ.ศ. 2551 เขาถูกตัดสิทธิทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี เนื่องจากเป็นกรรมการบริหารพรรคชาติไทยซึ่งถูกยุบในคดียุบพรรคการเมือง พ.ศ. 2551[2]

ประภัตร กลับเข้าสู่งานการเมืองอีกครั้งในการเลือกตั้งปี 2562 แต่เกิดความขัดแย้งเรื่องพื้นที่ลงสมัครรับเลือกตั้งระหว่างเขากับ จองชัย เที่ยงธรรม [3] ในที่สุดนายจองชัย จึงย้ายไปลงสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคภูมิใจไทย แข่งขันกับนายประภัตร ผลการเลือกตั้งปรากฏว่านายประภัตร โพธสุธน ได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.สมัยที่ 14

และในการเลือกตั้งในปี พ.ศ. 2566 เขาก็ได้รับเลือกตั้งอีกครั้ง ได้เป็น ส.ส.สมัยที่ 15

รัฐมนตรี แก้

ประภัตร ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในรัฐบาลพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ พ.ศ. 2529[4] ต่อมาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในรัฐบาลพลเอก สุจินดา คราประยูร พ.ศ. 2535[5]

ประภัตร ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีอีกครั้งในรัฐบาลบรรหาร ศิลปอาชา เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2538[6] หลังจากนั้นได้เป็นรัฐมนตรีอีกสมัยในรัฐบาลชวน หลีกภัย ในตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2540[7] และปรับตำแหน่งมาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2543[8]

หลังจากเว้นว่างจากตำแหน่งรัฐมนตรีไปนานกว่า 19 ปี เขาได้รับพระบรมราชโองการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีอีกครั้งในปี 2562 เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์[9] ในรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา หลังจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562

ข้าราชการการเมือง แก้

ประภัตร โพธสุธน เคยได้รับแต่งตั้งเป็นข้าราชการการเมือง ในตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในปี พ.ศ. 2518 และ 2519

ประวัติการลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. แก้

 1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2518 จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัด พรรคชาติไทย
 2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2519 จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัด พรรคชาติไทย
 3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2522 จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัด พรรคชาติไทย
 4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2526 จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัด พรรคชาติไทย
 5. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2529 จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัด พรรคชาติไทย
 6. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2531 จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัด พรรคชาติไทย
 7. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป มีนาคม พ.ศ. 2535 จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัด พรรคชาติไทย
 8. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป กันยายน พ.ศ. 2535 จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัด พรรคชาติไทย
 9. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2538 จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัด พรรคชาติไทย
 10. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2539 จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัด พรรคชาติไทย
 11. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2544 จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัด พรรคชาติไทย
 12. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548 แบบบัญชีรายชื่อ สังกัด พรรคชาติไทย
 13. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550 แบบสัดส่วน สังกัด พรรคชาติไทย
 14. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัด พรรคชาติไทยพัฒนา
 15. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัด พรรคชาติไทยพัฒนา

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

อ้างอิง แก้

 1. วันเกิด รมช.ประภัตร 71 ปี ชทพ.-ชาวสุพรรณ คึกคัก รมต.ท็อป ยกเป็นหางเสือ ชทพ.
 2. "เปิดชื่อ 109 กก.บริหาร "พปช.-ชาติไทย-มัชฌิมาฯ" ถูกยุบ-เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 5 ปี". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-08-18. สืบค้นเมื่อ 2011-06-10.
 3. ฉากจบ “ณัฏฐพล” พ้นพรรคพลังประชารัฐ
 4. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรี, เล่ม ๑๐๓ ตอนที่ ๑๔๑ ฉบับพิเศษ หน้า ๓, ๑๑ สิงหาคม ๒๕๒๙
 5. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งรัฐมนตรี, เล่ม ๑๐๙ ตอนที่ ๕๑ หน้า ๒, ๑๗ เมษายน ๒๕๓๕
 6. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี, เล่ม ๑๑๒ ตอนพิเศษ ๒๙ ง หน้า ๓, ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๓๘
 7. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี, เล่ม ๑๑๔ ตอนพิเศษ ๑๐๗ ง หน้า ๕, ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๐
 8. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี และแต่งตั้งรัฐมนตรี, เล่ม ๑๑๗ ตอนพิเศษ ๓๔ ง หน้า ๒, ๑๒ เมษายน ๒๕๔๓
 9. "ประภัตร” รมช.เกษตรฯ หนุน "สุพรรณบุรี" ผลิตจิ้งหรีดคุณภาพ ป้อนตลาดโลก
 10. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๑๐ ตอนที่ ๒๐๐ ฉบับพิเศษ หน้า ๑, ๓ ธันวาคม ๒๕๓๖
 11. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๔ ตอนที่ ๒๔๗ ฉบับพิเศษ หน้า ๓, ๑ ธันวาคม ๒๕๓๐
 12. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ และเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี ๒๕๓๘, เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๒๘ ข หน้า ๒๙, ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๐

แหล่งข้อมูลอื่น แก้