สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 26

สภาผู้แทนราษฎรไทย

สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 26 (14 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 – ปัจจุบัน) เป็นสภาล่างของรัฐสภาหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 500 คน โดย 400 คนเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และอีก 100 คนเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ

สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 26
ชุดที่ 25 ชุดที่ 27
ห้องประชุมพระสุริยัน สัปปายะสภาสถาน
ภาพรวม
ที่ประชุมสัปปายะสภาสถาน
วาระ14 พฤษภาคม พ.ศ. 2566[a] – ปัจจุบัน
การเลือกตั้งการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566
รัฐบาลคณะรัฐมนตรีเศรษฐา
(ตั้งแต่ 1 กันยายน พ.ศ. 2566)
ฝ่ายค้านพรรคก้าวไกลและพรรคร่วมฝ่ายค้านอีก 7 พรรค
สภาผู้แทนราษฎร
สมาชิก500
ประธานวันมูหะมัดนอร์ มะทา
รองประธานคนที่ 1ปดิพัทธ์ สันติภาดา
รองประธานคนที่ 2พิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน
นายกรัฐมนตรีเศรษฐา ทวีสิน
ผู้นำฝ่ายค้านชัยธวัช ตุลาธน
พระมหากษัตริย์
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
สมัยประชุม
ที่ 13 กรกฎาคม 2566 – 31 ตุลาคม 2566
ที่ 212 ธันวาคม 2566 – 10 เมษายน 2567
ที่ 33 กรกฎาคม 2567 –
สมัยประชุมวิสามัญ
ที่ 118 มิถุนายน 2567 – 21 มิถุนายน 2567

คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2566[1]

องค์ประกอบของสภา

สภาผู้แทนราษฎรไทยประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน 500 ที่นั่ง จากพรรคการเมืองต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

พรรค จำนวนสมาชิก
ได้รับเลือกตั้ง[2] ปัจจุบัน[3] เปลี่ยนแปลง
ก้าวไกล 151 148   3
เพื่อไทย 141 141  
ภูมิใจไทย 71 71  
พลังประชารัฐ 40 40  
รวมไทยสร้างชาติ 36 36  
ประชาธิปัตย์ 25 25  
ชาติไทยพัฒนา 10 10  
ประชาชาติ 9 9  
ไทยสร้างไทย 6 6  
ชาติพัฒนา 2 3   1
ไทรวมพลัง 2 2  
เป็นธรรม 1 2   1
เสรีรวมไทย 1 1  
ประชาธิปไตยใหม่ 1 1  
ครูไทยเพื่อประชาชน 1 1  
พลังสังคมใหม่ 1 1  
ใหม่ 1 1  
ท้องที่ไทย 1 1  
ไทยก้าวหน้า 0 1   1
ไม่สังกัดพรรคการเมือง 0 0  
ทั้งหมด 500 499  
ว่าง 0 0  
ถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ 0 1[b]   1
เสียงเกินกึ่งหนี่ง
ฝ่ายรัฐบาล
62 63   1

จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำแนกตามพรรค ประเภท และภาค

 
พรรค บัญชี
รายชื่อ
แบ่งเขต รวม
กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต้ ตะวันออก ตะวันตก
ก้าวไกล 39 31 34 14 8 3 17 2 148
เพื่อไทย 29 1 12 17 74 - 4 4 141
ภูมิใจไทย 3 - 16 - 35 12 2 3 71
พลังประชารัฐ 1 - 12 5 7 7 4 4 40
รวมไทยสร้างชาติ 13 - 4 - - 14 1 4 36
ประชาธิปัตย์ 3 - - 1 2 17 - 2 25
ชาติไทยพัฒนา 1 - 8 - 1 - - - 10
ประชาชาติ 2 - - - - 7 - - 9
ไทยสร้างไทย 1 - - - 5 - - - 6
ชาติพัฒนา 1 - 1 - - - 1 - 3
ไทรวมพลัง - - - - 2 - - - 2
เป็นธรรม 1 - 1 - - - - - 2
เสรีรวมไทย 1 - - - - - - - 1
ประชาธิปไตยใหม่ 1 - - - - - - - 1
ใหม่ 1 - - - - - - - 1
ท้องที่ไทย 1 - - - - - - - 1
พลังสังคมใหม่ 1 - - - - - - - 1
ครูไทยเพื่อประชาชน 1 - - - - - - - 1
ไทยก้าวหน้า - 1 - - - - - - 1
รวม 100 33 88 37 134 60 29 19 500

เหตุการณ์สำคัญ

 • 15 มิถุนายน 2566: มีรายงานว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งจะประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจำนวน 321 คน จาก 400 คน[5] แต่ในวันที่ 19 มิถุนายน 2566 คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด 500 คน[6] โดยรายชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้งได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566[7][8]
 • 19 กรกฎาคม 2566: ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 2 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) สุทิน คลังแสง ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยในขณะนั้น ได้เสนอชื่อพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกลในขณะนั้น เพื่อให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี อีกครั้งหนึ่ง แต่ก่อนที่จะมีการลงมติ ศาลรัฐธรรมนูญ ได้มีคำตัดสิน 7-2 เสียง ให้พิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่[19] และยังมีข้อถกเถียงว่าการเสนอชื่อพิธาอีกครั้งเป็นญัตติซ้ำหรือไม่ ผลปรากฏว่ารัฐสภามีมติเสียงข้างมากเห็นว่าเป็นญัตติซ้ำ ด้วยมติเห็นชอบ 395 เสียง ไม่เห็นชอบ 312 เสียง งดออกเสียง 8 เสียง ส่งผลให้ในสมัยประชุมนี้ไม่สามารถเสนอชื่อพิธาได้อีก และถือเป็นมาตรฐานเดียวกันกับการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีที่เหลืออยู่ในบัญชี[20]
 • 4 สิงหาคม 2566: ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 3 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เดิมมีกำหนดจะลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี แต่ศาลรัฐธรรมนูญได้ตัดสินให้เลื่อนการพิจารณาคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินออกไปก่อน จึงทำให้ไม่สามารถลงมติได้จนกว่าจะมีคำตัดสินเป็นอันสิ้นสุด[21] จึงเหลือเพียงการพิจารณาประเด็นแก้ไขรัฐธรรมนูญ ยกเลิกมาตรา 272 ที่ให้อำนาจสมาชิกวุฒิสภาในการลงมติให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีที่นำเสนอโดย ชัยธวัช ตุลาธน[22] แต่เนื่องจากสมาชิกวุฒิสภาได้ขาดการประชุมเป็นจำนวนมากในช่วงแรก และมีการเสนอญัตติด่วนเรื่องการเสนอชื่อผู้ดำรงตำหน่งนายกรัฐมนตรีซ้ำไม่ได้ โดยรังสิมันต์ โรม และมีการถกเถียงกันจากหลายฝ่าย ท้ายที่สุดวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา จึงประกาศเลื่อนประชุมในเวลา 11 นาฬิกา 27 นาที [23]
 • 21 สิงหาคม 2566: พรรคเพื่อไทยและพรรคการเมืองอีก 10 พรรคได้แก่ พรรคภูมิใจไทย (71), พรรคพลังประชารัฐ (40), พรรครวมไทยสร้างชาติ (36), พรรคชาติไทยพัฒนา (10), พรรคประชาชาติ (9), พรรคชาติพัฒนากล้า (2), พรรคเพื่อไทรวมพลัง (2), พรรคเสรีรวมไทย (1), พรรคพลังสังคมใหม่ (1) และพรรคท้องที่ไทย (1) ร่วมกันแถลงข่าวจัดตั้งรัฐบาลจำนวน 314 เสียงที่อาคารรัฐสภาโดยไม่มีการแก้ไขประมวลกฎหมาย มาตรา 112 และไม่มีพรรคก้าวไกลเข้าร่วมรัฐบาล พร้อมกับมีมติเสนอชื่อนายเศรษฐา ทวีสิน แคนดิเดทนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยต่อรัฐสภาในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 4 ในวันอังคารที่ 22 สิงหาคม[24]
 • 22 สิงหาคม 2566: ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 4 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส. น่าน และหัวหน้าพรรคเพื่อไทยในขณะนั้นได้เสนอชื่อนายเศรษฐา ทวีสิน แคนดิเดทนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทย เพื่อให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นายเศรษฐาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ด้วยคะแนนเห็นชอบ 482 เสียง ไม่เห็นชอบ 165 เสียง งดออกเสียง 81 เสียง ไม่เข้าประชุม 38 เสียง แต่ในระหว่างการขานชื่อได้เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นทำให้การขานชื่อต้องหยุดชะงักไปชั่วระยะเวลาหนึ่ง โดยมีสมาชิกวุฒิสภาเห็นชอบจำนวน 152 เสียง ซึ่งนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎรในฐานะประธานรัฐสภาจะได้นำชื่อขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อให้ทรงลงพระปรมาภิไธยต่อไป
 • 23 สิงหาคม 2566: ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 โดยเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้อัญเชิญพระบรมราชโองการไปยังที่ทำการพรรคเพื่อไทยในเวลา 18.00 น.[25]

กฎหมายสำคัญ

พระราชกำหนด

 • 3 สิงหาคม 2566:พระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. 2566, พระราชกำหนดการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับภาษีอากร พ.ศ. 2566

ร่างกฎหมาย

 • 22 มีนาคม 2567:ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 • 27 มีนาคม 2567:ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม)

รายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ

ได้รับเลือกตั้ง   ดำรงตำแหน่งนับถึงวันสิ้นอายุสภา
  พ้นจากตำแหน่ง
เลื่อนขึ้นมาภายหลัง
# รายชื่อ รายละเอียดเพิ่มเติม
1   พิธา ลิ้มเจริญรัตน์
2   ชัยธวัช ตุลาธน
3   ศิริกัญญา ตันสกุล
4   เซีย จำปาทอง
5   อภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล
6   อภิชาติ ศิริสุนทร
7   วิโรจน์ ลักขณาอดิศร
8   รังสิมันต์ โรม
9   สิทธิพล วิบูลย์ธนากุล
10   สุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ
11   พริษฐ์ วัชรสินธุ
12   ณัฐวุฒิ บัวประทุม
13   ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ
14   เบญจา แสงจันทร์
15   ชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร
16   ธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์
17   วาโย อัศวรุ่งเรือง
18   ประเสริฐพงษ์ ศรนวัตร์
19   มานพ คีรีภูวดล
20   รอมฎอน ปันจอร์
21   กรุณพล เทียนสุวรรณ
22   ปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล
23   พูนศักดิ์ จันทร์จำปี
24   ศุภโชค ไชยสัจ
25   ศนิวาร บัวบาน
26   นิติพล ผิวเหมาะ
27   ณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์ พ้นจากตำแหน่ง 27 มิถุนายน 2566[27]
28   ปารมี ไวจงเจริญ
29   วรภพ วิริยะโรจน์
30   สุรวาท ทองบุ
31   คำพอง เทพาคำ
32   วรรณวิภา ไม้สน
33   เลาฟั้ง บัณฑิตเทอดสกุล
34   องค์การ ชัยบุตร
35   ชุติมา คชพันธ์
36   จุลพงศ์ อยู่เกษ
37   กัลยพัชร รจิตโรจน์
38   ณรงเดช อุฬารกุล
39   ภคมน หนุนอนันต์
40   สุเทพ อู่อ้น เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 7 กรกฎาคม 2566[28]
# รายชื่อ รายละเอียดเพิ่มเติม
1   พลตำรวจโท วิโรจน์ เปาอินทร์
2   สมพงษ์ อมรวิวัฒน์
3   ประเสริฐ จันทรรวงทอง ลาออก 15 มกราคม 2567[29]
4   ชูศักดิ์ ศิรินิล
5   ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง
6   เกรียง กัลป์ตินันท์
7   สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ลาออก 19 มกราคม 2567
8   สุชาติ ตันเจริญ
9   สุทิน คลังแสง
10   ชัยเกษม นิติสิริ ลาออก 5 ตุลาคม 2566[30]
11   สมศักดิ์ เทพสุทิน ลาออก 15 มกราคม 2567[31]
12   วิสุทธิ์ ไชยณรุณ
13   จาตุรนต์ ฉายแสง
14   ไพโรจน์ โล่ห์สุนทร
15   นพดล ปัทมะ
16   สงคราม กิจเลิศไพโรจน์ ลาออก 2 ตุลาคม 2566[30]
17   ประยุทธ์ ศิริพานิชย์
18   อดิศร เพียงเกษ
19   นิคม บุญวิเศษ
20   ขัตติยา สวัสดิผล
21   สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล
22   ประวีณ์นุช เลิศจิตติสุทธิ์
23   สุรเกียรติ เทียนทอง
24   จิตติพจน์ วิริยะโรจน์
25   ดนุพร ปุณณกันต์
26   อนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด
27   พลเอก พิศาล วัฒนวงษ์คีรี
28   สุธรรม แสงประทุม
29   ลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์
30   ศรีญาดา ปาลิมาพันธ์ เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 11 ตุลาคม 2566[32]
31   เพ็ญชิสา หงษ์อุปถัมภ์ชัย เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 11 ตุลาคม 2566[33]
32   ละออง ติยะไพรัช เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 17 มกราคม 2567[34]
33   ณณัฏฐ์ หงษ์ชูเวช เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 17 มกราคม 2567[35]
ลาออก 23 พฤษภาคม 2567[36]
34   ชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 24 มกราคม 2567[37]
35   เชิดชัย ตันติศิรินทร์ เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 24 พฤษภาคม 2567[38]
# รายชื่อ รายละเอียดเพิ่มเติม
1   พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ลาออก 30 มิถุนายน 2566 [39][40]
2   สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ลาออก 24 ตุลาคม 2566[41]
3   เอกนัฏ พร้อมพันธุ์
4   หม่อมหลวงชโยทิต กฤดากร ลาออก 1 ธันวาคม 2566
5   สุชาติ ชมกลิ่น
6   พิชชารัตน์ เลาหพงศ์ชนะ
7   วิทยา แก้วภราดัย
8   ชัชวาลล์ คงอุดม
9   จุติ ไกรฤกษ์
10   ธนกร วังบุญคงชนะ
11   เกรียงยศ สุดลาภา
12   ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง
13   ชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยมทรัพย์
14   อนุชา บูรพชัยศรี เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 7 กรกฎาคม 2566[39]
16   ศิริวรรณ ปราศจากศัตรู เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 24 ตุลาคม 2566[42] (ข้ามลำดับที่ 15)
17   เกชา ศักดิ์สมบูรณ์ เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 4 ธันวาคม 2566[43]
# รายชื่อ รายละเอียดเพิ่มเติม
1   อนุทิน ชาญวีรกูล
2   ศักดิ์สยาม ชิดชอบ ลาออก 17 มกราคม 2567[44]
3   ทรงศักดิ์ ทองศรี ลาออก 11 กันยายน 2566[45]
4   ชลัฐ รัชกิจประการ เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 12 กันยายน 2566 [46]
6   นันทนา สงฆ์ประชา เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 22 มกราคม 2567[47] (ข้ามลำดับที่ 5)
# รายชื่อ รายละเอียดเพิ่มเติม
1   จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
2   ชวน หลีกภัย
3   บัญญัติ บรรทัดฐาน
# รายชื่อ รายละเอียดเพิ่มเติม
1   วันมูหะมัดนอร์ มะทา
2   พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง
# รายชื่อ รายละเอียดเพิ่มเติม
1   พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ
# รายชื่อ รายละเอียดเพิ่มเติม
1   พลตำรวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ลาออก 1 กันยายน 2566
2   มังกร ยนต์ตระกูล เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 2 กันยายน 2566[48]
# รายชื่อ รายละเอียดเพิ่มเติม
1   คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ลาออก 10 กรกฎาคม 2566[49]
2   ฐากร ตัณฑสิทธิ์ เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 11 กรกฎาคม 2566[50]
# รายชื่อ รายละเอียดเพิ่มเติม
1   สุรทิน พิจารณ์
# รายชื่อ รายละเอียดเพิ่มเติม
1   ปรีดา บุญเพลิง
# รายชื่อ รายละเอียดเพิ่มเติม
1   วราวุธ ศิลปอาชา
# รายชื่อ รายละเอียดเพิ่มเติม
1   วรรณรัตน์ ชาญนุกูล
# รายชื่อ รายละเอียดเพิ่มเติม
1   บัญชา เดชเจริญศิริกุล
# รายชื่อ รายละเอียดเพิ่มเติม
1   กัณวีร์ สืบแสง
# รายชื่อ รายละเอียดเพิ่มเติม
1   เชาวฤทธิ์ ขจรพงศ์กีรติ
# รายชื่อ รายละเอียดเพิ่มเติม
1   กฤดิทัช แสงธนโยธิน

รายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต

  ดำรงสมาชิกภาพ
  สิ้นสุดสมาชิกภาพ

แยกตามรายภาคตามการแบ่งของราชบัณฑิตยสถาน

กรุงเทพมหานคร

มีรายชื่อดังต่อไปนี้

หน่วยการปกครอง เขต รายชื่อ พรรค หมายเหตุ
กรุงเทพมหานคร 1 ปารเมศ วิทยารักษ์สรรค์ พรรคก้าวไกล  
2 ธิษะณา ชุณหะวัณ พรรคก้าวไกล  
3 จรยุทธ จตุรพรประสิทธิ์ พรรคก้าวไกล  
4 ภัณฑิล น่วมเจิม พรรคก้าวไกล  
5 เฉลิมชัย กุลาเลิศ พรรคก้าวไกล  
6 กันตภณ ดวงอัมพร พรรคก้าวไกล  
7 ภัสริน รามวงศ์ พรรคก้าวไกล  
8 ชยพล สท้อนดี พรรคก้าวไกล  
9 ศุภณัฐ มีนชัยนันท์ พรรคก้าวไกล  
10 เอกราช อุดมอำนวย พรรคก้าวไกล  
11 ศศินันท์ ธรรมนิฐินันท์ พรรคก้าวไกล  
12 ภูริวรรธก์ ใจสำราญ พรรคก้าวไกล  
13 เรืออากาศโท ธนเดช เพ็งสุข พรรคก้าวไกล  
14 สิริลภัส กองตระการ พรรคก้าวไกล  
15 วิทวัส ติชะวาณิชย์ พรรคก้าวไกล  
16 พิมพ์กาญจน์ กีรติวิราปกรณ์ พรรคก้าวไกล  
17 วีรวุธ รักเที่ยง พรรคก้าวไกล  
18 ธีรัจชัย พันธุมาศ พรรคก้าวไกล  
19 กันต์พงษ์ ประยูรศักดิ์ พรรคก้าวไกล  
20 ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ พรรคเพื่อไทย  
21 ณัฐพงศ์ เปรมพูลสวัสดิ์ พรรคก้าวไกล  
22 สุภกร ตันติไพบูลย์ธนะ พรรคก้าวไกล  
23 ปิยรัฐ จงเทพ พรรคก้าวไกล  
24 เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร พรรคก้าวไกล  
25 แอนศิริ วลัยกนก พรรคก้าวไกล  
26 ไชยามพวาน มั่นเพียรจิตต์ พรรคไทยก้าวหน้า   ถูกขับออกจากการเป็นสมาชิกพรรคก้าวไกล[51]
27 ณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ พรรคก้าวไกล  
28 รักชนก ศรีนอก พรรคก้าวไกล  
29 ทิสรัตน์ เลาหพล พรรคก้าวไกล  
30 ธัญธร ธนินวัฒนาธร พรรคก้าวไกล  
31 สิริน สงวนสิน พรรคก้าวไกล  
32 ปวิตตรา จิตตกิจ พรรคก้าวไกล  
33 พงศ์พันธ์ ยอดเมืองเจริญ พรรคก้าวไกล  

ภาคกลาง

มีรายชื่อดังต่อไปนี้

จังหวัด เขต รายชื่อ พรรค หมายเหตุ
กำแพงเพชร 1 ไผ่ ลิกค์ พรรคพลังประชารัฐ  
2 เพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์ พรรคพลังประชารัฐ  
3 อนันต์ ผลอำนวย พรรคพลังประชารัฐ  
4 ปริญญา ฤกษ์หร่าย พรรคพลังประชารัฐ  
ชัยนาท 1 อนุชา นาคาศัย พรรครวมไทยสร้างชาติ  
2 มณเฑียร สงฆ์ประชา พรรคภูมิใจไทย  
นครนายก 1 พลตำรวจตรี สุรพล บุญมา พรรคเพื่อไทย  
2 เกรียงไกร กิตติธเนศวร พรรคเพื่อไทย  
นครปฐม 1 ศุภโชค ศรีสุขจร พรรคชาติไทยพัฒนา  
2 พันโท สินธพ แก้วพิจิตร พรรครวมไทยสร้างชาติ  
3 พาณุวัฒณ์ สะสมทรัพย์ พรรคชาติไทยพัฒนา  
4 กิตติพล ปานพรหมมาศ พรรคก้าวไกล  
5 อนุชา สะสมทรัพย์ พรรคชาติไทยพัฒนา  
6 ชิษณุพงศ์ ตั้งเมธากุล พรรคก้าวไกล  
นครสวรรค์ 1 กฤษฐ์หิรัญ เลิศอุฤทธิ์ภักดี พรรคก้าวไกล  
2 ทรงศักดิ์ ส่งเสริมอุดมชัย พรรคเพื่อไทย  
3 สัญญา นิลสุพรรณ พรรครวมไทยสร้างชาติ  
4 มานพ ศรีผึ้ง พรรคภูมิใจไทย  
5 พีระเดช ศิริวันสาณฑ์ พรรคภูมิใจไทย  
6 ประสาท ตันประเสริฐ พรรคชาติพัฒนากล้า  
นนทบุรี 1 สุรพันธ์ ไวยากรณ์ พรรคก้าวไกล  
2 ปัญญารัตน์ นันทภูษิตานนท์ พรรคก้าวไกล  
3 อนุสรณ์ แก้ววิเชียร พรรคก้าวไกล  
4 นพดล ทิพยชล พรรคก้าวไกล  
5 ปรีติ เจริญศิลป์ พรรคก้าวไกล  
6 คุณากร มั่นนทีรัย พรรคก้าวไกล  
7 เกียรติคุณ ต้นยาง พรรคก้าวไกล  
8 นนท์ ไพศาลลิ้มเจริญกิจ พรรคก้าวไกล  
ปทุมธานี 1 สรวีย์ ศุภปณิตา พรรคก้าวไกล  
2 เจษฎา ดนตรีเสนาะ พรรคก้าวไกล  
3 ชลธิชา แจ้งเร็ว พรรคก้าวไกล  
4 สกล สุนทรวาณิชย์กิจ พรรคก้าวไกล  
5 มนัสนันท์ หลีนวรัตน์ พรรคเพื่อไทย  
6 เชตวัน เตือประโคน พรรคก้าวไกล  
7 ประสิทธิ์ ปัทมผดุงศักดิ์ พรรคก้าวไกล  
พระนครศรีอยุธยา 1 ทวิวงศ์ โตทวิวงศ์ พรรคก้าวไกล  
2 ชริน วงศ์พันธ์เที่ยง พรรคก้าวไกล  
3 พิมพฤดา ตันจรารักษ์ พรรคภูมิใจไทย  
4 สุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล พรรคภูมิใจไทย  
5 ประดิษฐ์ สังขจาย พรรคภูมิใจไทย  
พิจิตร 1 ภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ พรรคภูมิใจไทย  
2 วินัย ภัทรประสิทธิ์ พรรคภูมิใจไทย  
3 ศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ พรรคภูมิใจไทย  
พิษณุโลก 1 ปดิพัทธ์ สันติภาดา พรรคเป็นธรรม   ถูกขับออกจากการเป็นสมาชิกพรรคก้าวไกล[52]
2 นพพล เหลืองทองนารา พรรคเพื่อไทย  
3 พงษ์มนู ทองหนัก พรรครวมไทยสร้างชาติ  
4 พิมพ์พิชชา ชัยศุภกิจเจริญ พรรคเพื่อไทย  
5 ศุภปกรณ์ กิตยาธิคุณ พรรคก้าวไกล  
เพชรบูรณ์ 1 พิมพ์พร พรพฤฒิพันธุ์ พรรคพลังประชารัฐ  
2 จักรัตน์ พั้วช่วย พรรคพลังประชารัฐ  
3 บุญชัย กิตติธาราทรัพย์ พรรคพลังประชารัฐ  
4 วรโชติ สุคนธ์ขจร พรรคพลังประชารัฐ  
5 วันเพ็ญ พร้อมพัฒน์ พรรคพลังประชารัฐ  
6 อัคร ทองใจสด พรรคพลังประชารัฐ  
ลพบุรี 1 สิทธิชัย หล่อประสงค์สุข พรรคเพื่อไทย  
2 สาธิต ทวีผล พรรคก้าวไกล  
3 มัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช พรรคภูมิใจไทย  
4 นรินทร์ คลังผา พรรคภูมิใจไทย  
5 วรวงศ์ วรปัญญา พรรคเพื่อไทย  
สมุทรปราการ 1 พนิดา มงคลสวัสดิ์ พรรคก้าวไกล  
2 รัชนก สุขประเสริฐ พรรคก้าวไกล  
3 พิชัย แจ้งจรรยาวงศ์ พรรคก้าวไกล  
4 วุฒินันท์ บุญชู พรรคก้าวไกล  
5 นิตยา มีศรี พรรคก้าวไกล  
6 วีรภัทร คันธะ พรรคก้าวไกล  
7 บุญเลิศ แสงพันธุ์ พรรคก้าวไกล  
8 ตรัยวรรธน์ อิ่มใจ พรรคก้าวไกล  
สมุทรสงคราม 1 อานุภาพ ลิขิตอำนวยชัย พรรคก้าวไกล  
สมุทรสาคร 1 ณัฐพงษ์ สุมโนธรรม พรรคก้าวไกล  
2 ศิริโรจน์ ธนิกกุล พรรคก้าวไกล  
3 ศิรสิทธิ์ สงนุ้ย พรรคก้าวไกล  
สระบุรี 1 สรพัช ศรีปราชญ์ พรรคก้าวไกล  
2 อรรถพล วงษ์ประยูร พรรคเพื่อไทย  
3 วัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ พรรคภูมิใจไทย  
4 องอาจ วงษ์ประยูร พรรคพลังประชารัฐ  
สิงห์บุรี 1 โชติวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ พรรคพลังประชารัฐ  
สุโขทัย 1 พรรณสิริ กุลนาถศิริ พรรคเพื่อไทย  
2 ชูศักดิ์ คีรีมาศทอง พรรคเพื่อไทย  
3 ประภาพร ทองปากน้ำ พรรคเพื่อไทย  
4 จักรวาล ชัยวิรัตน์นุกูล พรรคเพื่อไทย  
สุพรรณบุรี 1 สรชัด สุจิตต์ พรรคชาติไทยพัฒนา  
2 ณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ พรรคชาติไทยพัฒนา  
3 นพดล มาตรศรี พรรคชาติไทยพัฒนา  
4 เสมอกัน เที่ยงธรรม พรรคชาติไทยพัฒนา  
5 ประภัตร โพธสุธน พรรคชาติไทยพัฒนา  
อ่างทอง 1 ภราดร ปริศนานันทกุล พรรคภูมิใจไทย  
2 กรวีร์ ปริศนานันทกุล พรรคภูมิใจไทย  
อุทัยธานี 1 เจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ พรรคภูมิใจไทย  
2 ชาดา ไทยเศรษฐ์ พรรคภูมิใจไทย  

ภาคเหนือ

มีรายชื่อดังต่อไปนี้

จังหวัด เขต รายชื่อ พรรค หมายเหตุ
เชียงราย 1 ชิตวัน ชินอนุวัฒน์ พรรคก้าวไกล  
2 ปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช พรรคเพื่อไทย  
3 ฐากูร ยะแสง พรรคก้าวไกล  
4 วิสาระดี เตชะธีราวัฒน์ พรรคเพื่อไทย  
5 เทอดชาติ ชัยพงษ์ พรรคเพื่อไทย  
6 จุฬาลักษณ์ ขันสุธรรม พรรคก้าวไกล  
7 พิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน พรรคเพื่อไทย  
เชียงใหม่ 1 เพชรรัตน์ ใหม่ชมภู พรรคก้าวไกล  
2 การณิก จันทดา พรรคก้าวไกล  
3 ณัฐพล โตวิจักษณ์ชัยกุล พรรคก้าวไกล  
4 พุธิตา ชัยอนันต์ พรรคก้าวไกล  
5 จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ พรรคเพื่อไทย  
6 ว่าที่ร้อยตรีหญิง อรพรรณ จันตาเรือง พรรคก้าวไกล  
7 สมดุลย์ อุตเจริญ พรรคก้าวไกล  
8 ภัทรพงษ์ ลีลาภัทร์ พรรคก้าวไกล  
9 นเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ พรรคพลังประชารัฐ  
10 ศรีโสภา โกฏคำลือ พรรคเพื่อไทย  
น่าน 1 ทรงยศ รามสูต พรรคเพื่อไทย  
2 ชลน่าน ศรีแก้ว พรรคเพื่อไทย  
3 ณัฐพงษ์ สุปริยศิลป์ พรรคเพื่อไทย  
พะเยา 1 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า พรรคพลังประชารัฐ  
2 อนุรัตน์ ตันบรรจง พรรคพลังประชารัฐ  
3 จีรเดช ศรีวิราช พรรคพลังประชารัฐ  
แพร่ 1 ทศพร เสรีรักษ์ พรรคเพื่อไทย  
2 นิยม วิวรรธนดิฐกุล พรรคเพื่อไทย  
3 วรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล พรรคเพื่อไทย  
แม่ฮ่องสอน 1 ปกรณ์ จีนาคำ พรรคพลังประชารัฐ  
2 สมบัติ ยะสินธุ์ พรรคประชาธิปัตย์  
ลำปาง 1 ทิพา ปวีณาเสถียร พรรคก้าวไกล  
2 ธนาธร โล่ห์สุนทร พรรคเพื่อไทย  
3 ชลธานี เชื้อน้อย พรรคก้าวไกล  
4 รภัสสรณ์ นิยะโมสถ พรรคก้าวไกล  
ลำพูน 1 วิทวิสิทธิ์ ปันสวนปลูก พรรคก้าวไกล  
2 รังสรรค์ มณีรัตน์ พรรคเพื่อไทย  
อุตรดิตถ์ 1 กฤษณา สีหลักษณ์ พรรคเพื่อไทย  
2 วารุจ ศิริวัฒน์ พรรคเพื่อไทย  
3 รวี เล็กอุทัย พรรคเพื่อไทย  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มีรายชื่อดังต่อไปนี้

จังหวัด เขต รายชื่อ พรรค หมายเหตุ
กาฬสินธุ์ 1 วิรัช พิมพะนิตย์ พรรคเพื่อไทย  
2 พลากร พิมพะนิตย์ พรรคเพื่อไทย  
3 จำลอง ภูนวนทา พรรคพลังประชารัฐ  
4 ประภา เฮงไพบูลย์ พรรคภูมิใจไทย  
5 ทินพล ศรีธเรศ พรรคเพื่อไทย  
6 ประเสริฐ บุญเรือง พรรคเพื่อไทย  
ขอนแก่น 1 วีรนันท์ ฮวดศรี พรรคก้าวไกล  
2 อิทธิพล ชลธราศิริ พรรคก้าวไกล  
3 ชัชวาล อภิรักษ์มั่นคง พรรคก้าวไกล  
4 เอกราช ช่างเหลา พรรคภูมิใจไทย  
5 ภาควัต ศรีสุรพล พรรคเพื่อไทย  
6 สิงหภณ ดีนาง พรรคเพื่อไทย  
7 สุรพจน์ เตาะเจริญสุข พรรคเพื่อไทย  
8 วิภาณี ภูคำวงศ์ พรรคเพื่อไทย  
9 สรัสนันท์ อรรณนพพร พรรคเพื่อไทย  
10 วันนิวัติ สมบูรณ์ พรรคเพื่อไทย  
11 องอาจ ฉัตรชัยพลรัตน์ พรรคภูมิใจไทย  
ชัยภูมิ 1 โอชิษฐ์ เกียรติก้องชูชัย พรรคเพื่อไทย  
2 เชิงชาย ชาลีรินทร์ พรรคเพื่อไทย  
3 สัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ พรรคภูมิใจไทย  
4 กาญจนา จังหวะ พรรคพลังประชารัฐ  
5 ศิวะ พงศ์ธีระดุลย์ พรรคเพื่อไทย  
6 เชวงศักดิ์ เร่งไพบูลย์วงษ์ พรรคภูมิใจไทย  
7 อัครแสนคีรี โล่ห์วีระ พรรคพลังประชารัฐ  
นครพนม 1 ภูมิพัฒน์ พชรทรัพย์ พรรคเพื่อไทย  
2 มนพร เจริญศรี พรรคเพื่อไทย  
3 อลงกต มณีกาศ พรรคภูมิใจไทย  
4 ชูกัน กุลวงษา พรรคภูมิใจไทย  
นครราชสีมา 1 ฉัตร สุภัทรวณิชย์ พรรคก้าวไกล  
2 ปิยชาติ รุจิพรวศิน พรรคก้าวไกล  
3 ศุทธสิทธิ์ พจน์ฐศักดิ์ พรรคก้าวไกล  
4 ณัฐจิรา อิ่มวิเศษ พรรคเพื่อไทย  
5 สมเกียรติ ตันดิลกตระกูล พรรคเพื่อไทย  
6 โกศล ปัทมะ พรรคเพื่อไทย  
7 ปิยะนุช ยินดีสุข พรรคเพื่อไทย  
8 นิกร โสมกลาง พรรคเพื่อไทย  
9 พลพีร์ สุวรรณฉวี พรรคภูมิใจไทย  
10 อภิชา เลิศพชรกมล พรรคเพื่อไทย  
11 อาทิตย์ หวังศุภกิจโกศล พรรคเพื่อไทย  
12 นรเสฎฐ์ ศิริโรจนกุล พรรคเพื่อไทย  
13 พชร จันทรรวงทอง พรรคเพื่อไทย  
14 ศิรสิทธิ์ เลิศด้วยลาภ พรรคเพื่อไทย  
15 รชตะ ด่านกุล พรรคเพื่อไทย  
16 พรเทพ ศิริโรจนกุล พรรคเพื่อไทย  
บึงกาฬ 1 สยาม เพ็งทอง พรรคภูมิใจไทย  
2 สุวรรณา กุมภิโร พรรคภูมิใจไทย  
3 นิพนธ์ คนขยัน พรรคเพื่อไทย  
บุรีรัมย์ 1 สนอง เทพอักษรณรงค์ พรรคภูมิใจไทย  
2 ไชยชนก ชิดชอบ พรรคภูมิใจไทย  
3 อดิพงษ์ ฐิติพิทยา พรรคภูมิใจไทย  
4 รังสิกร ทิมาตฤกะ พรรคภูมิใจไทย  
5 โสภณ ซารัมย์ พรรคภูมิใจไทย  
6 ศักดิ์ ซารัมย์ พรรคภูมิใจไทย  
7 พรชัย ศรีสุริยันโยธิน พรรคภูมิใจไทย  
8 ไตรเทพ งามกมล พรรคภูมิใจไทย  
9 รุ่งโรจน์ ทองศรี พรรคภูมิใจไทย  
10 จักรกฤษณ์ ทองศรี พรรคภูมิใจไทย  
มหาสารคาม 1 กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ พรรคเพื่อไทย  
2 ไชยวัฒนา ติณรัตน์ พรรคเพื่อไทย  
3 ลัทธชัย โชคชัยวัฒนากร พรรคภูมิใจไทย  
4 สรรพภัญญู ศิริไปล์ พรรคเพื่อไทย  
5 จิรวัฒน์ ศิริพานิชย์ พรรคเพื่อไทย  
6 รัฐ คลังแสง พรรคเพื่อไทย  
มุกดาหาร 1 วิริยะ ทองผา พรรคพลังประชารัฐ  
2 ณกร ชารีพันธ์ พรรคก้าวไกล  
ยโสธร 1 สุภาพร สลับศรี พรรคไทยสร้างไทย  
2 บุญแก้ว สมวงศ์ พรรคเพื่อไทย  
3 ธนพัฒน์ ศรีชนะ พรรคภูมิใจไทย  
ร้อยเอ็ด 1 อนุรักษ์ จุรีมาศ พรรคชาติไทยพัฒนา  
2 ฉลาด ขามช่วง พรรคเพื่อไทย  
3 รัชนี พลซื่อ พรรคพลังประชารัฐ  
4 นรากร นาเมืองรักษ์ พรรคเพื่อไทย  
5 จิราพร สินธุไพร พรรคเพื่อไทย  
6 กิตติ สมทรัพย์ พรรคเพื่อไทย  
7 ชัชวาล แพทยาไทย พรรคไทยสร้างไทย  
8 ชญาภา สินธุไพร พรรคเพื่อไทย  
เลย 1 เลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล พรรคเพื่อไทย  
2 ศรัณย์ ทิมสุวรรณ พรรคเพื่อไทย  
3 ธนยศ ทิมสุวรรณ พรรคภูมิใจไทย  
4 สมเจตน์ แสงเจริญรัตน์ พรรคเพื่อไทย  
ศรีสะเกษ 1 ธเนศ เครือรัตน์ พรรคเพื่อไทย  
2 สุรชาติ ชาญประดิษฐ์ พรรคเพื่อไทย  
3 ธนา กิจไพบูลย์ชัย พรรคภูมิใจไทย  
4 ภูมินทร์ ลีธีระประเสริฐ พรรคเพื่อไทย  
5 อมรเทพ สมหมาย พรรคเพื่อไทย  
6 วีระพล จิตสัมฤทธิ์ พรรคเพื่อไทย  
7 วิลดา อินฉัตร พรรคเพื่อไทย  
8 อาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ พรรคภูมิใจไทย  
9 นุชนาถ จารุวงษ์เสถียร พรรคเพื่อไทย  
สกลนคร 1 อภิชาติ ตีรสวัสดิชัย พรรคเพื่อไทย  
2 ชาตรี หล้าพรหม พรรคประชาธิปัตย์  
3 จิรัชยา สัพโส พรรคเพื่อไทย  
4 พัฒนา สัพโส พรรคเพื่อไทย  
5 ชัยมงคล ไชยรบ พรรคพลังประชารัฐ  
6 สกุณา สาระนันท์ พรรคเพื่อไทย  
7 เกษม อุประ พรรคเพื่อไทย  
สุรินทร์ 1 ปกรณ์ มุ่งเจริญพร พรรคภูมิใจไทย  
2 ชูชัย มุ่งเจริญพร พรรคเพื่อไทย  
3 ผกามาศ เจริญพันธ์ พรรคภูมิใจไทย  
4 พรเทพ พูนศรีธนากูล พรรคเพื่อไทย  
5 ครูมานิตย์ สังข์พุ่ม พรรคเพื่อไทย  
6 ล้ำเลิศ พัวพัฒนโชติ พรรคภูมิใจไทย  
7 เรืองวิทย์ คูณวัฒนาพงษ์ พรรคภูมิใจไทย  
8 ปทิดา ตันติรัตนานนท์ พรรคภูมิใจไทย  
หนองคาย 1 กระแสร์ ตระกูลพรพงศ์ พรรคพลังประชารัฐ  
2 ชนก จันทาทอง พรรคเพื่อไทย  
3 เอกธนัช อินทร์รอด พรรคเพื่อไทย  
หนองบัวลำภู 1 สยาม หัตถสงเคราะห์ พรรคเพื่อไทย  
2 ไชยา พรหมา พรรคเพื่อไทย  
3 ณพล เชยคำแหง พรรคเพื่อไทย  
อุดรธานี 1 ณัฐพงษ์ พิพัฒน์ไชยศิริ พรรคก้าวไกล  
2 หทัยรัตน์ เพชรพนมพร พรรคเพื่อไทย  
3 หรั่ง ธุระพล พรรคไทยสร้างไทย  
4 ภาณุ พรวัฒนา พรรคเพื่อไทย  
5 กรวีร์ สาราคำ พรรคเพื่อไทย  
6 อดิศักดิ์ แก้วมุงคุณทรัพย์ พรรคไทยสร้างไทย  
7 ธีระชัย แสนแก้ว พรรคเพื่อไทย  
8 เกรียงศักดิ์ ฝ้ายสีงาม พรรคเพื่อไทย  
9 วัชระพล ขาวขำ พรรคเพื่อไทย  
10 เทียบจุฑา ขาวขำ พรรคเพื่อไทย  
อุบลราชธานี 1 วรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ พรรคเพื่อไทย  
2 วุฒิพงษ์ นามบุตร พรรคประชาธิปัตย์  
3 พิมพกาญจน์ พลสมัคร พรรคเพื่อไทรวมพลัง  
4 กิตติ์ธัญญา วาจาดี พรรคเพื่อไทย  
5 สุทธิชัย จรูญเนตร พรรคภูมิใจไทย  
6 ธัญธารีย์ สันตพันธุ์ พรรคเพื่อไทย  
7 สุดารัตน์ พิทักษ์พรพัลลภ พรรคเพื่อไทย  
8 บุณย์ธิดา สมชัย พรรคภูมิใจไทย  
9 รำพูล ตันติวณิชชานนท์ พรรคไทยสร้างไทย  
10 สมศักดิ์ บุญประชม พรรคเพื่อไทรวมพลัง  
11 ตวงทิพย์ จินตะเวช พรรคภูมิใจไทย  
อำนาจเจริญ 1 สุขสมรวย วันทนียกุล พรรคภูมิใจไทย  
2 ญาณีนาถ เข็มนาค พรรคภูมิใจไทย  

ภาคใต้

มีรายชื่อดังต่อไปนี้

จังหวัด เขต รายชื่อ พรรค หมายเหตุ
กระบี่ 1 กิตติ กิตติธรกุล พรรคภูมิใจไทย  
2 ถิรเดช ตั้งมั่นก่อกิจ พรรคภูมิใจไทย  
3 สฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง พรรคภูมิใจไทย  
ชุมพร 1 วิชัย สุดสวาสดิ์ พรรครวมไทยสร้างชาติ  
2 สันต์ แซ่ตั้ง พรรครวมไทยสร้างชาติ  
3 สุพล จุลใส พรรครวมไทยสร้างชาติ  
ตรัง 1 ถนอมพงษ์ หลีกภัย พรรครวมไทยสร้างชาติ  
2 ทวี สุระบาล พรรคพลังประชารัฐ  
3 สุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ พรรคประชาธิปัตย์  
4 กาญจน์ ตั้งปอง พรรคประชาธิปัตย์  
นครศรีธรรมราช 1 ราชิต สุดพุ่ม พรรคประชาธิปัตย์  
2 ทรงศักดิ์ มุสิกอง พรรคประชาธิปัตย์  
3 พิทักษ์เดช เดชเดโช พรรคประชาธิปัตย์  
4 ว่าที่ร้อยโท ยุทธการ รัตนมาศ พรรคประชาธิปัตย์  
5 ชัยชนะ เดชเดโช พรรคประชาธิปัตย์  
6 สุธรรม จริตงาม พรรคพลังประชารัฐ  
7 ษฐา ขาวขำ พรรคภูมิใจไทย  
8 มุกดาวรรณ เลื่องสีนิล พรรคภูมิใจไทย   ถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่
9 อวยพรศรี เชาวลิต พรรคประชาธิปัตย์  
10 พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล พรรครวมไทยสร้างชาติ  
นราธิวาส 1 วัชระ ยาวอหะซัน พรรครวมไทยสร้างชาติ  
2 อามินทร์ มะยูโซ๊ะ พรรคพลังประชารัฐ  
3 สัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ พรรคพลังประชารัฐ  
4 ซาการียา สะอิ พรรคภูมิใจไทย  
5 กมลศักดิ์ ลีวาเมาะ พรรคประชาชาติ  
ปัตตานี 1 วรวิทย์ บารู พรรคประชาชาติ  
2 คอซีย์ มามุ พรรคพลังประชารัฐ  
3 สมมุติ เบ็ญจลักษณ์ พรรคประชาชาติ  
4 ยูนัยดี วาบา พรรคประชาธิปัตย์  
5 สาเหะมูหามัด อัลอิดรุส พรรคประชาชาติ  
พังงา 1 อรรถพล ไตรศรี พรรคภูมิใจไทย  
2 ฉกาจ พัฒนกิจวิบูลย์ พรรคพลังประชารัฐ  
พัทลุง 1 สุพัชรี ธรรมเพชร พรรคประชาธิปัตย์  
2 นิติศักดิ์ ธรรมเพชร พรรครวมไทยสร้างชาติ  
3 ร่มธรรม ขำนุรักษ์ พรรคประชาธิปัตย์  
ภูเก็ต 1 ว่าที่ร้อยตรี สมชาติ เตชถาวรเจริญ พรรคก้าวไกล  
2 เฉลิมพงศ์ แสงดี พรรคก้าวไกล  
3 ฐิติกันต์ ฐิติพฤฒิกุล พรรคก้าวไกล  
ยะลา 1 สุไลมาน บือแนปีแน พรรคประชาชาติ  
2 ซูการ์โน มะทา พรรคประชาชาติ  
3 อับดุลอายี สาแม็ง พรรคประชาชาติ  
ระนอง 1 คงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ พรรคภูมิใจไทย  
สงขลา 1 สรรเพชญ บุญญามณี พรรคประชาธิปัตย์  
2 ศาสตรา ศรีปาน พรรครวมไทยสร้างชาติ  
3 สมยศ พลายด้วง พรรคประชาธิปัตย์  
4 ชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว พรรคพลังประชารัฐ  
5 เดชอิศม์ ขาวทอง พรรคประชาธิปัตย์  
6 สุภาพร กำเนิดผล พรรคประชาธิปัตย์  
7 ณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ พรรคภูมิใจไทย  
8 พลตำรวจตรี สุรินทร์ ปาลาเร่ พรรคประชาธิปัตย์  
9 ศักดิ์สิทธิ์ ขาวทอง พรรคประชาธิปัตย์  
สตูล 1 พิบูลย์ รัชกิจประการ พรรคภูมิใจไทย  
2 วรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ พรรคภูมิใจไทย  
สุราษฎร์ธานี 1 กานสินี โอภาสรังสรรค์ พรรครวมไทยสร้างชาติ  
2 พิพิธ รัตนรักษ์ พรรครวมไทยสร้างชาติ  
3 วชิราภรณ์ กาญจนะ พรรครวมไทยสร้างชาติ  
4 พันธ์ศักดิ์ บุญแทน พรรครวมไทยสร้างชาติ  
5 ปรเมษฐ์ จินา พรรครวมไทยสร้างชาติ  
6 พิชัย ชมภูพล พรรคภูมิใจไทย  
7 ธานินท์ นวลวัฒน์ พรรครวมไทยสร้างชาติ  

ภาคตะวันออก

มีรายชื่อดังต่อไปนี้

จังหวัด เขต รายชื่อ พรรค หมายเหตุ
จันทบุรี 1 วรายุทธ ทองสุข พรรคก้าวไกล  
2 ปรัชญาวรรณ ไชยสืบ พรรคก้าวไกล  
3 ญาณธิชา บัวเผื่อน พรรคก้าวไกล  
ฉะเชิงเทรา 1 ฐิติมา ฉายแสง พรรคเพื่อไทย  
2 อรรถกร ศิริลัทธยากร พรรคพลังประชารัฐ  
3 ศักดิ์ชาย ตันเจริญ พรรคเพื่อไทย  
4 จิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์ พรรคก้าวไกล  
ชลบุรี 1 วรท ศิริรักษ์ พรรคก้าวไกล  
2 วรรณิดา นพสิทธิ์ พรรคก้าวไกล  
3 ชวาล พลเมืองดี พรรคก้าวไกล  
4 จิรวุฒิ สิงห์โตทอง พรรครวมไทยสร้างชาติ  
5 อนันต์ ปรีดาสุทธิจิตต์ พรรคเพื่อไทย  
6 กฤษฏิ์ ชีวะธรรมานนท์ พรรคก้าวไกล  
7 สหัสวัต คุ้มคง พรรคก้าวไกล  
8 จรัส คุ้มไข่น้ำ พรรคก้าวไกล  
9 ยอดชาย พึ่งพร พรรคก้าวไกล  
10 สะถิระ เผือกประพันธุ์ พรรคพลังประชารัฐ  
ตราด 1 ศักดินัย นุ่มหนู พรรคก้าวไกล  
ปราจีนบุรี 1 อำนาจ วิลาวัลย์ พรรคภูมิใจไทย  
2 วุฒิพงศ์ ทองเหลา พรรคชาติพัฒนากล้า   ถูกขับออกจากการเป็นสมาชิกพรรคก้าวไกล[53]
3 สฤษดิ์ บุตรเนียร พรรคภูมิใจไทย  
ระยอง 1 กมนทรรศน์ กิตติสุนทรสกุล พรรคก้าวไกล  
2 กฤช ศิลปชัย พรรคก้าวไกล  
3 นครชัย ขุนณรงค์ พรรคก้าวไกล   ลาออก 3 สิงหาคม 2566[54]
พงศธร ศรเพชรนรินทร์ พรรคก้าวไกล   เลือกตั้งซ่อม
4 ชุติพงศ์ พิภพภิญโญ พรรคก้าวไกล  
5 สว่างจิตต์ เลาหะโรจนพันธ์ พรรคก้าวไกล  
สระแก้ว 1 ขวัญเรือน เทียนทอง พรรคพลังประชารัฐ  
2 ตรีนุช เทียนทอง พรรคพลังประชารัฐ  
3 สรวงศ์ เทียนทอง พรรคเพื่อไทย  

ภาคตะวันตก

มีรายชื่อดังต่อไปนี้

จังหวัด เขต รายชื่อ พรรค หมายเหตุ
กาญจนบุรี 1 อัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ พรรคเพื่อไทย  
2 ชูศักดิ์ แม้นทิม พรรคเพื่อไทย  
3 ยศวัฒน์ มาไพศาลสิน พรรคภูมิใจไทย  
4 ศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ พรรคเพื่อไทย  
5 พนม โพธิ์แก้ว พรรคเพื่อไทย  
ตาก 1 คริษฐ์ ปานเนียม พรรคก้าวไกล  
2 รัชต์พงศ์ สร้อยสุวรรณ พรรคก้าวไกล  
3 ภาคภูมิ บูลย์ประมุข พรรคพลังประชารัฐ  
ประจวบคีรีขันธ์ 1 สังคม แดงโชติ พรรคภูมิใจไทย  
2 จักพันธ์ ปิยพรไพบูลย์ พรรคประชาธิปัตย์  
3 ประมวล พงศ์ถาวราเดช พรรคประชาธิปัตย์  
เพชรบุรี 1 ธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ พรรครวมไทยสร้างชาติ  
2 ฤกษ์ อยู่ดี พรรคภูมิใจไทย  
3 จ่าอากาศเอก อภิชาติ แก้วโกศล พรรครวมไทยสร้างชาติ  
ราชบุรี 1 กุลวลี นพอมรบดี พรรครวมไทยสร้างชาติ  
2 บุญยิ่ง นิติกาญจนา พรรคพลังประชารัฐ  
3 จตุพร กมลพันธ์ทิพย์ พรรคพลังประชารัฐ  
4 อัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ พรรครวมไทยสร้างชาติ  
5 ชัยทิพย์ กมลพันธ์ทิพย์ พรรคพลังประชารัฐ  

การเปลี่ยนแปลงจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

พรรค 3 กรกฎาคม 2566 3 สิงหาคม 2566 10 กันยายน 2566 28 กันยายน 2566 10 ตุลาคม 2566 1 พฤศจิกายน 2566 7 พฤศจิกายน 2566 29 พฤศจิกายน 2566
เปิดประชุมรัฐสภา ส.ส. ระยอง เขต 3 จากพรรคก้าวไกลลาออก เลือกตั้งระยอง เขต 3 รองประธานสภาคนที่ 1 ถูกขับออกจากพรรคก้าวไกล รองประธานสภาคนที่ 1 เข้าร่วมพรรคเป็นธรรม ส.ส. พรรคก้าวไกลถูกขับออก ส.ส. พรรคก้าวไกลถูกขับออก ส.ส. พรรคก้าวไกลทั้งสองคนเข้าร่วมพรรคชาติพัฒนากล้าและพรรคไทยก้าวหน้า
เพื่อไทย 141 141 141 141 141 141 141 141
ภูมิใจไทย 71 71 71 71 71 71 71 71
พลังประชารัฐ 40 40 40 40 40 40 40 40
รวมไทยสร้างชาติ 36 36 36 36 36 36 36 36
ชาติไทยพัฒนา 10 10 10 10 10 10 10 10
ประชาชาติ 9 9 9 9 9 9 9 9
ชาติพัฒนากล้า 2 2 2 2 2 2 2 3
เพื่อไทรวมพลัง 2 2 2 2 2 2 2 2
เสรีรวมไทย 1 1 1 1 1 1 1 1
พลังสังคมใหม่ 1 1 1 1 1 1 1 1
ท้องที่ไทย 1 1 1 1 1 1 1 1
ฝ่ายรัฐบาล 314 314 314 314 314 314 314 315
ก้าวไกล 151 150 151 150 150 149 148 148
ประชาธิปัตย์ 25 25 25 25 25 25 25 25
ไทยสร้างไทย 6 6 6 6 6 6 6 6
เป็นธรรม 1 1 1 1 2 2 2 2
ประชาธิปไตยใหม่ 1 1 1 1 1 1 1 1
ครูไทยเพื่อประชาชน 1 1 1 1 1 1 1 1
ใหม่ 1 1 1 1 1 1 1 1
ไทยก้าวหน้า - - - - - - - 1
ฝ่ายค้าน 186 185 186 185 186 185 184 185
ที่นั่งว่าง - 1 - - - - - -
ไม่มีพรรคการเมือง - - - 1 - 1 2 -
รวม 500 499 500 500 500 500 500 500

การเลือกตั้งซ่อม

 • 10 กันยายน พ.ศ. 2566 – ระยอง เขต 3 เนื่องจากนายนครชัย ขุนณรงค์ลาออกจากตำแหน่ง ผลการเลือกตั้งปรากฎว่านายพงศธร ศรเพชรนรินทร์ ผู้สมัครจากพรรคก้าวไกลเป็นฝ่ายชนะการเลือกตั้ง

ประชากรศาสตร์

สมาชิกที่มีอายุมากที่สุด คือ พลตำรวจโท วิโรจน์ เปาอินทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย อายุ 90 ปี[55]

สมาชิกที่มีอายุน้อยที่สุดมีอายุ 27 ปีจำนวน 4 คน ดังรายชื่อดังต่อไปนี้

สมาชิกเป็นเพศชาย 402 คน เพศหญิง 93 คน และผู้มีความหลากหลายทางเพศ 4 คน[59] และมีสมาชิก 268 คนที่ได้รับเลือกตั้งเป็นครั้งแรก

ผู้ดำรงตำแหน่ง

การลงมติเลือกผู้ดำรงตำแหน่ง

ตำแหน่ง ชื่อ พรรค คะแนนเสียง
รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่ง ปดิพัทธ์ สันติภาดา ก้าวไกล 312
วิทยา แก้วภราดัย รวมไทยสร้างชาติ 105
งดออกเสียง
77
บัตรเสีย
2
รวม
496

คณะกรรมาธิการ

คณะกรรมาธิการสามัญ

ชื่อคณะกรรมาธิการ ประธานคณะกรรมาธิการ พรรค
คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน กมลศักดิ์ ลีวาเมาะ ประชาชาติ
คณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร ประเสริฐ บุญเรือง เพื่อไทย
คณะกรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน สัญญา นิลสุพรรณ รวมไทยสร้างชาติ
คณะกรรมาธิการกีฬา ปริญญา ฤกษ์หร่าย พลังประชารัฐ
คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์และผู้มีความหลากหลายทางเพศ พาณุวัฒณ์ สะสมทรัพย์ ชาติไทยพัฒนา
คณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ ความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ[c] สัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ พลังประชารัฐ
คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ ศักดินัย นุ่มหนู ก้าวไกล
คณะกรรมาธิการการคมนาคม ครูมานิตย์ สังข์พุ่ม เพื่อไทย
คณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ รังสิมันต์ โรม ก้าวไกล
คณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค บุญยิ่ง นิติกาญจนา พลังประชารัฐ
คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคาร สถาบันการเงินและตลาดการเงิน ณัฐพงษ์ สุปริยศิลป์ เพื่อไทย
คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ นพดล ปัทมะ เพื่อไทย
คณะกรรมาธิการการตำรวจ ชัยชนะ เดชเดโช ประชาธิปัตย์
คณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ก้าวไกล
คณะกรรมาธิการการทหาร วิโรจน์ ลักขณาอดิศร ก้าวไกล
คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว เอกธนัช อินทร์รอด เพื่อไทย
คณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อภิชาติ ศิริสุนทร
พูนศักดิ์ จันทร์จำปี
ก้าวไกล
คณะกรรมาธิการการปกครอง กรวีร์ ปริศนานันทกุล ภูมิใจไทย
คณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่นและการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ มัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช ภูมิใจไทย
คณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด เลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล เพื่อไทย
คณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย ปกรณ์ มุ่งเจริญพร ภูมิใจไทย
คณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ชูศักดิ์ ศิรินิล เพื่อไทย
คณะกรรมาธิการการพลังงาน วชิราภรณ์ กาญจนะ รวมไทยสร้างชาติ
คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน พริษฐ์ วัชรสินธุ ก้าวไกล
คณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ สิทธิพล วิบูลย์ธนากุล ก้าวไกล
คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา ประมวล พงศ์ถาวราเดช ประชาธิปัตย์
คณะกรรมาธิการการแรงงาน สฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง ภูมิใจไทย
คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม[d] ฐากร ตัณฑสิทธิ์ ไทยสร้างไทย[e]
คณะกรรมาธิการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ[f] จักรัตน์ พั้วช่วย พลังประชารัฐ
คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เทียบจุฑา ขาวขำ เพื่อไทย
คณะกรรมาธิการการศึกษา โสภณ ซารัมย์ ภูมิใจไทย
คณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม ณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ก้าวไกล
คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข ทศพร เสรีรักษ์ เพื่อไทย
คณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ เพื่อไทย
คณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม อัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ รวมไทยสร้างชาติ

คณะกรรมาธิการวิสามัญ

ชื่อคณะกรรมาธิการ ประธานคณะกรรมาธิการ พรรค
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องจากปรากฎการณ์เอลนิโญ่ (El Nino) ศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ เพื่อไทย
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษากฎหมายและมาตรการควบคุมกำกับบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทย นิยม วิวรรธนดิฐกุล เพื่อไทย
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาสถานบันเทิง และปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการเรียกรับผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่ของรัฐ ขัตติยา สวัสดิผล เพื่อไทย
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่...) พ.ศ. .... อรรถกร ศิริลัทธยากร พลังประชารัฐ
คณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษา และเสนอแนวทางการส่งเสริมกระบวนการสร้างสันติภาพเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จาตุรนต์ ฉายแสง เพื่อไทย
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและเสนอแนะการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการประมงทั้งระบบให้เกิดความเหมาะสมและเป็นธรรมกับผู้ประกอบการประมงและกิจการต่อเนื่อง และสอดรับกับพันธกรณีระหว่างประเทศ ปลอดประสพ สุรัสวดี เพื่อไทย
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน (โครงการแลนด์บริดจ์) วิสุทธิ์ ไชยณรุณ เพื่อไทย
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจร (Entertainment Complex) เพื่อแก้ปัญหาบ่อนพนันผิดกฎหมายและเพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจของประเทศ จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ คณะรัฐมนตรี
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สภาผู้แทนราษฎร ภูมิธรรม เวชยชัย คณะรัฐมนตรี
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางในการควบคุมและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต สยาม หัตถสงเคราะห์ เพื่อไทย
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการถ่ายโอนธุรกิจของกองทัพไปอยู่ในความดูแลของหน่วยงานอื่นหรือย้ายไปสถานที่อื่นที่เหมาะสม จิรายุ ห่วงทรัพย์ คณะรัฐมนตรี
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการตราพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม ชูศักดิ์ ศิรินิล เพื่อไทย
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือตอนล่าง 1 และเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (Northern Economic Corridor : NEC - Creative LANNA) พรรณสิริ กุลนาถศิริ คณะรัฐมนตรี
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานและศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาช้างป่าอย่างยั่งยืน รวมทั้งมาตรการเยียวยาความเสียหายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ศักดิ์ชาย ตันเจริญ คณะรัฐมนตรี
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สภาผู้แทนราษฎร พิชัย ชุณหวชิร คณะรัฐมนตรี

เชิงอรรถ

 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 100 ระบุว่า "สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเริ่มตั้งแต่วันเลือกตั้ง"
 2. ศาลฎีกาสั่งให้ มุกดาวรรณ เลื่องสีนิล หยุดปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2567[4]
 3. เดิมชื่อคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ
 4. เดิมชื่อคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
 5. เดิมเป็นโควตาของพรรคก้าวไกล แต่ได้มอบให้กับพรรคไทยสร้างไทยในเวลาต่อมา
 6. เดิมชื่อคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม

ฉายารัฐสภา

ตำแหน่ง พ.ศ.2566[60]
ดาวเด่น ไม่มีผู้ใดเหมาะสม
ดาวดับ พิธา ลิ้มเจริญรัตน์
ฉายาสภาผู้แทนราษฎร สภาลวงละคร
ฉายาวุฒิสภา แตก ป. รอ Retire
ประธานสภาผู้แทนราษฎร (วัน) นอ-มินี
ประธานวุฒิสภา แจ๋วหลบ จบแล้ว
(พรเพชร วิชิตชลชัย ดำรงตำแหน่ง)
ผู้นำฝ่ายค้าน งดตั้งฉายา
(เนื่องจากเพิ่งได้รับการแต่งตั้ง)
เหตุการณ์แห่งปี การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี
คู่กัดแห่งปี ไม่มีผู้ใดเหมาะสม
วาทะแห่งปี "ถ้าไม่มีรัฐธรรมนูญฉบับนี้ พรรคเพื่อไทยไม่มีทาง
จับมือกับพรรคก้าวไกลจัดตั้งรัฐบาล"
(ชลน่าน ศรีแก้ว)

ดูเพิ่ม

อ้างอิง

 1. ด่วน! กกต.ประกาศรับรอง 500 ส.ส.แล้ว
 2. "เช็กผลคะแนนเลือกตั้ง 66 เรียลไทม์ | Thai PBS เลือกตั้ง #66 เลือกอนาคตประเทศไทย". Thai PBS. สืบค้นเมื่อ 11 October 2023.
 3. "สภาชิกสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 26". hris.parliament.go.th. สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สืบค้นเมื่อ 26 November 2023.
 4. "วันนอร์ แจ้ง 'ศาลฎีกา' สั่ง 'มุกดาวรรณ' หยุดปฏิบัติหน้าที่ ทำสภาฯ เหลือสมาชิก 499 คน". matichon.co.th.
 5. "เปิดชื่อ 71 ว่าที่ ส.ส. กกต.จ่อแขวน เหตุร้องคัดค้าน". Thai PBS.
 6. "ผลเลือกตั้ง 2566 : กกต. ประกาศรับรอง ส.ส. ครบทั้งสภา 500 คน". BBC News ไทย. 2023-06-19.
 7. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
 8. "รายงานผลการเลือกตั้ง ส.ส. ปี พ.ศ.2566 อย่างเป็นทางการ". official.ectreport.com. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2023-05-29. สืบค้นเมื่อ 2023-07-17.
 9. "หมายกําหนดการ ในหลวง และ พระราชินี เสด็จฯ ทรงเปิดประชุมรัฐสภา 3 ก.ค. 2566". thansettakij. 2023-06-27.
 10. บันทึกพิธีเปิดประชุมรัฐสภา วันจันทร์ที่ ๓ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ ณ ห้องโถงพิธี ชั้น ๑๑ อาคารรัฐสภา
 11. "มติเอกฉันท์ "วันนอร์" นั่งประธานสภาผู้แทนราษฎร". ไทยพีบีเอส. 2023-07-04. สืบค้นเมื่อ 2023-07-04.
 12. ""หมออ๋อง" ปดิพัทธ์ ชนะ "วิทยา" คว้าเก้าอี้ รองประธานสภา คนที่ 1 (คลิป)". ไทยรัฐ. 2023-07-04. สืบค้นเมื่อ 2023-07-04.
 13. บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคารที่ ๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา