ประมวล พงศ์ถาวราเดช

นักการเมืองชาวไทย

ประมวล พงศ์ถาวราเดช (เกิด 19 มกราคม พ.ศ. 2496) รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 5 สมัย และเป็นประธาน ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ในสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 26

ประมวล พงศ์ถาวราเดช
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เริ่มดำรงตำแหน่ง
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548
(19 ปี 158 วัน)
รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
เริ่มดำรงตำแหน่ง
9 ธันวาคม พ.ศ. 2566
(0 ปี 217 วัน)
หัวหน้าเฉลิมชัย ศรีอ่อน
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด19 มกราคม พ.ศ. 2496 (71 ปี)
พรรคการเมืองประชาธิปัตย์ (2548–ปัจจุบัน)

ประวัติ

แก้

ประมวล พงศ์ถาวราเดช เกิดเมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2496 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาธรณีวิทยา จากมหาวิทยาลัยนาโรต์ ประเทศอินเดีย ระดับปริญญาโท สาขาการเมืองการปกครอง จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง[1]

งานการเมือง

แก้

ประมวลเคยดำรงตำแหน่งเป็น รองประธานสภาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, รองนายก และ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามลำดับ

ประมวล ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกใน พ.ศ. 2548 สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ และได้รับเลือกติดต่อกันรวม 5 ครั้ง

ในสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 26 เขาได้รับเลือกให้เป็นประธานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคประชาธิปัตย์[2]

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

แก้

ประมวล พงศ์ถาวราเดช ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 5 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
  3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
  4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
  5. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สังกัดพรรคประชาธิปัตย์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ เก็บถาวร 2018-06-27 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน สำนักงานเลขาธิการ สภาผู้แทนราษฎร
  2. ประธานส.ส.ปชป. ยืนยันจุดยืนเดิม ไม่ร่วมตั้งรัฐบาลกับพรรคแก้ 112
  3. ราชกิจจานุเบกษา. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๓ เก็บถาวร 2022-10-07 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑ ข หน้า ๖, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔
  4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๖ เก็บถาวร 2022-04-06 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข หน้า ๑๓, ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖