ประมวล พงศ์ถาวราเดช

นายประมวล พงศ์ถาวราเดช (เกิด 19 มกราคม พ.ศ. 2496) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 4 สมัย

ประมวล พงศ์ถาวราเดช
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 19 มกราคม พ.ศ. 2496 (67 ปี)
พรรคการเมือง พรรคประชาธิปัตย์

ประวัติแก้ไข

ประมวล พงศ์ถาวราเดช เกิดเมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2496 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาธรณีวิทยา จากมหาวิทยาลัยนาโรต์ ประเทศอินเดีย ระดับปริญญาโท สาขาการเมืองการปกครอง จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง[1]

งานการเมืองแก้ไข

ประมวลเคยดำรงตำแหน่งเป็น รองประธานสภาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, รองนายก และ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามลำดับ

ประมวล ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกใน พ.ศ. 2548 สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ และได้รับเลือกติดต่อกันรวม 3 ครั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

ประมวล พงศ์ถาวราเดช ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 4 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
  3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
  4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สังกัดพรรคประชาธิปัตย์

อ้างอิงแก้ไข

  1. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ สำนักงานเลขาธิการ สภาผู้แทนราษฎร