สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 3 เขต (สำหรับการเลือกตั้ง พ.ศ. 2562)[1] และมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งได้ 3 คน จากทั้งหมด 350 คนทั่วประเทศในสภาผู้แทนราษฎรไทย

ประวัติศาสตร์แก้ไข

หลังจากที่ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 ได้มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476 การเลือกตั้งครั้งนี้เป็น "การเลือกตั้งทางอ้อมครั้งแรกและครั้งเดียวของไทย" โดยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนแรก คือ นายมิ่ง เลาห์เรณู

เขตการเลือกตั้งแก้ไข

การเลือกตั้ง เขตการเลือกตั้ง แผนที่ จำนวน ส.ส.
พ.ศ. 2476 เขตเลือกตั้งที่ 1 : ทั้งจังหวัด 1 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2480
พ.ศ. 2481
พ.ศ. 2489
พ.ศ. 2491
พ.ศ. 2492
พ.ศ. 2495
พ.ศ. 2500/1
พ.ศ. 2500/2
พ.ศ. 2512
พ.ศ. 2518 2 คน (เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2519
พ.ศ. 2522
พ.ศ. 2526 3 คน (เขตละ 3 คน)
พ.ศ. 2529
พ.ศ. 2531
พ.ศ. 2535/1
พ.ศ. 2535/2
พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2544 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์, อำเภอกุยบุรี และ กิ่งอำเภอสามร้อยยอด (ยกเว้นตำบลศิลาลอยและตำบลศาลาลัย)
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอหัวหิน, อำเภอปราณบุรี และ กิ่งอำเภอสามร้อยยอด (เฉพาะตำบลศิลาลอยและตำบลศาลาลัย)
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอทับสะแก, อำเภอบางสะพาน และอำเภอบางสะพานน้อย
3 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2550 เขตเลือกตั้งที่ 1 : ทั้งจังหวัด 3 คน (เขตละ 3 คน)
พ.ศ. 2554 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์, อำเภอกุยบุรี และอำเภอสามร้อยยอด
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอปราณบุรีและอำเภอหัวหิน
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอทับสะแก, อำเภอบางสะพาน และอำเภอบางสะพานน้อย
  3 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2562

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตแก้ไข

ชุดที่ 1–7; พ.ศ. 2476–2495แก้ไข

ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 1 พ.ศ. 2476 นายมิ่ง เลาห์เรณู
ชุดที่ 2 พ.ศ. 2480 นายทองสืบ ศุภมาร์ค
ชุดที่ 3 พ.ศ. 2481 หม่อมหลวงต้อย ชุมสาย
ชุดที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2489 หลวงอุปกรรัตถวิถี (สระ แสงชูโต)
สิงหาคม พ.ศ. 2489 – (เลือกตั้งเพิ่มเติม)
ชุดที่ 5 พ.ศ. 2491 หม่อมเจ้าสิทธิพร กฤดากร
พ.ศ. 2492 – (เลือกตั้งเพิ่มเติม)
ชุดที่ 7 พ.ศ. 2495 นายทองสืบ ศุภมาร์ค

ชุดที่ 8–10; พ.ศ. 2500–2512แก้ไข

      พรรคเสรีมนังคศิลา
      พรรคสหประชาไทย
      ไม่สังกัดพรรคการเมือง
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 นายทองสืบ ศุภมาร์ค
ชุดที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2500 นายต้าน ประจวบเหมาะ
ชุดที่ 10 พ.ศ. 2512 นายอุดมศักดิ์ ทั่งทอง

ชุดที่ 11–13; พ.ศ. 2518–2522แก้ไข

      พรรคธรรมสังคม
      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคชาติไทย
      พรรคสยามประชาธิปไตย
เขต ชุดที่ 11 พ.ศ. 2518 ชุดที่ 12 พ.ศ. 2519 ชุดที่ 13 พ.ศ. 2522
1 นายอุดมศักดิ์ ทั่งทอง นายอุดมศักดิ์ ทั่งทอง
นายพีระพงศ์ อิศรภักดี นายสำเภา ประจวบเหมาะ นายสำเภา ประจวบเหมาะ

ชุดที่ 14–20; พ.ศ. 2526–2539แก้ไข

      พรรคชาติไทย
      พรรคความหวังใหม่
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 14 พ.ศ. 2526 นายสำเภา ประจวบเหมาะ นายอุดมศักดิ์ ทั่งทอง นายวิเศษ ใจใหญ่
ชุดที่ 15 พ.ศ. 2529
ชุดที่ 16 พ.ศ. 2531
ชุดที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2535
ชุดที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2535
ชุดที่ 19 พ.ศ. 2538
ชุดที่ 20 พ.ศ. 2539 นายสำเภา ประจวบเหมาะ นายอุดมศักดิ์ ทั่งทอง นายวิเศษ ใจใหญ่

ชุดที่ 21–22; พ.ศ. 2544–2548แก้ไข

      พรรคประชาธิปัตย์
เขต ชุดที่ 21 พ.ศ. 2544 ชุดที่ 22 พ.ศ. 2548
1 นายมนตรี ปาน้อยนนท์
2 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน
3 ร้อยตำรวจเอกพเยาว์ พูลธรัตน์ นายประมวล พงศ์ถาวราเดช

ชุดที่ 23; พ.ศ. 2550แก้ไข

      พรรคประชาธิปัตย์
เขต ชุดที่ 23 พ.ศ. 2550
1 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน
นายมนตรี ปาน้อยนนท์
นายประมวล พงศ์ถาวราเดช

ชุดที่ 24–25; พ.ศ. 2554–2562แก้ไข

      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคเพื่อไทย
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 2 เขตเลือกตั้งที่ 3
ชุดที่ 24 พ.ศ. 2554 นายมนตรี ปาน้อยนนท์ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน นายประมวล พงศ์ถาวราเดช
ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562 นายพรเทพ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์

รูปภาพแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. "ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี และจำนวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 136 (10 ก): 2. 24 Jan 2019.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข