การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2531

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2531 ถือเป็น การเลือกตั้งครั้งที่ 17 ของประเทศไทย โดยเกิดจากการที่ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ได้ตราพระราชกฤษฎีกายุบสภาเมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2531 อันเนื่องจากรัฐบาลมีความขัดแย้งกันเอง และกำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 24 กรกฎาคม ปีเดียวกัน

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2531
ไทย
← พ.ศ. 2529 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2531 มีนาคม พ.ศ. 2535 →

ทั้งหมด 357 ที่นั่งในรัฐสภาไทย
ต้องการ 179 ที่นั่งจึงเป็นฝ่ายข้างมาก
ผู้ใช้สิทธิ63.6% เพิ่มขึ้น
  First party Second party Third party
  Chatichai Choonhavan 1976.jpg Siddhi Savetsila (1980).jpg Bhichai Rattakul 2010-04-01.jpg
ผู้นำ ชาติชาย ชุณหะวัณ สิทธิ เศวตศิลา พิชัย รัตตกุล
พรรค ชาติไทย กิจสังคม ประชาธิปัตย์
เขตของผู้นำ ส.ส.นครราชสีมา เขต 1 ส.ส.กรุงเทพมหานคร เขต 2 ส.ส.กรุงเทพมหานคร เขต 6
การเลือกตั้งล่าสุด 64 51 99
ที่นั่งที่ชนะ 87 53 48
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น 23 เพิ่มขึ้น 2 ลดลง 51
คะแนนเสียง 7,612,148 4,651,161 4,456,077
ร้อยละ 19.3% 11.8% 11.3%

  Fourth party Fifth party Sixth party
  Samak Sundaravej.JPG Tianchai Sirisampan.jpg
ผู้นำ ณรงค์ วงศ์วรรณ สมัคร สุนทรเวช เทียนชัย สิริสัมพันธ์
พรรค รวมไทย ประชากรไทย ราษฎร
เขตของผู้นำ ส.ส.แพร่ เขต 1 ส.ส.กรุงเทพมหานคร เขต 1 ส.ส.ลพบุรี เขต 1
การเลือกตั้งล่าสุด 19 24 20
ที่นั่งที่ชนะ 34 31 21
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น 15 เพิ่มขึ้น 7 เพิ่มขึ้น 1
คะแนนเสียง 3,988,941 2,413,520 2,336,962
ร้อยละ 10.1% 6.1% 5.9%

  Seventh party Eighth party Ninth party
  เฉลิมพันธ์ ศรีวิกรม์.jpg พลเอก อาทิตย์ กำลังเอก.jpg Chamlong Srimuang 2008 (cropped).jpg
ผู้นำ เฉลิมพันธ์ ศรีวิกรม์ อาทิตย์ กำลังเอก จำลอง ศรีเมือง
พรรค ประชาชน ปวงชนชาวไทย พลังธรรม
เขตของผู้นำ ส.ส.นครราชสีมา เขต 3 ส.ส.เลย เขต 1 ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
การเลือกตั้งล่าสุด ไม่ได้ลงเลือกตั้ง 1 พรรคใหม่
ที่นั่งที่ชนะ 19 17 15
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น 19 เพิ่มขึ้น 16 พรรคใหม่
คะแนนเสียง 2,454,870 3,143,851 3,586,878
ร้อยละ 6.2% 8.0% 9.1%

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

เปรม ติณสูลานนท์
อิสระ

ว่าที่นายกรัฐมนตรี

ชาติชาย ชุณหะวัณ
ชาติไทย

ผลการเลือกตั้ง ปรากฏว่า พรรคชาติไทย โดย พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ หัวหน้าพรรค ได้รับเลือกมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง ด้วยเสียง 87 ที่นั่ง รองลงไปคือ พรรคกิจสังคม มี 54 ที่นั่ง และพรรคประชาธิปัตย์ 48 ที่นั่ง ซึ่งไม่มีพรรคการเมืองใดได้รับเสียงเกินครึ่งของสภาผู้แทนราษฎร ที่มีทั้งหมด 357 เสียง[1]

แกนนำของพรรคการเมืองที่ได้รับเลือกตั้งมาเป็นลำดับแรก 5 พรรคประกอบไปด้วย ชาติไทย , กิจสังคม , ประชาธิปัตย์ , รวมไทย และ ประชากรไทย ได้หารือกันถึงการจัดตั้งรัฐบาล ทั้งหมดมีความเห็นตรงกันว่า พล.อ.เปรม มีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อ จึงเข้าพบกับ พล.อ.เปรม ถึงบ้านสี่เสาเทเวศร์ ซึ่งเป็นบ้านพัก ในเวลาค่ำของวันที่ 27 กรกฎาคม แต่ พล.อ.เปรมได้ปฏิเสธที่จะดำรงตำแหน่งต่อ โดยให้เหตุผลว่า ระยะเวลารวมทั้งหมด 8 ปี 5 เดือน ที่ตนดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนั้นเพียงพอแล้ว อีกทั้งบ้านเมืองก็มีเสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจในระดับที่น่าพึงพอใจ พล.อ.ชาติชาย ในฐานะหัวหน้าพรรคชาติไทยที่มีคะแนนเสียงมากที่สุด จึงขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี นับเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 17 ของประเทศไทย โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม ปีเดียวกัน และมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ปีเดียวกัน

ในส่วนของ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ เมื่อพ้นจากตำแหน่งนายกฯไปแล้ว ก็ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งองคมนตรี ในเวลาต่อมาไม่นาน

ในการเลือกตั้งครั้งนี้ มีจุดที่น่าสนใจ คือ เป็นการลงเลือกตั้งครั้งแรกของ พรรคพลังธรรม โดยมี พล.ต.จำลอง ศรีเมือง หัวหน้าพรรค ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอยู่ด้วย ซึ่งในการเลือกตั้งครั้งต่อมา คือ ในวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2535 พรรคพลังธรรมได้รับความนิยมอย่างล้นหลาม โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร อันเป็นเมืองหลวง และถือเป็นจุดเริ่มต้นชีวิตทางการเมืองครั้งแรกของนักการเมืองสังกัดพรรคพลังธรรม ที่ต่อมามีบทบาททางการเมืองและสังคมที่สำคัญหลายคน เช่น นายวิลาศ จันทร์พิทักษ์, นายทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์, ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา เป็นต้น[2] [3]

ผลการเลือกตั้งแก้ไข

สัญลักษณ์ ชื่อพรรค หัวหน้าพรรค จำนวน ส.ส.
  พรรคชาติไทย พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ 87 คน
พรรคกิจสังคม พลอากาศเอกสิทธิ เศวตศิลา 53 คน
  พรรคประชาธิปัตย์ นายพิชัย รัตตกุล 48 คน
  พรรครวมไทย นายณรงค์ วงศ์วรรณ 34 คน
  พรรคประชากรไทย นายสมัคร สุนทรเวช 31 คน
  พรรคราษฎร พลเอกเทียนชัย ศิริสัมพันธ์ 21 คน
  พรรคประชาชน นายเฉลิมพันธ์ ศรีวิกรม์ 19 คน
  พรรคปวงชนชาวไทย พลเอกอาทิตย์ กำลังเอก 17 คน
  พรรคพลังธรรม พลตรีจำลอง ศรีเมือง 15 คน
  พรรคกิจประชาคม นายบุญชู โรจนเสถียร 9 คน
  พรรคก้าวหน้า นายอุทัย พิมพ์ใจชน 8 คน
พรรคสหประชาธิปไตย พันเอก (พิเศษ) พล เริงประเสริฐวิทย์ 6 คน
  พรรคมวลชน ร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง 5 คน
  พรรคเสรีนิยม พันเอกณรงค์ กิตติขจร 3 คน
พรรคพลังสังคมประชาธิปไตย นายชัชวาลย์ ชมภูแดง 1 คน

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. "ประวัติพรรคประชาธิปัตย์". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2013-01-15. สืบค้นเมื่อ 2012-06-28.
  2. ชาติชายดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี พล.อ.เปรมได้รับการเสนอชื่อเป็นองคมนตรี หน้า 207, กาลานุกรมสยามประเทศไทย 2485-2554 โดย ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ISBN 978-974-228-070-3
  3. สิริรัตน์ เรืองวงษ์วาร. ประวัติศาสตร์การเมืองไทย ตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 จนถึงปัจจุบัน. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2539. 632 หน้า. ISBN 974-599-876-4