ณรงค์ วงศ์วรรณ

ณรงค์ วงศ์วรรณ (25 ธันวาคม พ.ศ. 2468 - ) หรือเป็นที่รู้จักว่า "พ่อเลี้ยงเมืองแพร่" อดีตรองนายกรัฐมนตรี อดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวง และอดีตหัวหน้าพรรคสามัคคีธรรม เป็นหัวหน้าพรรคการเมืองที่เคยได้รับเลือกตั้ง ส.ส.มากที่สุดในสภาผู้แทนราษฎร แต่หัวหน้าพรรคไม่ได้รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

นายณรงค์ วงศ์วรรณ
รองนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
7 เมษายน พ.ศ. 2535 – 9 มิถุนายน พ.ศ. 2535
นายกรัฐมนตรี พลเอกสุจินดา คราประยูร
ก่อนหน้า เสนาะ อูนากูล
พลตำรวจเอกเภา สารสิน
มีชัย ฤชุพันธุ์
ถัดไป พลตำรวจเอกเภา สารสิน
เกษม สุวรรณกุล
หม่อมราชวงศ์เกษมสโมสร เกษมศรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ดำรงตำแหน่ง
7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 – 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529
นายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
ก่อนหน้า ชวน หลีกภัย
ถัดไป พลเอกหาญ ลีลานนท์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 25 ธันวาคม พ.ศ. 2468 (94 ปี)
จังหวัดแพร่ ประเทศไทย
พรรคการเมือง รวมไทย (? – ?)
เอกภาพ (? – ?)
สามัคคีธรรม (2534 – 2535)
ลายมือชื่อ

ประวัติแก้ไข

ณรงค์ วงศ์วรรณ หรือที่นิยมเรียกว่า ''พ่อเลี้ยงณรงค์'' เป็นบุตรชายคนโตของนายแสน หรือพ่อเจ้าแสน วงศ์วรรณ (เปลี่ยนนามสกุลจาก:ผาทอง) สืบเชื้อสายมาจากเจ้าแสนเสมอใจเครือญาติเจ้าหลวงเทพวงศ์ลิ้นตอง เจ้าผู้ครองนครแพร่องค์ที่19 ผู้ก่อตั้งบริษัทเทพวงศ์ และนางพลอย หรือแม่เลี้ยงพลอย วงศ์วรรณ มีน้อง 2 คน ได้แก่นายสังวาลย์ หรือพ่อเลี้ยงสังวาลย์ วงศ์วรรณ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำพูน และนางถนอมศรี วงศ์วรรณ พ่อเลี้ยงณรงค์ สมรสกับนางอุไร หรือแม่เลี้ยงอุไร วงศ์วรรณ มีบุตร-ธิดา 8 คน คือ

 • นริศ วงศ์วรรณ
 • อัศวิน วงศ์วรรณ
 • เนาวรัตน์ วงศ์วรรณ
 • นิลุบล วงศ์วรรณ
 • อัศนีพร วงศ์วรรณ
 • ณัฐนันท์ วงศ์วรรณ

การศึกษาแก้ไข

นายณรงค์ วงศ์วรรณ จบการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์-เกษตร จากประเทศสหรัฐอเมริกา และได้รับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปีการศึกษา 2522-2523[1]

ประสบการณ์การเมืองแก้ไข

ณรงค์ วงศ์วรรณ เคยได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (รัฐบาลเกรียงศักดิ์)[2] รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รัฐบาลเปรม)[3] รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2 สมัย (รัฐบาลเปรม[4], รัฐบาลชาติชาย[5]) เป็นรองนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลของพลเอกสุจินดา คราประยูร[6] และ เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ในรัฐบาล บรรหาร ศิลปอาชา[7]

การเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2535แก้ไข

การเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2535 ภายใต้รัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. 2534 หลังการเลือกตั้ง ปรากฏว่าพรรคสามัคคีธรรม ซึ่งมีนายณรงค์ วงศ์วรรณ เป็นหัวหน้าพรรค และนาวาอากาศตรีฐิติ นาครทรรพ เป็นเลขาธิการพรรค ได้ ส.ส.มากที่สุด คือ 79 ที่นั่ง ส่วนพรรคชาติไทยได้เป็นอันดับที่ 2 คือ 74 ที่นั่ง

พรรคการเมือง 5 พรรค คือ พรรคสามัคคีธรรม พรรคชาติไทย พรรคกิจสังคม พรรคประชากรไทยและพรรคราษฎร จำนวน 195 เสียง ได้รวมตัวกันเสนอชื่อนายณรงค์ วงศ์วรรณ หัวหน้าพรรคสามัคคีธรรม ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี[8][9] แต่ปรากฏข่าวว่าสหรัฐอเมริกาเคยปฏิเสธที่จะออกวีซ่า ให้กับนายณรงค์ เนื่องจากสงสัยมีการพัวพันกับขบวนการค้ายาเสพติด[10] ซึ่งกรณีดังกล่าว นายณรงค์ วงศ์วรรณ ได้ปฏิเสธอย่างสิ้นเชิง และว่าข่าวนี้เป็นการจงใจสร้างเรื่องขึ้นเพื่อกีดกันไม่ให้ตนขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี[11] พรรคการเมืองทั้ง 5 พรรค จึงสนับสนุนให้พลเอกสุจินดา คราประยูร ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี จนเป็นสาเหตุทำให้ประชาชนเรียกร้องนายกฯ ที่มาจากการเลือกตั้ง และเป็นชนวนเหตุพฤษภาทมิฬ ในเวลาต่อมา

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

ลำดับสาแหรกแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. http://library.cmu.ac.th/pinmala/doctor_detail.php?id=24&ayear=2522-2523
 2. พระบรมราชโองการ ประกาศ รัฐมนตรีลาออก ให้รัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๓๗ ราย)
 3. พระบรมราชโองการ ประกาศ รัฐมนตรีลาออก ให้รัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งและตั้งรัฐมนตรี (ปรับปรุงคณะรัฐมนตรีในสมัยพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี จำนวน ๒๖ ราย)
 4. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๔๔ ราย)
 5. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๔๕ ราย)
 6. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๕๐ ราย)
 7. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2538/D/072/100.PDF
 8. http://www.chartthai.or.th/old/history_th8.html
 9. สถาบันพระปกเกล้า. นักการเมืองถิ่นจังหวัดแพร่ กรุงเทพ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า. 2555
 10. [1]จากหนังสือร่วมกันสู้ โดย พล.ต.จำลอง ศรีเมือง หน้าที่ 3 (ISBN 974-88799-9-2)
 11. ชนะคดีหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา ขอปรึกษาฟ้องแพ่งค่ะ
 12. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย) เล่ม ๑๐๐ ตอน ๒๐๗ ฉบับพิเศษ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๖
 13. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์