ชัชวาลย์ ชมภูแดง

ชัชวาลย์ ชมภูแดง อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลของพลเอกสุจินดา คราประยูร, อดีตรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาล ดร.ทักษิณ ชินวัตร, อดีตหัวหน้าพรรคพลังสังคมประชาธิปไตย และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ด 5 สมัย

ชัชวาลย์ ชมภูแดง
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
17 เมษายน – 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535
นายกรัฐมนตรีพลเอกสุจินดา คราประยูร
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด14 กันยายน พ.ศ. 2488 (78 ปี)
อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
พรรคการเมืองพลังธรรมใหม่
คู่สมรสบุญยืน ชมภูแดง

ประวัติ แก้

ชัชวาลย์ ชมภูแดง เกิดเมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2488 ที่อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นบุตรของนายปัดสา กับนางมะลิวรรณ ชมภูแดง มีพี่น้อง 4 คน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์[1] สมรสกับนางบุญยืน มีบุตร 3 คน

งานการเมือง แก้

ชัชวาลย์ ชมภูแดง เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ด ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2518 สังกัดพรรคพลังใหม่[2] และได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.อีกครั้งในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2531 สังกัดพรรคพลังสังคมประชาธิปไตย ซึ่งนายชัชวาลย์ เป็นหัวหน้าพรรค และเป็น ส.ส.เพียงคนเดียวของพรรคต่อมาในการเลือกตั้งเดือนมีนาคม พ.ศ. 2535 ได้ย้ายเข้ามาเป็นรองหัวหน้าพรรคสามัคคีธรรม[3] ได้รับเลือกตั้งในสังกัดพรรคสามัคคีธรรม และได้รับเลือกเป็น ส.ส.อีก 2 สมัย คือ การเลือกตั้งเดือนกันยายน พ.ศ. 2535 และการเลือกตั้ง พ.ศ. 2538 ในสังกัดพรรคชาติไทยทั้ง 2 สมัย เคยได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลพลเอกสุจินดา คราประยูร ในปี พ.ศ. 2535[4] ต่อมาในรัฐบาลของ ดร.ทักษิณ ชินวัตร ได้รับแต่งตั้งเป็นรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 นายชัชวาลย์ ชมภูแดง ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในเขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดร้อยเอ็ด สังกัดพรรคภูมิใจไทย[5] แต่ไม่ได้รับการเลือกตั้ง โดยแพ้ให้กับนางเอมอร สินธุไพร จากพรรคเพื่อไทย

ใน พ.ศ. 2561 นายชัชวาลย์ได้ย้ายเข้ามาสังกัด พรรคพลังธรรมใหม่ โดยรับตำแหน่งที่ปรึกษาพรรค[6]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

อ้างอิง แก้

  1. ประวัติผู้สมัคร ส.ส. เก็บถาวร 2010-02-10 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนกรมการปกครอง
  2. "สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรที่ได้รับเลือกตั้งทั่วไปของจังหวัดร้อยเอ็ด". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-11-20. สืบค้นเมื่อ 2011-06-09.
  3. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคสามัคคีธรรม)ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 109 ตอนที่ 6ก วันที่ 24 มกราคม 2535
  4. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๕๐ ราย)
  5. รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขต เก็บถาวร 2011-06-26 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนจากเว็บไซต์ กกต. (สืบค้นวันที่ 1 กรกฎาคม 2554)
  6. พลังธรรมใหม่ลงมติ 'หมอระวี'นั่งหัวหน้าพรรค ตั้ง'นาม ยิ้มแย้ม'คุมธรรมภิบาล
  7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เก็บถาวร 2022-05-22 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๑๙ ข หน้า ๙, ๑ ธันวาคม ๒๕๔๖
  8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2022-10-06 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๒ ตอนที่ ๑๗ ข หน้า ๒๐, ๔ ธันวาคม ๒๕๓๘