เปิดเมนูหลัก

พรรคพลังธรรมใหม่ (อังกฤษ: New Palangdharma Party, ชื่อย่อ: พธม., NPD) พรรคการเมืองของไทยที่ได้ยื่นจดจองชื่อพรรคการเมืองตาม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561 มีนายแพทย์ ระวี มาศฉมาดล อดีตเลขาธิการ พรรคพลังธรรม เป็นผู้ยื่นคำร้องขอ

พรรคพลังธรรมใหม่
New Palangdharma Party
หัวหน้าพรรคนพ. ระวี มาศฉมาดล
นายทะเบียนพรรคสามนต์ สังข์ทอง
ผู้อำนวยการพรรคว่าที่ร้อยตรี วันชัย วรรณสว่าง
เลขาธิการพรรคนายแพทย์ นิทัศน์ รายยวา
โฆษกพรรคทศพล แก้วทิมา
คำขวัญพรรครวมพลัง สร้างสังคมธรรมาธิปไตย
ก่อตั้ง2 มีนาคม 2018; 17 เดือนก่อน (2018-03-02)
ที่ทำการพรรค๒๙๓ ซอยมิตรอนันต์ ถนนเทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐
สี     สีน้ำเงิน
สภาผู้แทนราษฎร
1 / 500
เหรัญญิกพรรคอำนวย อินทสร
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

โดยได้มีการแถลงข่าวเปิดตัวพรรคพลังธรรมใหม่เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2561 ที่ห้องปทุมวัน โรงแรมเอเชีย [1] ต่อมาในวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2561 นพ. ระวี ได้ให้สัมภาษณ์ว่า กกต. ได้ออกหนังสือรับรองการจดแจ้งจัดตั้งพรรคตั้งแต่วันอังคารที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561 ซึ่งทางพรรคพลังธรรมใหม่จะได้ทำการประชุมพรรคเป็นครั้งแรกในวันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์เพื่อเลือกหัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค และคณะกรรมการบริหารพรรคชุดแรกรวมถึงร่างข้อบังคับพรรค นโยบายพรรค และอุดมการณ์การทางการเมืองของพรรค [2] แต่ในเวลาต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงวันเวลาและสถานที่ประชุมพรรคครั้งแรกเป็นที่ มหาวิทยาลัยรังสิต ในวันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 [3] ผลปรากฏว่านายแพทย์ระวีได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรคคนแรก นายแพทย์ นิทัศน์ รายยวา อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นเลขาธิการพรรคคนแรก [4] และได้จดทะเบียนก่อตั้งพรรคต่อ กกต. เมื่อวันอังคารที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ซึ่ง กกต. ได้จดทะเบียนพรรคพลังธรรมใหม่เป็นลำดับที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561 และได้มีการประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561 [5]

เนื้อหา

คณะกรรมการบริหารพรรคพลังธรรมใหม่แก้ไข

ชุดที่ 1 (14 พฤษภาคม 2561 —)แก้ไข

ลำดับ ชื่อ ตำแหน่ง
1. ชัชวาลย์ ชมภูแดง ที่ปรึกษาพรรค
2. นายแพทย์ ระวี มาศฉมาดล หัวหน้าพรรค
3. นายแพทย์ นิทัศน์ รายยวา เลขาธิการพรรค
4. อำนวย อินทสร เหรัญญิกพรรค
5. สามนต์ สังข์ทอง นายทะเบียนพรรค
6. หม่อมหลวง กรกสิวัฒน์ เกษมศรี กรรมการบริหารพรรค
7. วิชิต แย้มบุญเรือง กรรมการบริหารพรรค
8. บำรุง คะโยธา กรรมการบริหารพรรค
9. ทศพล แก้วทิมา กรรมการบริหารพรรค/โฆษกพรรค
10. วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล กรรมการบริหารพรรค
11. คมกฤช รัตนเสถียร กรรมการบริหารพรรค
12. พรณรงค์ พัฒนาบุญไพบูลย์ กรรมการบริหารพรรค
13. นาม ยิ้มแย้ม ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล

ประวัติการทำงานในรัฐสภาแก้ไข

ครั้งที่ การเลือกตั้ง จำนวน ส.ส. สถานภาพพรรค นายกรัฐมนตรี หมายเหตุ
1. 2562 1 คน ร่วมรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลแก้ไข