เอมอร สินธุไพร

นางเอมอร สินธุไพร (เกิด 26 สิงหาคม พ.ศ. 2502) อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 5 ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2554 สังกัดพรรคเพื่อไทย

เอมอร สินธุไพร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 5
ดำรงตำแหน่ง
3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 – 9 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 26 สิงหาคม พ.ศ. 2502 (60 ปี)
อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
พรรคการเมือง เพื่อไทย (2554–ปัจจุบัน)
คู่สมรส นิสิต สินธุไพร

ประวัติแก้ไข

เอมอร สินธุไพร เกิดเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2502 ที่อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นบุตรนายจำนงค์ อนุสงค์ และ นางหม่อม เนตรรักษ์ มีพี่น้อง 3 คน สำเร็จการศึกษาครุศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณทิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง สมรสกับนายนิสิต สินธุไพร อดีต ส.ส.ร้อยเอ็ดหลายสมัย และเป็นอดีตแกนนำกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ มีบุตร 2 คน คือ นางสาวจิราพร สินธุไพร และนางสาวชญาภา สินธุไพร

งานการเมืองแก้ไข

อดีตรับราชการครู โรงเรียนบ้านดอนดู่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

พ.ศ. 2554 ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ก่อนจะลาออกมาลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดร้อยเอ็ด แทนนายนิสิต สินธุไพร สามีที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี ในคดียุบพรรคพลังประชาชน ผลการเลือกตั้งนางเอมอรได้รับเลือกตั้งเป็นครั้งแรกด้วยคะแนน 67,072 คะแนน ทิ้งห่างอันดับ 2 ที่ได้ไป 5,359 คะแนน

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

เอมอร สินธุไพร ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 1 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 จังหวัดร้อยเอ็ด สังกัดพรรคเพื่อไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข