สุจินดา คราประยูร

พลเอก สุจินดา คราประยูร (6 สิงหาคม พ.ศ. 2476) เป็นนายทหารชาวไทย เคยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไทย[1], รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของไทย[2], ผู้บัญชาการทหารบก และผู้บัญชาการทหารสูงสุด

พลเอก
สุจินดา คราประยูร
ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.จ.ว., ภ.ป.ร.3
นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 19
ดำรงตำแหน่ง
7 เมษายน 2535 – 24 พฤษภาคม 2535
กษัตริย์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
รองนายกรัฐมนตรี มีชัย ฤชุพันธุ์
ณรงค์ วงศ์วรรณ
สมบุญ ระหงษ์
มนตรี พงษ์พานิช
สมัคร สุนทรเวช
ผู้ว่าการแทน มีชัย ฤชุพันธุ์
ก่อนหน้า อานันท์ ปันยารชุน
ถัดไป อานันท์ ปันยารชุน
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม 2534 – 6 เมษายน 2535
ก่อนหน้า สุนทร คงสมพงษ์
ถัดไป เกษตร โรจนนิล
ผู้บัญชาการทหารบก คนที่ 26
ดำรงตำแหน่ง
29 มีนาคม 2533 – 6 เมษายน 2535
ก่อนหน้า พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
ถัดไป พลเอก อิสระพงศ์ หนุนภักดี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ดำรงตำแหน่ง
17 เมษายน 2535 – 24 พฤษภาคม 2535
ก่อนหน้า ประพัฒน์ กฤษณจันทร์
ถัดไป บรรจบ บุนนาค
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 6 สิงหาคม พ.ศ. 2476 (88 ปี)
จังหวัดธนบุรี ประเทศสยาม
คู่สมรส วรรณี คราประยูร
บุตร 2 คน
ลายมือชื่อ
การเข้าเป็นทหาร
รับใช้  ไทย
สังกัด กองทัพบกไทย
กองบัญชาการทหารสูงสุด
ประจำการ พ.ศ. 2496 – พ.ศ. 2535
ยศ RTA OF-9 (General).svg พลเอก
RTN OF-9 (Admiral).svg พลเรือเอก
RTAF OF-9 (Air Chief Marshal).svg พลอากาศเอก
บังคับบัญชา ผู้บัญชาการทหารบก
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

ประวัติแก้ไข

สุจินดา คราประยูร เกิดมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2476 ที่ตำบลบ้านช่างหล่อ อำเภอบางกอกน้อย จังหวัดธนบุรี เป็นบุตรคนเล็กของจวง กับสมพงษ์ คราประยูร มีพี่สาวสองคน โดยครอบครัวเป็นข้าราชการกรมรถไฟ สมรสกับคุณหญิงวรรณี คราประยูร (สกุลเดิม หนุนภักดี) มีบุตรด้วยกัน 2 คน ได้แก่ เจิดวุธ คราประยูร และ เจนวิทย์ คราประยูร

การศึกษาแก้ไข

พลเอก สุจินดา คราประยูร เข้ารับการศึกษาระดับประถมจากโรงเรียนปิยะวิทยา แล้วเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนทวีธาภิเศก หลังจากนั้นเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมปีที่ 4 – 5 ที่จังหวัดหนองคาย เนื่องจากเป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง จึงต้องย้ายไปอยู่กับญาติผู้ใหญ่ที่จังหวัดหนองคาย ต่อมาได้กลับเข้ามาศึกษาต่อในกรุงเทพมหานครจนจบการศึกษาชั้นมัธยมปีที่ 6 จาก (โรงเรียนวัดราชบพิธ) แล้วได้เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนอำนวยศิลป์จนจบมัธยมปีที่ 8 สอบเข้าเรียนเตรียมแพทย์ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรียนได้เพียงปีเดียวก็ไปสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารและเข้าเรียนต่อโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 5 มีเพื่อนร่วมรุ่นได้แก่ พลเอก อิสระพงศ์ หนุนภักดี, พันเอก ณรงค์ กิตติขจร, พลเอก ศัลย์ ศรีเพ็ญ หลักสูตรเวสท์ปอยต์ รุ่นที่ 5 ตามลำดับ ต่อมาได้ศึกษาต่อจนจบหลักสูตรผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่จากฟอร์ทซิลส์ (Fort Sill’s) รัฐโอคลาโฮม่า (Oklahoma) ประเทศสหรัฐอเมริกา สำเร็จหลักสูตรเสนาธิการทหารบกรุ่นที่ 44 เป็นอันดับที่ 1 สำเร็จการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหารบกสหรัฐอเมริกาจากฟอร์ดลีเวนเวิร์ธ (Fort Leavenworth)

รับราชการทหารแก้ไข

พลเอก สุจินดา เริ่มเข้ารับราชการทหารตั้งแต่ปี พ.ศ. 2496 ได้รับพระราชทานยศ ว่าที่ร้อยตรี เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2501 ดำรงตำแหน่งผู้บังคับกองร้อย กองพันทหาร ปืนใหญ่ที่ 21 และก้าวหน้าในหน้าที่ราชการในตำแหน่งอาจารย์โรงเรียนเสนาธิการทหารบก เจ้ากรมยุทธการทหารบก ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายยุทธการ รองเสนาธิการ ทหารบก ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก รองผู้บัญชาการทหารบก และวันที่ 29 เมษายน 2533 ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบก จนเมื่อถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2534 จึงได้ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการทหารสูงสุดอีกตำแหน่งหนึ่ง ต่อจากพลเอก สุนทร คงสมพงษ์ ที่เกษียณอายุราชการ

ยศทางทหารแก้ไข

พลเอก สุจินดา คราประยูร ได้รับยศว่าที่ร้อยตรี เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2501 ยศร้อยเอก เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2505 ยศพันตรี เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2510 ยศพันเอก เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2518 ยศพลตรี เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2524 ยศพลเอกเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2530 และยศพลเรือเอก พลอากาศเอก พ.ศ. 2534[3]

ประวัติการเข้ารับราชการแก้ไข

 1. พ.ศ. 2501 ประจำกองร้อย กรมนักเรียนโรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ต่อมารักษาราชการ ผู้ช่วยนายทหารฝ่ายยุทธการและการฝึก กองบังคับการทหารปืนใหญ่ กองพลที่ 4
 2. พ.ศ. 2502 รักษาราชการนายทหารสื่อสาร กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 และรับพระราชทานยศร้อยตรี
 3. พ.ศ. 2503 รักษาราชการผู้บังคับกองร้อยบังคับการและบริการกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 21
 4. พ.ศ. 2504 รับพระราชทานยศร้อยโท
 5. พ.ศ. 2505 ผู้บังคับกองร้อยปืนใหญ่ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 21 และรับพระราชทานยศร้อยเอก
 6. พ.ศ. 2507 ครูกองการศึกษา โรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่
 7. พ.ศ. 2510 รักษาราชการอาจารย์โรงเรียนเสนาธิการทหารบก และรับพระราชทานยศพันตรี
 8. พ.ศ. 2513 หัวหน้าฝ่ายยุทธการกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน
 9. พ.ศ. 2514 รองผู้ช่วยทูตทหารบก ประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน และรับพระราชทานยศพันโท
 10. พ.ศ. 2517 หัวหน้าแผนกกรมข่าวทหารบก
 11. พ.ศ. 2518 รักษาราชการนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำกรมข่าวทหารบกและรับพระราชทานยศพันเอก
 12. พ.ศ. 2522 หัวหน้ากอง กรมข่าวทหารบก
 13. พ.ศ. 2524 รองเจ้ากรมยุทธการทหารบก
 14. พ.ศ. 2525 เจ้ากรมยุทธการทหารบก และรับพระราชทานยศพลตรี
 15. พ.ศ. 2528 ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบก ฝ่ายยุทธการ และรับพระราชทานยศพลโท
 16. พ.ศ. 2529 รองเสนาธิการทหารบก
 17. พ.ศ. 2530 ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก และรับพระราชทานยศพลเอก
 18. พ.ศ. 2532 รองผู้บัญชาการทหารบก
 19. พ.ศ. 2533 ผู้บัญชาการทหารบก
 20. พ.ศ. 2534 ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

ราชการพิเศษแก้ไข

 1. พ.ศ. 2512 - 2513 ราชการสงครามเวียดนาม ในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายยุทธการ กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน
 2. พ.ศ. 2525 ราชองครักษ์เวร
 3. พ.ศ. 2526 นายทหารพิเศษ ประจำกรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์
 4. พ.ศ. 2528 ราชองครักษ์เวร ต่อมาเป็นราชองครักษ์พิเศษ
 5. พ.ศ. 2532 นายทหารพิเศษ ประจำกรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ ต่อมาเป็นนายทหารพิเศษ ประจำกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์, นายทหารพิเศษ ประจำกรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์, นายทหารพิเศษ ประจำกรมทหารราบ ที่ 2 รักษาพระองค์, นายทหารพิเศษ ประจำกรมทหารปืนใหญ่ กองพันที่ 21 รักษาพระองค์ และนายทหารพิเศษ ประจำกรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน กองพันที่ 1 รักษาพระองค์

งานการเมืองแก้ไข

พลเอก สุจินดา เป็นบุคคลสำคัญในคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติที่เข้ายึดอำนาจการปกครองจากพลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2534 จนกระทั่งหลังการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2535 พรรคการเมือง 5 พรรค คือ พรรคสามัคคีธรรม พรรคชาติไทย พรรคกิจสังคม พรรคประชากรไทย และพรรคราษฎร ร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลและสนับสนุนให้พลเอก สุจินดา คราประยูร เป็นนายกรัฐมนตรี[4] ก่อนหน้านั้น พรรคร่วม 5 พรรคประกาศสนับสนุนณรงค์ วงศ์วรรณ หัวหน้าพรรคสามัคคีธรรม ซึ่งมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมากที่สุด แต่โฆษกกระทรวงต่างประเทศสหรัฐอเมริกาแถลงข่าวว่า ณรงค์ วงศ์วรรณ ติดบัญชีดำ ถูกห้ามเข้าสหรัฐอเมริกา เนื่องจากพัวพันกับขบวนการค้ายาเสพติด[5]

ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแก้ไข

พลเอก สุจินดา คราประยูร ได้รับพระบรมราชโองการให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 19 ของประเทศไทยเมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2535 เมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกล่าวว่า "เสียสัตย์เพื่อชาติ" ทั้งที่เคยพูดว่าจะไม่รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี นอกจากนี้ พลเอก สุจินดา ได้แต่งตั้ง พลเอก อิสรพงศ์ หนุนภักดี เลขาธิการ รสช. ซึ่งเป็นพี่ชายของภรรยาตน ให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงถูกคัดค้านจากกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองหลายกลุ่ม ร้อยตรี ฉลาด วรฉัตร อดอาหารประท้วง และพลตรี จำลอง ศรีเมือง เป็นผู้นำการชุมนุมของประชาชนเพื่อเรียกร้องให้พลเอกสุจินดาลาออก เนื่องจากเป็นการสืบทอดอำนาจเผด็จการ รสช. จนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ไม่สงบภายในประเทศ หรือพฤษภาทมิฬ ขึ้นระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม ถึง 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 ร.9 ในวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 ร.9 ทรงเชิญ พลเอก สุจินดา และ พลตรี จำลองเข้าพบและดำรับให้หันหน้าเข้าหากันเพื่อแก้ปัญหา[6] หลังจากนั้น พลเอก สุจินดา จึงลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 เพื่อให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นไปโดยอิสระและเพื่อแสดงความรับผิดชอบทางการเมือง

มีชัย ฤชุพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้รักษาการแทนนายกรัฐมนตรี จนกระทั่งมีการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 คณะรัฐมนตรีคณะที่ 48 ของรัฐบาลพลเอก สุจินดา คราประยูร จึงพ้นจากตำแหน่งไปตามวาระ

เบ็ดเตล็ดแก้ไข

พลเอก สุจินดา มีเชื้อสายจีน โดยมีแซ่โล้ว อันเป็นแซ่เดียวกับพลตรี จำลอง ศรีเมือง

ภายหลังพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 พลเอก สุจินดา คราประยูร ได้ยุติบทบาทการดำรงตำแหน่งทางการเมืองลงอย่างสิ้นเชิง แต่ยังคงมีบทบาทในการแสดงความคิดเห็นและการให้คำแนะนำทางด้านการเมือง การปกครอง และการปฏิวัติรัฐประหารในยุคต่อ ๆ มาจากประสบการณ์ตรง และในวันที่ 6 สิงหาคม ของทุกปี พลเอก สุจินดา คราประยูร จะเปิดบ้านให้นายทหารชั้นผู้ใหญ่ พ่อค้าและนักธุรกิจเข้าเยี่ยมคารวะ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ณ บ้านพักซอยระนอง 2 พร้อมทั้งให้สัมภาษณ์และตอบคำถามเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมืองในขณะนั้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติและแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้แก่ประเทศไทย

รางวัลและเกียรติยศแก้ไข

พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก สุจินดา คราประยูร ได้รับพระราชทานยศนายกองเอกแห่งกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2526[7]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

พลเอก สุจินดา คราประยูร ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดังนี้

อ้างอิงแก้ไข

 1. พระบรมราชโองการ ประกาศตั้งนายกรัฐมนตรี (พลเอกสุจินดา คราประยูร) ราชกิจจานุเบกษา,เล่ม 109 ตอน 41 7 เมษายน พ.ศ. 2535 หน้า 1
 2. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๕๐ ราย)
 3. รับราชการทหาร
 4. คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ[ลิงก์เสีย]
 5. จากหนังสือร่วมกันสู้ โดย พล.ต.จำลอง ศรีเมือง หน้าที่ 3 (ISBN 974-88799-9-2)
 6. ในหลวงรัชกาลที่ ๙ กับการแก้ปัญหาวิกฤตการณ์ทางการเมือง โพสต์ทูเดย์ สืบค้นเมื่อ 7 พฤศจิกายน 2559
 7. ได้รับพระราชทานยศนายกองเอกแห่งกองอาสารักษาดินแดน
 8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๖ ตอนที่ ๒๑๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒, ๔ ธันวาคม ๒๕๓๒
 9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๕ ตอนที่ ๒๐๑ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔, ๓ ธันวาคม ๒๕๓๑
 10. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๙ ตอนที่ ๕๙ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑, ๕ พฤษภาคม ๒๕๓๕
 11. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องหมายเปลวระเบิดสำหรับประดับแพรแถบเหรียญชัยสมรภูมิ, เล่ม ๙๐ ตอนที่ ๑๘๑ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๒๕, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๖
 12. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน, เล่ม ๑๐๕ ตอนที่ ๒๓๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๓๑
 13. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน, เล่ม ๘๗ ตอนที่ ๒๑ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓๔, ๑๓ มีนาคม ๒๕๑๓
 14. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๘๕ ตอนที่ ๑๒๒ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๐๔๒, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๑
 15. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี, เล่ม ๑๐๖ ตอนที่ ๑๑๘ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๗, ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๓๒
 16. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๑๐๘ ตอนที่ ๑๖๖ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒, ๒๐ กันยายน ๒๕๓๔

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

ก่อนหน้า สุจินดา คราประยูร ถัดไป
อานันท์ ปันยารชุน    
นายกรัฐมนตรีไทย (ครม.48)
มีชัย ฤชุพันธุ์ (รักษาการ)

(7 เมษายน – 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2535)
  อานันท์ ปันยารชุน
พลเอก สุนทร คงสมพงษ์   ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2534 – 6 เมษายน พ.ศ. 2535)
  พลอากาศเอก เกษตร โรจนนิล
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ   ผู้บัญชาการทหารบก
(29 มีนาคม พ.ศ. 2533 – 6 เมษายน พ.ศ. 2535)
  พลเอก อิสระพงศ์ หนุนภักดี