สุจินดา คราประยูร

อดีตนายกรัฐมนตรีไทย

พลเอก สุจินดา คราประยูร ม.ป.ช. ม.ว.ม. ท.จ.ว. ภ.ป.ร. ๓ (เกิด 6 สิงหาคม พ.ศ. 2476) เป็นนายทหารและนักการเมืองชาวไทย นายกรัฐมนตรีไทยคนที่ 19[1] และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม[2] ผู้บัญชาการทหารบก และผู้บัญชาการทหารสูงสุด

สุจินดา คราประยูร
สุจินดา ใน พ.ศ. 2533
นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 19
ดำรงตำแหน่ง
7 เมษายน พ.ศ. 2535 – 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2535
(0 ปี 47 วัน)
กษัตริย์พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
รองมีชัย ฤชุพันธุ์
ณรงค์ วงศ์วรรณ
สมบุญ ระหงษ์
มนตรี พงษ์พานิช
สมัคร สุนทรเวช
ก่อนหน้าอานันท์ ปันยารชุน
ถัดไปมีชัย ฤชุพันธุ์
(รักษาการ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ดำรงตำแหน่ง
17 เมษายน พ.ศ. 2535 – 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2535
(0 ปี 37 วัน)
นายกรัฐมนตรีตนเอง
ก่อนหน้าประพัฒน์ กฤษณจันทร์
ถัดไปบรรจบ บุนนาค
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2534 – 6 เมษายน พ.ศ. 2535
(0 ปี 235 วัน)
ก่อนหน้าพลเอก สุนทร คงสมพงษ์
ถัดไปพลอากาศเอก เกษตร โรจนนิล
ผู้บัญชาการทหารบก
ดำรงตำแหน่ง
29 มีนาคม พ.ศ. 2533 – 6 เมษายน พ.ศ. 2535
(2 ปี 8 วัน)
ก่อนหน้าพลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
ถัดไปพลเอก อิสระพงศ์ หนุนภักดี
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด6 สิงหาคม พ.ศ. 2476 (90 ปี)
จังหวัดธนบุรี ประเทศสยาม
พรรคการเมืองอิสระ
คู่สมรสวรรณี หนุนภักดี (เสียชีวิต)
บุตร
 • เจิดวุธ
 • เจนวิทย์
บุพการี
 • จวง คราประยูร (บิดา)
 • สมพงษ์ คราประยูร (มารดา)
ลายมือชื่อ
ยศที่ได้รับการแต่งตั้ง
รับใช้ ไทย
สังกัดกองทัพบกไทย
กองบัญชาการทหารสูงสุด
ประจำการพ.ศ. 2496–2535
ยศ พลเอก
พลเรือเอก
พลอากาศเอก
บังคับบัญชาผู้บัญชาการทหารบก
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
สงคราม/การสู้รบสงครามเวียดนาม

ประวัติ

แก้

พล.อ.สุจินดา คราประยูร เกิดเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2476 ที่ตำบลบ้านช่างหล่อ อำเภอบางกอกน้อย จังหวัดธนบุรี เป็นบุตรคนเล็กของจวง กับสมพงษ์ คราประยูร มีพี่สาวสองคน โดยครอบครัวเป็นข้าราชการกรมรถไฟ สมรสกับคุณหญิงวรรณี คราประยูร (สกุลเดิม หนุนภักดี) มีบุตรด้วยกัน 2 คน ได้แก่พลเอก เจิดวุธ คราประยูร ที่ปรึกษาพิเศษ กองบัญชาการกองทัพไทย และ เจนวิทย์ คราประยูร ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด

การศึกษา

แก้

พล.อ.สุจินดา คราประยูร เข้ารับการศึกษาระดับประถมจากโรงเรียนปิยะวิทยา แล้วเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนทวีธาภิเศก หลังจากนั้นเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมปีที่ 4 – 5 ที่จังหวัดหนองคาย เนื่องจากเป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง จึงต้องย้ายไปอยู่กับญาติผู้ใหญ่ที่จังหวัดหนองคาย ต่อมาได้กลับเข้ามาศึกษาต่อในกรุงเทพมหานครจนจบการศึกษาชั้นมัธยมปีที่ 6 ที่โรงเรียนวัดราชบพิธ แล้วได้เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนอำนวยศิลป์จนจบมัธยมปีที่ 8 สอบเข้าเรียนเตรียมแพทย์ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรียนได้เพียงปีเดียวก็ไปสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารและเข้าเรียนต่อโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 5 มีเพื่อนร่วมรุ่นได้แก่ พล.อ.อิสระพงศ์ หนุนภักดี, พ.อ. ณรงค์ กิตติขจร, พล.อ.ศัลย์ ศรีเพ็ญ หลักสูตรเวสท์ปอยต์ รุ่นที่ 5 ตามลำดับ ต่อมาได้ศึกษาต่อจนจบหลักสูตรผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่จากฟอร์ทซิลส์ (Fort Sill’s) รัฐโอคลาโฮม่า (Oklahoma) ประเทศสหรัฐ สำเร็จหลักสูตรเสนาธิการทหารบกรุ่นที่ 44 เป็นอันดับที่ 1 สำเร็จการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหารบกสหรัฐจากฟอร์ดลีเวนเวิร์ธ (Fort Leavenworth)

รับราชการทหาร

แก้

พล.อ.สุจินดา คราประยูร เริ่มเข้ารับราชการทหารตั้งแต่ปี พ.ศ. 2496 ได้รับพระราชทานยศ "ว่าที่ร้อยตรี " เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2501 ดำรงตำแหน่งผู้บังคับกองร้อย กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 21 และก้าวหน้าในหน้าที่ราชการในตำแหน่งอาจารย์โรงเรียนเสนาธิการทหารบก เจ้ากรมยุทธการทหารบก ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายยุทธการ รองเสนาธิการ ทหารบก ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก รองผู้บัญชาการทหารบก และวันที่ 29 เมษายน 2533 ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบก จนเมื่อถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2534 จึงได้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดอีกตำแหน่งหนึ่ง ต่อจากพล.อ.สุนทร คงสมพงษ์ ที่เกษียณอายุราชการ

ยศทางทหาร

แก้
 • 11 มกราคม พ.ศ. 2496 ยศ "ว่าที่ร้อยตรี "
 • 2 มกราคม พ.ศ. 2502 ยศ "ร้อยตรี"
 • 25 มกราคม พ.ศ. 2501 ยศ "ร้อยเอก"
 • 1 ตุลาคม พ.ศ. 2505 ยศ "พันตรี"
 • 1 ตุลาคม พ.ศ. 2510 ยศ "พันเอก"
 • 1 ตุลาคม พ.ศ. 2518 ยศ "พลตรี"
 • 1 ตุลาคม พ.ศ. 2524 ยศ "พลเอก"
 • 1 ตุลาคม พ.ศ. 2530 ยศ "พลเรือเอก"
 • 18 เมษายน พ.ศ. 2534[3] ยศ "พลอากาศเอก"

ประวัติการเข้ารับราชการ

แก้
 1. พ.ศ. 2501 ประจำกองร้อย กรมนักเรียนโรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ต่อมารักษาราชการ ผู้ช่วยนายทหารฝ่ายยุทธการและการฝึก กองบังคับการทหารปืนใหญ่ กองพลที่ 4
 2. พ.ศ. 2502 รักษาราชการนายทหารสื่อสาร กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 และรับพระราชทานยศ"ร้อยตรี"
 3. พ.ศ. 2503 รักษาราชการผู้บังคับกองร้อยบังคับการและบริการกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 21
 4. พ.ศ. 2504 รับพระราชทานยศ"ร้อยโท"
 5. พ.ศ. 2505 ผู้บังคับกองร้อยปืนใหญ่ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 21 และรับพระราชทานยศ"ร้อยเอก"
 6. พ.ศ. 2507 ครูกองการศึกษา โรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่
 7. พ.ศ. 2510 รักษาราชการอาจารย์โรงเรียนเสนาธิการทหารบก และรับพระราชทานยศ"พันตรี"
 8. พ.ศ. 2513 หัวหน้าฝ่ายยุทธการกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน
 9. พ.ศ. 2514 รองผู้ช่วยทูตทหารบก ประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน และรับพระราชทานยศ"พันโท"
 10. พ.ศ. 2517 หัวหน้าแผนกกรมข่าวทหารบก
 11. พ.ศ. 2518 รักษาราชการนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำกรมข่าวทหารบกและรับพระราชทานยศ"พันเอก"
 12. พ.ศ. 2522 หัวหน้ากอง กรมข่าวทหารบก
 13. พ.ศ. 2524 รองเจ้ากรมยุทธการทหารบก
 14. พ.ศ. 2525 เจ้ากรมยุทธการทหารบก และรับพระราชทานยศ"พลตรี"
 15. พ.ศ. 2528 ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบก ฝ่ายยุทธการ และรับพระราชทานยศ"พลโท"
 16. พ.ศ. 2529 รองเสนาธิการทหารบก
 17. พ.ศ. 2530 ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก และรับพระราชทานยศ"พลเอก"
 18. พ.ศ. 2532 รองผู้บัญชาการทหารบก
 19. พ.ศ. 2533 ผู้บัญชาการทหารบก
 20. พ.ศ. 2534 ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

ราชการพิเศษ

แก้
 1. พ.ศ. 2512 - 2513 ราชการสงครามเวียดนาม ในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายยุทธการ กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน
 2. พ.ศ. 2525 ราชองครักษ์เวร
 3. พ.ศ. 2526 นายทหารพิเศษ ประจำกรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์
 4. พ.ศ. 2528 ราชองครักษ์เวร ต่อมาเป็นราชองครักษ์พิเศษ
 5. พ.ศ. 2532 นายทหารพิเศษ ประจำกรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ ต่อมาเป็นนายทหารพิเศษ ประจำกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์, นายทหารพิเศษ ประจำกรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์, นายทหารพิเศษ ประจำกรมทหารราบ ที่ 2 รักษาพระองค์, นายทหารพิเศษ ประจำกรมทหารปืนใหญ่ กองพันที่ 21 รักษาพระองค์ และนายทหารพิเศษ ประจำกรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน กองพันที่ 1 รักษาพระองค์

งานการเมือง

แก้

พล.อ.สุจินดา คราประยูร เป็นบุคคลสำคัญในคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติที่เข้ายึดอำนาจการปกครองจากพล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2534 จนกระทั่งหลังการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2535 พรรคการเมือง 5 พรรค คือ พรรคสามัคคีธรรม พรรคชาติไทย พรรคกิจสังคม พรรคประชากรไทย และพรรคราษฎร ร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลและสนับสนุนให้ พล.อ.สุจินดา คราประยูร เป็นนายกรัฐมนตรี[4] ก่อนหน้านั้น พรรคร่วม 5 พรรคประกาศสนับสนุนณรงค์ วงศ์วรรณ หัวหน้าพรรคสามัคคีธรรม ซึ่งมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมากที่สุด แต่โฆษกกระทรวงต่างประเทศสหรัฐแถลง ข่าวว่า ณรงค์ วงศ์วรรณ ติดบัญชีดำ ถูกห้ามเข้าสหรัฐ เนื่องจากพัวพันกับขบวนการค้ายาเสพติด[5]

ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

แก้

พล.อ.สุจินดา คราประยูร ได้รับพระบรมราชโองการให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 19 ของประเทศไทยเมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2535 เมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกล่าวว่า "เสียสัตย์เพื่อชาติ" ทั้งที่เคยพูดว่าจะไม่รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี นอกจากนี้ พล.อ.สุจินดา ได้แต่งตั้ง พล.อ.อิสรพงศ์ หนุนภักดี เลขาธิการ รสช. ซึ่งเป็นพี่ชายของภรรยาตน ให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงถูกคัดค้านจากกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองหลายกลุ่ม ร.ต.ฉลาด วรฉัตร อดอาหารประท้วง และพล.ต.จำลอง ศรีเมือง เป็นผู้นำการชุมนุมของประชาชนเพื่อเรียกร้องให้ "พล.อ.สุจินดา ลาออกเนื่องจากเป็นการสืบทอดอำนาจเผด็จการ รสช."จนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ไม่สงบภายในประเทศ หรือพฤษภาทมิฬ ขึ้นระหว่างวันที่ 17-20 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเชิญ พล.อ.สุจินดา และ พล.ต.จำลอง เข้าพบและดำรับให้หันหน้าเข้าหากันเพื่อแก้ปัญหา[6] หลังจากนั้น พล.อ.สุจินดา จึงลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 เพื่อให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นไปโดยอิสระและเพื่อแสดงความรับผิดชอบทางการเมือง

มีชัย ฤชุพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้รักษาการแทนนายกรัฐมนตรี จนกระทั่งมีการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 คณะรัฐมนตรีคณะที่ 48 ของรัฐบาล พล.อ.สุจินดา คราประยูร จึงพ้นจากตำแหน่งไปตามวาระ

รางวัลและเกียรติยศ

แก้

พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก สุจินดา คราประยูร ได้รับพระราชทานยศนายกองเอกแห่งกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2526[7]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย

แก้

พลเอก สุจินดา คราประยูร ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดังนี้

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ

แก้

ลำดับสาแหรก

แก้

อ้างอิง

แก้
 1. พระบรมราชโองการ ประกาศตั้งนายกรัฐมนตรี (พลเอกสุจินดา คราประยูร) ราชกิจจานุเบกษา,เล่ม 109 ตอน 41 7 เมษายน พ.ศ. 2535 หน้า 1
 2. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๕๐ ราย)
 3. "รับราชการทหาร" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-08-03. สืบค้นเมื่อ 2018-08-02.
 4. คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ[ลิงก์เสีย]
 5. จากหนังสือร่วมกันสู้ โดย พล.ต.จำลอง ศรีเมือง หน้าที่ 3 (ISBN 974-88799-9-2)
 6. ในหลวงรัชกาลที่ ๙ กับการแก้ปัญหาวิกฤตการณ์ทางการเมือง โพสต์ทูเดย์ สืบค้นเมื่อ 7 พฤศจิกายน 2559
 7. "ได้รับพระราชทานยศนายกองเอกแห่งกองอาสารักษาดินแดน" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-08-03. สืบค้นเมื่อ 2018-01-23.
 8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๖ ตอนที่ ๒๑๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒, ๔ ธันวาคม ๒๕๓๒
 9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๐๕ ตอนที่ ๒๐๑ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔, ๓ ธันวาคม ๒๕๓๑
 10. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๙ ตอนที่ ๕๙ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑, ๕ พฤษภาคม ๒๕๓๕
 11. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องหมายเปลวระเบิดสำหรับประดับแพรแถบเหรียญชัยสมรภูมิ, เล่ม ๙๐ ตอนที่ ๑๘๑ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๒๕, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๖
 12. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน, เล่ม ๑๐๕ ตอนที่ ๒๓๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๓๑
 13. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน, เล่ม ๘๗ ตอนที่ ๒๑ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓๔, ๑๓ มีนาคม ๒๕๑๓
 14. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๘๕ ตอนที่ ๑๒๒ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๐๔๒, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๑
 15. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี, เล่ม ๑๐๖ ตอนที่ ๑๑๘ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๗, ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๓๒
 16. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๑๐๘ ตอนที่ ๑๖๖ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒, ๒๐ กันยายน ๒๕๓๔
 17. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม 109 ตอนที่ 27 หน้า 2237, 25 กุมภาพันธ์ 2535

ดูเพิ่ม

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้
ก่อนหน้า สุจินดา คราประยูร ถัดไป
อานันท์ ปันยารชุน    
นายกรัฐมนตรีไทย (ครม.48)
มีชัย ฤชุพันธุ์ (รักษาการ)

(7 เมษายน – 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2535)
  อานันท์ ปันยารชุน
พลเอก สุนทร คงสมพงษ์   ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2534 – 6 เมษายน พ.ศ. 2535)
  พลอากาศเอก เกษตร โรจนนิล
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ   ผู้บัญชาการทหารบก
(29 มีนาคม พ.ศ. 2533 – 6 เมษายน พ.ศ. 2535)
  พลเอก อิสระพงศ์ หนุนภักดี