วิกิพีเดีย:ราชกิจจานุเบกษา

บทความชีวประวัติเกี่ยวกับบุคคลของไทยจำนวนมากอ้างอิงจากราชกิจจานุเบกษาอย่างเดียวหรือเป็นส่วนใหญ่ แม้ว่าราชกิจจานุเบกษาถือเป็นแหล่งอ้างอิงที่ใช้ยืนยันเหตุการณ์ที่บันทึกในนั้นได้ แต่เมื่อนำมาใช้ในวิกิพีเดียจะขัดต่อหลักการและระเบียบหลายอย่าง

  1. ราชกิจจานุเบกษาเป็นแหล่งอ้างอิงปฐมภูมิ เหตุผลที่นำมาใช้อ้างอิงได้ไม่ดีนักเป็นเพราะราชกิจจานุเบกษามีความจำเป็นตามหน้าที่ต้องรายงานทุกอย่างที่เกิดขึ้นโดยไม่สามารถคัดกรองได้ จึงไม่สามารถบอกได้แน่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมีความสำคัญหรือจำเป็นถึงขั้นต้องเขียนรวบรวมอยู่ในสารานุกรมหรือไม่ การอ้างราชกิจจานุเบกษาในลักษณะนี้ควรเปลี่ยนเป็นแหล่งอ้างอิงทุติยภูมิให้หมด หรืออย่างน้อยต้องใช้อ้างอิงประเด็นเล็กน้อยที่หาแหล่งอ้างอิงอื่นไม่ได้เท่านั้น
  2. ราชกิจจานุเบกษาไม่ได้เล่าประวัติบุคคล เพียงแต่บอกว่าบุคคลนั้นได้ตำแหน่งอะไร ได้เครื่องราชอะไร ไม่สามารถบอกชีวประวัติบุคคลตั้งแต่เกิดจนตายได้ ดังนั้นเนื้อหาทั้งหลายที่เขียนขึ้นโดยอ้างอิงราชกิจจานุเบกษาอย่างเดียวจึงเสมือนกับหนังสือที่ปลวกแทะ เหลือเป็นบางหน้า แต่กระดาษส่วนใหญ่หายไป แล้วมีตาสีตาสามาแต่งใหม่เข้าไป ซึ่งถ้าส่วนที่ประมวลขึ้นมาใหม่นั้นไม่มีแหล่งอ้างอิงย่อมถือว่าบทความนั้นไม่ผ่านเกณฑ์การพิสูจน์ยืนยันได้ ผู้เขียนมองว่าการอ้างอิงหนังสืองานศพ (ถ้าไม่เป็นการอวยเกินไป หรือผู้แต่งมีเอี่ยวกับผู้ตาย) ก็น่าใช้มากกว่าราชกิจจานุเบกษาในทำนองนี้

จากข้อ 2 ผู้เขียนมองว่าผู้ใช้บางคนในวิกิพีเดียเข้าใจจุดประสงค์ของโครงการผิด คือ ไม่ได้รวบรวมเนื้อหาจากแหล่งอื่น แต่เป็นผู้รวบรวมด้วยตัวเองและมาโพสต์ในโครงการแห่งนี้ สังเกตได้จากเหตุผลที่อ้างเวลาถูกแจ้งลบ เช่น อย่าลบเพราะข้อมูลเป็นความจริง หรือ ขอใช้พื้นที่นี้เผยแพร่ให้ผู้อื่นรู้จัก (ซึ่งก็น่าแปลกว่าถ้าเป็นบุคคลที่มีกิตติคุณต่าง ๆ มากมายจึงไม่มีการบอกเล่าที่อื่น)

ปัญหาที่มีอยู่ต่อไปคือว่าบทความจำนวนน่าจะมาก (ผู้เขียนไม่ทราบจำนวนเช่นกัน) ที่อ้างอิงแต่ราชกิจจานุเบกษาแต่อย่างเดียวหรือเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งขัดต่อนโยบายการพิสูจน์ยืนยันได้ (WP:V) และความสำคัญของบทความ (WP:NOTE) ควรดำเนินการอย่างไรต่อไป เนื่องจาก WP:V เป็นนโยบายทำให้เป็นเส้นที่ไม่สามารถข้ามไปได้ แต่ความตระหนักในเรื่องนี้ยังค่อนข้างต่ำ ควรจะดำเนินการอย่างไรดี ลบหมู่หรือ รวมกับบทความอื่นหรือ แต่ที่แน่ ๆ ปัญหาตามมาแน่นอนเพราะผู้ใช้ที่มากประสบการณ์บางคนก็ยังไม่ตระหนักถึงปัญหานี้ ถ้ามีผู้เสนอแนะหาทางออกให้ย่อมเป็นคุณแก่โครงการแห่งนี้ต่อไป