ประพัฒน์ กฤษณจันทร์

พลเรือเอก ประพัฒน์ กฤษณจันทร์ (11 มกราคม พ.ศ. 2473 - 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540) เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในรัฐบาลนายอานันท์ ปันยารชุน อดีตผู้บัญชาการทหารเรือ และอดีตรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ

พลเรือเอก
ประพัฒน์ กฤษณจันทร์
ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.จ.
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ดำรงตำแหน่ง
6 มีนาคม พ.ศ. 2534 – 22 มีนาคม พ.ศ. 2535
ก่อนหน้า พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ
ถัดไป พลเอก สุจินดา คราประยูร
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 11 มกราคม พ.ศ. 2473
จังหวัดพระนคร ประเทศสยาม
เสียชีวิต 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 (67 ปี)
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
คู่สมรส คุณหญิงศรีศิริ กฤษณจันทร์

ประวัติแก้ไข

พลเรือเอก ประพัฒน์ กฤษณจันทร์ เกิดเมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2473 ที่ตำบลชนะสงคราม อำเภอพระนคร จังหวัดพระนคร เป็บบุตรของร้อยตำรวจตรีสนั่น กับนางอรสา กฤษณจันทร์[1] สมรสกับคุณหญิงศรีศิริ กฤษณจันทร์ จบการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนอำนวยศิลป์ และจบการศึกษาวิชาทหารที่โรงเรียนนายเรือ

การทำงานแก้ไข

หลังจากนั้นจึงเข้ารับราชการในกองทัพเรือจบมียศสูงสุดที่ พลเรือเอก และดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารเรือ[2]

ในการก่อการรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2534 โดยคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) พลเรือเอก ประพัฒน์ กฤษณจันทร์ ได้เข้าร่วมทำการรัฐประหารด้วย และได้รับตำแหน่งรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ[3] ต่อมาเขาได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในรัฐบาลนายอานันท์ ปันยารชุน[4]

พลเรือเอก ประพัฒน์ กฤษณจันทร์ ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540[5]

ยศทหารและกองอาสารักษาดินแดนแก้ไข

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพพลเรือเอก ประพัฒน์ กฤษณจันทร์
  2. รายพระนาม และรายนามผู้บัญชาการทหารเรือ : ทหารเรือสยาม
  3. ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (ไม่เป็นกฎหมาย เรื่อง แต่งตั้งบุคคลสำคัญให้ดำรงตำแหน่งในคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ)
  4. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๓๔ ราย)เล่ม 108 ตอนที่ 45 วันที่ 6 มีนาคม 2534
  5. ผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมกับ คุณหญิง ศรีศิริ กฤษณจันทร์ เป็นประธานงานทำบุญครบรอบ ๑๖ ปี วันถึงแก่อนิจกรรม พลเรือเอก ประพัฒน์ กฤษณจันทร์
  6. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2534/D/067/3478.PDF
  7. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2532/D/028/2.PDF