เครื่องราชอิสริยาภรณ์มงคลรัตน์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์มงคลรัตน์ หรือ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ซุยโฮ (ญี่ปุ่น: 瑞宝章โรมาจิZuihō-shō) เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ญี่ปุ่น ที่จักรพรรดิเมจิโปรดให้สถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2431 ในนามว่า เครื่องราชอิสริยาภรณ์เมจิ แรกเริ่มนั้นมี 8 ชั้น (ชั้น 8 ขึ้นไปถึงชั้น 1) แต่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ก็พระราชทานเพียง 6 ชั้น โดยยกเลิกชั้นที่ 7 และ 8 ที่เป็นเหรียญอิสริยาภรณ์ออกไป

เครื่องราชอิสริยาภรณ์มงคลรัตน์
ประเภทสายสะพายพร้อมดารา, ดวงตราพร้อมดารา, ดวงตรา, เหรียญทอง, เหรียญเงิน
วันสถาปนา4 มกราคม พ.ศ. 2431
ประเทศญี่ปุ่น ญี่ปุ่น
สถานะยังพระราชทานอยู่
ผู้สถาปนาจักรพรรดิเมจิ
ประธานจักรพรรดิญี่ปุ่น
ลำดับเกียรติ
สูงกว่าเครื่องราชอิสริยาภรณ์อาทิตย์อุทัย
รองมาเครื่องราชอิสริยาภรณ์วัฒนธรรม

ลำดับชั้น

แก้
แพรแถบ
2431–2546 2546–ปัจจุบัน
 
 
瑞宝大綬章
ซูโฮ ไดจูโช (ชั้น 1, สายสะพาย)
 
 
瑞宝重光章
ซูโฮ จูโกโช (ชั้น 2)
 
 
瑞宝中綬章
ซูโฮ ชูจุโช (ชั้น 3)
 
 
瑞宝小綬章
ซูโฮ โชจุโช (ชั้น 4)
 
 
瑞宝双光章
ซูโฮ โซโกโช (ชั้น 5)
 
 
瑞宝単光章
ซูโฮ ตันโกโช (ชั้น 6)
 
เหรียญทองเมจิ (ชั้น 7) (ยกเลิก)
 
เหรียญเงินเมจิ (ชั้น 8) (ยกเลิก)

อ้างอิง

แก้