เครื่องราชอิสริยาภรณ์วัฒนธรรม

สมเด็จพระจักรพรรดิจะพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์วัฒนธรรมในวันวัฒนธรรม (3 พฤศจิกายน)ของทุกปี ให้แก่ผู้มีผลงานโดดเด่นทางด้านศิลปะ วัฒนธรรมในประเทศญี่ปุ่น

เครื่องราชอิสริยาภรณ์วัฒนธรรม
ประเภทแพรแถบและดวงตราให้สำหรับห้อยคอ
วันสถาปนา11 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1937
ประเทศญี่ปุ่น ญี่ปุ่น
ผู้สมควรได้รับบุคลากรทางศิลปวัฒนธรรม
มอบเพื่อผู้มีผลงานดีเด่น ทำประโยชน์แก่วงการศิลปวัฒนธรรมของญี่ปุ่น
สถานะยังพระราชทานอยู่
ผู้สถาปนาจักรพรรดิโชวะ
ประธานจักรพรรดิญี่ปุ่น
ลำดับเกียรติ
สูงกว่าเครื่องราชอิสริยาภรณ์มงคลรัตน์
รองมาเครื่องราชอิสริยาภรณ์รัตนมงกุฎ
หมายเหตุ
แพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ลักษณะของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

เป็นแพรแถบสีม่วง สำหรับคล้องคอ ดวงตราเป็นวงกลมมีใบส้มอยู่โดยรอบ5ใบ ในแต่ละมุม5มุม

 
นากามูระ คิจิเอมง ที่ 1 นักแสดงละครคาบูกิ สวมเครื่องราชอิสริยาภรณ์วัฒนธรรม