เครื่องราชอิสริยาภรณ์วัฒนธรรม

สมเด็จพระจักรพรรดิจะพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์วัฒนธรรมในวันวัฒนธรรม (3 พฤศจิกายน)ของทุกปี ให้แก่ผู้มีผลงานโดดเด่นทางด้านศิลปะ วัฒนธรรมในประเทศญี่ปุ่น

เครื่องราชอิสริยาภรณ์วัฒนธรรม
Order of Culture.png
ประเภทแพรแถบและดวงตราให้สำหรับห้อยคอ
วันสถาปนา11 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1937
ประเทศญี่ปุ่น ญี่ปุ่น
ผู้สมควรได้รับบุคลากรทางศิลปวัฒนธรรม
มอบเพื่อผู้มีผลงานดีเด่น ทำประโยชน์แก่วงการศิลปวัฒนธรรมของญี่ปุ่น
สถานะยังพระราชทานอยู่
ผู้สถาปนาจักรพรรดิโชวะ
ประธานจักรพรรดิญี่ปุ่น
ลำดับเกียรติ
สูงกว่าเครื่องราชอิสริยาภรณ์อรหสมบัติ
รองมาเครื่องราชอิสริยาภรณ์รัตนมงกุฎ
หมายเหตุJPN Bunka-kunsho blank BAR.svg
แพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ลักษณะของเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

เป็นแพรแถบสีม่วง สำหรับคล้องคอ ดวงตราเป็นวงกลมมีใบส้มอยู่โดยรอบ5ใบ ในแต่ละมุม5มุม

 
นากามูระ คิจิเอมง ที่ 1 นักแสดงละครคาบูกิ สวมเครื่องราชอิสริยาภรณ์วัฒนธรรม