ลีเจียนออฟเมอริต

ลีเจียนออฟเมอริต (อังกฤษ: Legion of Merit) เป็นเครื่องอิสริยาภรณ์ของสหรัฐ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกามอบเครื่องอิสริยาภรณ์นี้ให้แก่นายทหารในสหรัฐอเมริกา และต่างประเทศ

ลิเจียนออฟเมอริต
อักษรย่อLOM
ประเภทดวงดารา, สายสร้อยคอพร้อมดวงตรา, เหรียญ (4 ชั้น)
วันสถาปนา20 กรกฎาคม พ.ศ. 2485
ประเทศ สหรัฐ
ผู้สมควรได้รับนายทหารสหรัฐ และนายทหารต่างประเทศ
สถานะยังมอบอยู่
ประธานประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา
ลำดับเกียรติ
สูงกว่าเหรียญดิเฟนซูพีเรียร์เซอวิส
รองมาดิสทิงกวิชไฟลอิงครอส

ลำดับชั้น แก้ไข

ลำดับชั้น
หัวหน้าผู้บัญชาการ
 
ผู้บังคับบัญชา
 
นายทหาร
 
ลีเจียนแนร์
 
 
 
 
 

รายนามทหารไทยที่มีชื่อเสียงที่ได้รับ แก้ไข

ชั้นหัวหน้าผู้บัญชาการ แก้ไข

ชั้นบังคับบัญชา แก้ไข

ชั้นนายทหาร แก้ไข

ลีเจียนแนร์ แก้ไข