ลีเจียนออฟเมอริต

เครื่องรัฐอิสริยาภรณ์อันมหากุศลแห่งกองยุทธาธิการ หรือ ลีเจียนออฟเมอริต (อังกฤษ: Legion of Merit) เป็นเครื่องอิสริยาภรณ์สหรัฐอเมริกา สถาปนาเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2485

เครื่องรัฐอิสริยาภรณ์อันเป็นมหากุศลแห่งกองยุทธาธิการ
ลิเจียนออฟเมอริต
Legion of Merit drawing.svg
ประเภทสายสร้อยคอ สายสะพาย ดารา ดวงตรา
วันสถาปนา20 กรกฎาคม พ.ศ. 2485
ประเทศ สหรัฐ
ผู้สมควรได้รับผู้บัญชาการทหาร ทหาร สหรัฐอเมริกาและต่างประเทศ
สถานะยังมอบอยู่
ประธานประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา

ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกามอบเครื่องอิสริยาภรณ์นี้ให้แก่ทหารในสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศ

ลำดับชั้นลีเจียนออฟเมอริทแก้ไข

ลำดับชั้น
หัวหน้าผู้บัญชาการ ผู้บังคับบัญชา นายทหาร ลีเจียนแนร์

แถบเครื่องรัฐอิสริยาภรณ์แก้ไข

แถบรัฐอิสริยาภรณ์
หัวหน้าผู้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชา นายทหาร ลีเจียนแนร์