ลีเจียนออฟเมอริต

ลีเจียนออฟเมอริต (อังกฤษ: Legion of Merit) เป็นเครื่องอิสริยาภรณ์ของสหรัฐ สถาปนาเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2485

ลิเจียนออฟเมอริต
Legion of Merit drawing.svg
ประเภทสายสร้อยคอ สายสะพาย ดารา ดวงตรา
วันสถาปนา20 กรกฎาคม พ.ศ. 2485
ประเทศ สหรัฐ
ผู้สมควรได้รับผู้บัญชาการทหาร ทหาร สหรัฐอเมริกาและต่างประเทศ
สถานะยังมอบอยู่
ประธานประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา

ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกามอบเครื่องอิสริยาภรณ์นี้ให้แก่ทหารในสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศ

ลำดับชั้นลีเจียนออฟเมอริทและแพรแถบย่อแก้ไข

ลำดับชั้น
หัวหน้าผู้บัญชาการ ผู้บังคับบัญชา นายทหาร ลีเจียนแนร์
 
ลีเจียนออฟเมอริ ประดับ "V" สีทอง (ที่ใช้โดย ทร.สหรัฐ และนย.สหรัฐ) แสดงถึงความกล้าหาญในการต่อสู้