ลีเจียนออฟเมอริต

ลีเจียนออฟเมอริต (อังกฤษ: Legion of Merit) เป็นเครื่องอิสริยาภรณ์ทหารของสหรัฐ ประธานาธิบดีสหรัฐหรือนายทหารชั้นสูงของสหรัฐอเมริกามอบให้แก่นายทหารในสหรัฐอเมริกา และต่างประเทศ รวมถึงประมุขแห่งรัฐ

ลิเจียนออฟเมอริต
ลีเจียนออฟเมอริต ชั้นลีเจียนแนร์
อักษรย่อLOM
ประเภทดวงดารา, สายสร้อยคอพร้อมดวงตรา, เหรียญ (4 ชั้น)
วันสถาปนา20 กรกฎาคม พ.ศ. 2485
ประเทศ สหรัฐ
ผู้สมควรได้รับนายทหารสหรัฐ และนายทหารต่างประเทศ
สถานะยังมอบอยู่
ประธานประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา
ลำดับเกียรติ
สูงกว่าเหรียญดิเฟนซูพีเรียร์เซอวิส
รองมาดิสทิงกวิชไฟลอิงครอส

ลำดับชั้น

แก้
ลำดับชั้น
หัวหน้าผู้บัญชาการ
 
ผู้บังคับบัญชา
 
นายทหาร
 
ลีเจียนแนร์
 
 
 
 
 

รายนามทหารไทยได้รับลีเจียนออฟเมอริต

แก้

ชั้นหัวหน้าผู้บัญชาการ

แก้

ชั้นผู้บังคับบัญชา

แก้

ชั้นนายทหาร

แก้

ลีเจียนแนร์

แก้

รูปภาพ

แก้