ลีเจียนออฟเมอริต

ลีเจียนออฟเมอริต (อังกฤษ: Legion of Merit) เป็นเครื่องอิสริยาภรณ์ทางทหารของสหรัฐ ประธานาธิบดีหรือนายทหารชั้นสูงของสหรัฐอเมริกามอบให้แก่นายทหารในสหรัฐอเมริกา และต่างประเทศ

ลิเจียนออฟเมอริต
อักษรย่อLOM
ประเภทดวงดารา, สายสร้อยคอพร้อมดวงตรา, เหรียญ (4 ชั้น)
วันสถาปนา20 กรกฎาคม พ.ศ. 2485
ประเทศ สหรัฐ
ผู้สมควรได้รับนายทหารสหรัฐ และนายทหารต่างประเทศ
สถานะยังมอบอยู่
ประธานประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา
ลำดับเกียรติ
สูงกว่าเหรียญดิเฟนซูพีเรียร์เซอวิส
รองมาดิสทิงกวิชไฟลอิงครอส
เกียรติบัตรผู้ที่ได้รับลีเจียนออฟเมอริต

ลำดับชั้น แก้

ลำดับชั้น
หัวหน้าผู้บัญชาการ
 
ผู้บังคับบัญชา
 
นายทหาร
 
ลีเจียนแนร์
 
 
 
 
 

รายนามทหารไทยได้รับลีเจียนออฟเมอริต แก้

ชั้นหัวหน้าผู้บัญชาการ แก้

ชั้นผู้บังคับบัญชา แก้

ชั้นนายทหาร แก้

ลีเจียนแนร์ แก้