พลเอก บรรจบ บุนนาค (เกิด 10 ธันวาคม พ.ศ. 2468) อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (14 มิถุนายน 2535 - 30 กันยายน 2535) ในรัฐบาลนายอานันท์ ปันยารชุน[1] และ อดีตเสนาธิการทหารบก [2]

บรรจบ บุนนาค
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ดำรงตำแหน่ง
14 มิถุนายน พ.ศ. 2535 – 30 กันยายน พ.ศ. 2535
นายกรัฐมนตรี อานันท์ ปันยารชุน
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด10 ธันวาคม พ.ศ. 2468 (97 ปี)
ประเทศไทย
ศาสนาพุทธ
คู่สมรสคุณหญิงอรนุช บุนนาค

ประวัติ แก้ไข

พลเอก บรรจบ บุนนาค เป็นบุตรมหาเสวกโท พระยาศรีธรรมศกราช (ปิ๋ว บุนนาค) และ คุณหญิง เจียน (สกุลเดิม อัตจุตพันธ์)[3] เกิด 10 ธันวาคม พ.ศ. 2468 พลเอกบรรจบ บุนนาค สมรสกับคุณหญิงอรนุช[4] ธิดาพระยามานิตย์กุลพัทธ์ (มานิตย์ มานิตยกูล) มีบุตรชาย 2 คน ได้แก่ พันตรีเอก บุนนาค และ นายบรรสาน บุนนาค (เสียชีวิตแล้ว)(อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำสหภาพเมียนมาร์ และ เอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศญี่ปุ่น หลังจากเกษียณอายุราชการแล้ว เอกอัครราชทูตบรรสารได้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองในรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา​)

การศึกษา แก้ไข

สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนอัสสัมชัญ และ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (ทบ.) โรงเรียนทหารช่างกรมการทหารช่าง โรงเรียนทหารช่างสหรัฐอเมริกา โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดที่ 37 โรงเรียนเสนาธิการทหารบกสหรัฐอเมริกา วิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ 11 และ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 22

พลเอก บรรจบ เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นเดียวกับพลเอก เทียนชัย สิริสัมพันธ์ พลเอก หาญ ลีนานนท์ พลเอก อาทิตย์ กำลังเอก[5]

ตำแหน่งราชการทหาร แก้ไข

พลเอก บรรจบ บุนนาค เข้ารับราชการเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตรเหล่าทหารช่าง เมื่อ พ.ศ. 2492, ตำแหน่งผู้บังคับหมวดกองพันทหารช่างที่ 2, อาจารย์โรงเรียนทหารช่าง, รองผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ 6, ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายยุทธการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์,นายทหารคนสนิทรองผู้บัญชาการทหารบก, ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์, เสนาธิการกองพลทหารราบที่ 9, ปลัดบัญชีทหารบก, รองเสนาธิการทหารบก, เสนาธิการทหารบก และเสนาธิการทหาร ต่อมา ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เมื่อ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2535 (14 มิถุนายน - 30 กันยายน 2535)

ตำแหน่งราชการพิเศษ แก้ไข

พลเอก บรรจบ บุนนาค ได้ตำแหน่งราชการทหารพิเศษ ได้แก่ ราชองครักษ์เวร ,ราชองครักษ์พิเศษ ,เสนาธิการกองกำลังทหารไทยใน สาธารณรัฐเวียดนาม ผลัดที่ 4,เสนาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ,ประธานคณะเสนาธิการ กองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ,กรรมการสภาทหารผ่านศึก และ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาการศึกษา วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

นอกจากนี้ พลเอก บรรจบ บุนนาค ยังได้ดำรงตำแหน่งพิเศษ อาทิ สมาชิกวุฒิสภา,สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และ กรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์

นายทหารพิเศษ แก้ไข

พลเอก บรรจบ บุนนาค ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งนายทหารพิเศษ ดังนี้

 • กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์
 • กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์
 • กรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
 • กรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์
 • กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์
 • กรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรือ
 • กรมทหารราบที่ 3 รักษาพระองค์ กองพลนาวิกโยธิน
 • กรมนักเรียนนายเรืออากาศรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรืออากาศ
 • กองพันอากาศโยธินที่ 1 รักษาพระองค์

ยศทหาร แก้ไข

พลเอก บรรจบ บุนนาค ได้รับพระราชทานเลื่อนยศเป็นพลเอก เมื่อ พ.ศ. 2526,ได้รับอัตราจอมพล เมื่อ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2528 และ ได้รับพระราชทานยศพลเรือเอก และ พลอากาศเอก เมื่อ 20 สิงหาคม 2535

สถานที่ แก้ไข

 • อาคารพลเอกบรรจบ บุนนาค ค่ายบุรฉัตร[6]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้ไข

พลเอก บรรจบ บุนนาค ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ ดังนี้

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย แก้ไข

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ แก้ไข

 •   เวียดนามใต้ :
  • พ.ศ. ไม่ปรากฏ -   เครื่องอิสริยาภรณ์แห่งชาติเวียดนาม ชั้นเบญจมาภรณ์
 •   เกาหลีใต้ :
  • พ.ศ. ไม่ปรากฏ -   เครื่องอิสริยาภรณ์เหรียญสดุดีการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ ชั้นที่ 2
 •   มาเลเซีย :
  • พ.ศ. ไม่ปรากฏ -   เครื่องราชอิสริยาภรณ์ดาร์จาห์ เกปาละวานัน อังกะตัน เตนเตรา ชั้นที่ 5

อ้างอิง แก้ไข

 1. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๒๖ ราย)เล่ม 109 ตอนที่ 69 วันที่ 14 มิถุนายน 2535
 2. "ชมรมสายสกุลบุนนาค". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-03-23. สืบค้นเมื่อ 2011-08-20.
 3. "สกุลบุนนาค" โดยชมรมสายสกุลบุนนาค โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช พฤศจิกายน 2542 ISBN 974-08-5189-4
 4. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพคุณหญิง อรนุช บุนนาค
 5. พล.อ.เทียนชัย วิถีพรรคป่าหวาย สายป๋าเปรม
 6. ภาพข่าวจาก ฝ่ายกรรมวิธีข้อมูล กองพลทหารช่าง
 7. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2019-11-08 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๐๒ ตอนที่ ๑๗ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔๒, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘
 8. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2015-06-26 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๐๐ ตอนที่ ๒๐๗ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔๔, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๒๖
 9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๑๐ ตอนที่ ๕๗ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑, พฤษภาคม ๒๕๓๖
 10. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ, เล่ม ๘๖ ตอนที่ ๑๑๕ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๗, ๒๖ ธันวาคม ๒๕๑๒
 11. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องหมายเปลวระเบิดสำหรับประดับแพรแถบเหรียญชัยสมรภูมิ, เล่ม ๙๐ ตอนที่ ๑๘๑ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๑๕, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๖
 12. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน, เล่ม ๑๐๑ ตอนที่ ๖๑ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๗, ๙ พฤษภาคม ๒๕๒๗
 13. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน, เล่ม ๑๐๐ ตอนที่ ๖ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔๘, ๑๓ มกราคม ๒๕๒๖
 14. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2021-07-15 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๗๕ ตอนที่ ๑๐๙ ง หน้า ๓๑๙๓, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๐๑

แหล่งข้อมูลอื่น แก้ไข