พลเอก บรรจบ บุนนาค (เกิด 10 ธันวาคม พ.ศ. 2468) อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในรัฐบาลนายอานันท์ ปันยารชุน[1] และอดีตเสนาธิการทหารบก[2]

บรรจบ บุนนาค
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ดำรงตำแหน่ง
14 มิถุนายน พ.ศ. 2535 – 30 กันยายน พ.ศ. 2535
นายกรัฐมนตรี อานันท์ ปันยารชุน
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด10 ธันวาคม พ.ศ. 2468 (98 ปี)
ประเทศสยาม
ศาสนาพุทธ
คู่สมรสคุณหญิงอรนุช บุนนาค

ประวัติ แก้

ชีวิตส่วนตัว แก้

พล.อ. บรรจบ บุนนาค เป็นบุตรมหาเสวกโท พระยาศรีธรรมศกราช (ปิ๋ว บุนนาค) และคุณหญิงเจียน (สกุลเดิม อัตจุตพันธ์)[3] พล.อ. บรรจบ บุนนาค สมรสกับคุณหญิงอรนุช[4] ธิดาพระยามานิตย์กุลพัทธ์ (มานิตย์ มานิตยกูล) มีบุตรชาย 2 คน ได้แก่

 • พ.ต. เอก บุนนาค
 • นายบรรสาน บุนนาค, อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำสหภาพเมียนมาร์ และเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศญี่ปุ่น (เสียชีวิตแล้ว)

หลังจากเกษียณอายุราชการแล้ว เอกอัครราชทูตบรรสารได้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองในรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา

การศึกษา แก้

สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนอัสสัมชัญ และโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต, โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง, โรงเรียนทหารช่างสหรัฐอเมริกาวอชิงตัน ดี.ซี., โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดที่ 37, วิทยาลัยเสนาธิการทหารบก ณ รัฐแคนซัส, วิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ 11 และวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 22

พล.อ. บรรจบ เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นเดียวกับพล.อ. เทียนชัย สิริสัมพันธ์, พล.อ. หาญ ลีนานนท์ และพล.อ. อาทิตย์ กำลังเอก[5]

การทำงาน แก้

ราชการทหาร แก้

พล.อ. บรรจบ บุนนาค เข้ารับราชการเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตรเหล่าทหารช่าง เมื่อ พ.ศ. 2492 ดำรงตำแหน่งดังนี้

 • ผู้บังคับหมวดกองพันทหารช่างที่ 2
 • อาจารย์โรงเรียนทหารช่าง
 • รองผู้บังคับการ กองพันทหารช่างที่ 6
 • ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายยุทธการ กองพลที่ 1 รักษาพระองค์
 • นายทหารคนสนิทรองผู้บัญชาการทหารบก
 • ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
 • เสนาธิการกองพลทหารราบที่ 9
 • ปลัดบัญชีทหารบก
 • รองเสนาธิการทหารบก
 • เสนาธิการทหารบก และเสนาธิการทหาร

ต่อมา ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เมื่อ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2535

ราชการพิเศษ แก้

พล.อ. บรรจบ บุนนาค ได้ตำแหน่งราชการทหารพิเศษ ได้แก่

 • ราชองครักษ์เวร
 • ราชองครักษ์พิเศษ
 • เสนาธิการกองกำลังทหารไทยในสาธารณรัฐเวียดนาม ผลัดที่ 4
 • เสนาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
 • ประธานคณะเสนาธิการ กองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
 • กรรมการสภาทหารผ่านศึก
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาการศึกษา วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

นอกจากนี้ พล.อ. บรรจบ บุนนาค ยังได้ดำรงตำแหน่งพิเศษ อาทิ สมาชิกวุฒิสภา, สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์

นายทหารพิเศษ แก้

พล.อ. บรรจบ บุนนาค ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งนายทหารพิเศษ ดังนี้

ยศทหาร แก้

พล.อ. บรรจบ บุนนาค ได้รับพระราชทานเลื่อนยศเป็นพลเอก เมื่อ พ.ศ. 2526, ได้รับอัตราจอมพล เมื่อ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2528 และได้รับพระราชทานยศพลเรือเอก และ พลอากาศเอก เมื่อ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2535

สถานที่ แก้

 • อาคารพลเอกบรรจบ บุนนาค ค่ายบุรฉัตร[6]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

พลเอก บรรจบ บุนนาค ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ ดังนี้

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย แก้

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ แก้

 •   เวียดนามใต้ :
  • พ.ศ. ไม่ปรากฏ -   เครื่องอิสริยาภรณ์แห่งชาติเวียดนาม ไม่ปรากฏลำดับชั้น
 •   เกาหลีใต้ :
  • พ.ศ. ไม่ปรากฏ -   เครื่องอิสริยาภรณ์เหรียญสดุดีการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ ชั้นที่ 2
 •   มาเลเซีย :
  • พ.ศ. ไม่ปรากฏ -   เครื่องราชอิสริยาภรณ์ดาร์จาห์ เกปาละวานัน อังกะตัน เตนเตรา ไม่ปรากฏลำดับชั้น

อ้างอิง แก้

 1. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๒๖ ราย)เล่ม 109 ตอนที่ 69 วันที่ 14 มิถุนายน 2535
 2. "ชมรมสายสกุลบุนนาค". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-03-23. สืบค้นเมื่อ 2011-08-20.
 3. "สกุลบุนนาค" โดยชมรมสายสกุลบุนนาค โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช พฤศจิกายน 2542 ISBN 974-08-5189-4
 4. "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพคุณหญิง อรนุช บุนนาค". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2023-07-16. สืบค้นเมื่อ 2021-01-20.
 5. พล.อ.เทียนชัย วิถีพรรคป่าหวาย สายป๋าเปรม
 6. ภาพข่าว เก็บถาวร 2019-10-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนจาก ฝ่ายกรรมวิธีข้อมูล กองพลทหารช่าง
 7. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2019-11-08 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๐๒ ตอนที่ ๑๗ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔๒, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘
 8. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2015-06-26 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๐๐ ตอนที่ ๒๐๗ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔๔, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๒๖
 9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๑๐ ตอนที่ ๕๗ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑, พฤษภาคม ๒๕๓๖
 10. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ, เล่ม ๘๖ ตอนที่ ๑๑๕ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๗, ๒๖ ธันวาคม ๒๕๑๒
 11. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องหมายเปลวระเบิดสำหรับประดับแพรแถบเหรียญชัยสมรภูมิ, เล่ม ๙๐ ตอนที่ ๑๘๑ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๑๕, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๖
 12. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน, เล่ม ๑๐๑ ตอนที่ ๖๑ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๗, ๙ พฤษภาคม ๒๕๒๗
 13. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน, เล่ม ๑๐๐ ตอนที่ ๖ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔๘, ๑๓ มกราคม ๒๕๒๖
 14. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2021-07-15 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๗๕ ตอนที่ ๑๐๙ ง หน้า ๓๑๙๓, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๐๑

แหล่งข้อมูลอื่น แก้