บรรจบ บุนนาค

พลเอก บรรจบ บุนนาค (เกิด 10 ธันวาคม พ.ศ. 2468 - ปัจจุบัน) อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (14 มิถุนายน 2535 - 30 กันยายน 2535) ในรัฐบาลนายอานันท์ ปันยารชุน[1] และ อดีตเสนาธิการทหารบก [2]

พลเอก บรรจบ บุนนาค
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ดำรงตำแหน่ง
14 มิถุนายน พ.ศ. 2535 – 30 กันยายน พ.ศ. 2535
นายกรัฐมนตรี นายอานันท์ ปันยารชุน
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 10 ธันวาคม พ.ศ. 2468 (94 ปี)
ประเทศไทย
คู่สมรส คุณหญิงอรนุช บุนนาค
ศาสนา พุทธ

ประวัติแก้ไข

พลเอก บรรจบ บุนนาค เป็นบุตรมหาเสวกโท พระยาศรีธรรมศกราช (ปิ๋ว บุนนาค) และ คุณหญิง เจียน (สกุลเดิม อัตจุตพันธ์) เกิด 10 ธันวาคม พ.ศ. 2468 พลเอกบรรจบ บุนนาค สมรสกับคุณหญิงอรนุช ธิดาพระยามานิตย์กุลพัทธ์ (มานิตย์ มานิตยกูล) มีบุตรชาย 2 คน ได้แก่ พันตรีเอก และ บรรสาน บุนนาค ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ในรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

การศึกษาแก้ไข

สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเซนต์คาเบรียล และ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย,โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (ทบ.) โรงเรียนทหารช่างกรมการทหารช่าง โรงเรียนทหารช่างสหรัฐอเมริกา โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดที่ 37 โรงเรียนเสนาธิการทหารบกสหรัฐอเมริกา วิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ 11 และ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 22

ตำแหน่งราชการทหารแก้ไข

พลเอก บรรจบ บุนนาค เข้ารับราชการเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตรเหล่าทหารช่าง เมื่อ พ.ศ. 2492, ตำแหน่งผู้บังคับหมวดกองพันทหารช่างที่ 2, อาจารย์โรงเรียนทหารช่าง, รองผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ 6, ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายยุทธการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์,นายทหารคนสนิทรองผู้บัญชาการทหารบก, ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์, เสนาธิการกองพลทหารราบที่ 9, ปลัดบัญชีทหารบก, รองเสนาธิการทหารบก, เสนาธิการทหารบก และเสนาธิการทหาร ต่อมา ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เมื่อ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2535 (14 มิถุนายน - 30 กันยายน 2535)

ตำแหน่งราชการพิเศษแก้ไข

พลเอก บรรจบ บุนนาค ได้ตำแหน่งราชการทหารพิเศษ ได้แก่ ราชองครักษ์เวร ,ราชองครักษ์พิเศษ ,เสนาธิการกองกำลังทหารไทยใน สาธารณรัฐเวียดนาม ผลัดที่ 4,เสนาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ,ประธานคณะเสนาธิการ กองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ,กรรมการสภาทหารผ่านศึก และ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาการศึกษา วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

นอกจากนี้ พลเอก บรรจบ บุนนาค ยังได้ดำรงตำแหน่งพิเศษ อาทิ สมาชิกวุฒิสภา,สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และ กรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์

นายทหารพิเศษแก้ไข

พลเอก บรรจบ บุนนาค ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งนายทหารพิเศษ ดังนี้

 • กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์
 • กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์
 • กรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
 • กรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์
 • กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์
 • กรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรือ
 • กรมทหารราบที่ 3 รักษาพระองค์ กองพลนาวิกโยธิน
 • กรมนักเรียนนายเรืออากาศรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรืออากาศ
 • กองพันอากาศโยธินที่ 1 รักษาพระองค์

ยศทหารแก้ไข

พลเอก บรรจบ บุนนาค ได้รับพระราชทานเลื่อนยศเป็นพลเอก เมื่อ พ.ศ. 2526,ได้รับอัตราจอมพล เมื่อ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2528 และ ได้รับพระราชทานยศพลเรือเอก และ พลอากาศเอก เมื่อ 20 สิงหาคม 2535

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

พลเอก บรรจบ บุนนาค ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ ดังนี้

อ้างอิงแก้ไข

 1. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๒๖ ราย)เล่ม 109 ตอนที่ 69 วันที่ 14 มิถุนายน 2535
 2. ชมรมสายสกุลบุนนาค
 3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เล่ม 110 ตอนที่ 57 วันที่ 3 พฤษภาคม 2536

4. "สกุลบุนนาค" โดยชมรมสายสกุลบุนนาค โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช พฤศจิกายน 2542 ISBN 974-08-5189-4

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข