เหรียญช่วยราชการเขตภายใน

เหรียญช่วยราชการเขตภายใน (อังกฤษ: The Medal for Service Rendered in the Interior) มีอักษรย่อว่า ช.ร. เป็นเหรียญที่พระราชทานสำหรับบำเหน็จความชอบในราชการ สร้างขึ้นใน พ.ศ. 2484[1]

เหรียญช่วยราชการเขตภายใน

เหรียญช่วยราชการเขตภายใน การรบสงครามอินโดจีน
มอบโดย พระมหากษัตริย์ไทย
อักษรย่อช.ร.
ประเภทเหรียญบำเหน็จความชอบในราชการ
วันสถาปนาพ.ศ. 2484
ประเทศไทย ราชอาณาจักรไทย
จำนวนสำรับไม่จำกัด
ผู้สมควรได้รับผู้ที่ได้รับมอบหน้าที่ให้ช่วยเหลือราชการ ทหาร หรือตำรวจ เกี่ยวกับการรบตามคำสั่งของราชการ หรือองค์กรที่ราชการรับรอง
สถานะยังพระราชทานอยู่
ผู้สถาปนาคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
ประธานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ลำดับเกียรติ
สูงกว่าเหรียญดุษฎีมาลา
รองมาเหรียญราชการชายแดน
เหรียญช่วยราชการเขตภายใน การรบสงครามอินโดจีน
เหรียญช่วยราชการเขตภายใน การรบสงครามมหาเอเชียบูรพา

ประวัติ แก้

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2484 เพื่อพระราชทานแก่ผู้ที่ได้รับมอบหน้าที่ให้ช่วยเหลือราชการ ทหาร หรือตำรวจ เกี่ยวกับการรบตามคำสั่งของราชการ หรือองค์กรที่ราชการรับรอง

ลักษณะ แก้

ชนิด แก้

เหรียญช่วยราชการเขตภายใน แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ

ลักษณะ แก้

เหรียญช่วยราชการเขตภายใน เป็นเหรียญโลหะรูปกลม

ด้านหน้า มีรูปพระมหามงกุฎอยู่เหนือจักร ข้างซ้ายและขวาเป็นรูปปีกนก มีสมอขัดในวงจักร

ด้านหลัง มีตัวอีกษรจารึกว่า "ช่วยราชการเขตภายใน"

แพรแถบ แก้

แพรแถบย่อ
 
เหรียญช่วยราชการเขตภายใน การรบสงครามอินโดจีน
 
เหรียญช่วยราชการเขตภายใน การรบสงครามมหาเอเชียบูรพา

เหรียญช่วยราชการเขตภายในนี้มีแพรแถบสำหรับห้อยสีต่างกัน ตามการรบ ปรากฏอยู่ในพระราชกำหนด เหรียญช่วยราชการเขตภายใน พุทธศักราช 2484 ดังนี้

  • เหรียญช่วยราชการเขตภายใน การรบสงครามมหาเอเชียบูรพา เป็นสีเขียว กว้าง 3.5 เซนติเมตร ตอนกลางของแถบมีริ้วสีแดง กว้าง 5 มิลลิเมตร

อ้างอิง แก้