เหรียญช่วยราชการเขตภายใน

เหรียญช่วยราชการเขตภายใน (อังกฤษ: The Medal for Service Rendered in the Interior) มีอักษรย่อว่า ช.ร. เป็นเหรียญที่พระราชทานสำหรับบำเหน็จความชอบในราชการ สร้างขึ้นใน พ.ศ. 2484[1]

เหรียญช่วยราชการเขตภายใน

เหรียญช่วยราชการเขตภายใน การรบสงครามอินโดจีน
มอบโดย พระมหากษัตริย์ไทย
อักษรย่อช.ร.
ประเภทเหรียญบำเหน็จความชอบในราชการ
วันสถาปนา22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2484
ประเทศไทย ราชอาณาจักรไทย
ภาษิตช่วยราชการเขตต์ภายใน
จำนวนสำรับไม่จำกัด
ผู้สมควรได้รับผู้ที่ได้รับมอบหน้าที่ให้ช่วยเหลือราชการ ทหาร หรือตำรวจ เกี่ยวกับการรบตามคำสั่งของราชการ หรือองค์กรที่ราชการรับรอง
สถานะยังพระราชทานอยู่
ผู้สถาปนาคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
ประธานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
สถิติการมอบ
รายแรกเจือ วงษ์กอบรัษฎ์
24 มิถุนายน พ.ศ. 2485
รายล่าสุดฉ่ำ อิ่มจิตร์
15 พฤษภาคม พ.ศ. 2487
ลำดับเกียรติ
สูงกว่าเหรียญดุษฎีมาลา
รองมาเหรียญราชการชายแดน
เหรียญช่วยราชการเขตภายใน การรบสงครามอินโดจีน
เหรียญช่วยราชการเขตภายใน การรบสงครามมหาเอเชียบูรพา

ประวัติ

แก้

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2484 เพื่อพระราชทานแก่ผู้ที่ได้รับมอบหน้าที่ให้ช่วยเหลือราชการ ทหาร หรือตำรวจ เกี่ยวกับการรบตามคำสั่งของราชการ หรือองค์กรที่ราชการรับรอง

ลักษณะ

แก้

ชนิด

แก้

เหรียญช่วยราชการเขตภายใน แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ

ลักษณะ

แก้

เหรียญช่วยราชการเขตภายใน เป็นเหรียญโลหะรูปกลม

ด้านหน้า มีรูปพระมหามงกุฎอยู่เหนือจักร ข้างซ้ายและขวาเป็นรูปปีกนก มีสมอขัดในวงจักร

ด้านหลัง มีตัวอีกษรจารึกว่า "ช่วยราชการเขตภายใน"

แพรแถบ

แก้
แพรแถบย่อ
 
เหรียญช่วยราชการเขตภายใน การรบสงครามอินโดจีน
 
เหรียญช่วยราชการเขตภายใน การรบสงครามมหาเอเชียบูรพา

เหรียญช่วยราชการเขตภายในนี้มีแพรแถบสำหรับห้อยสีต่างกัน ตามการรบ ปรากฏอยู่ในพระราชกำหนด เหรียญช่วยราชการเขตภายใน พุทธศักราช 2484 ดังนี้

  • เหรียญช่วยราชการเขตภายใน การรบสงครามมหาเอเชียบูรพา เป็นสีเขียว กว้าง 3.5 เซนติเมตร ตอนกลางของแถบมีริ้วสีแดง กว้าง 5 มิลลิเมตร

อ้างอิง

แก้