ในวิชาการทหาร การรบ (อังกฤษ: combat) หมายถึงกิจกรรมหรือภารกิจที่ต้องปะทะหรือต่อสู้ข้าศึกโดยตรงในเขตหน้าแนวรบ[1] ถือเป็นกิจกรรมที่มีความอันตรายและลำบากที่สุดในปฏิบัติการทางทหาร ประกอบด้วยสองประเภทคือ การรบด้วยอาวุธ (armed) และการรบปลอดอาวุธ (unarmed) ผู้ปฏิบัติการรบเรียกว่า พลรบ (combatant)

เหล่าพลรบทางบกได้แก่ ทหารราบ, ทหารม้า, หน่วยสงครามพิเศษ[1]

ลักษณะการรบแก้ไข

 • การรบตามแบบ
  • แบบพื้นฐาน
   • การรบด้วยวิธีรุก
   • การรบด้วยวิธีรับ
   • การรบด้วยวิธีร่นถอย
  • ภายใต้สภาพพิเศษ
 • การรบนอกแบบ

อ้างอิงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข