คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 48

อดีตคณะรัฐมนตรีไทย

คณะรัฐมนตรี คณะที่ 48 ของไทย (7 เมษายน พ.ศ. 2535 – 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2535) เป็นคณะรัฐมนตรีภายใต้การนำของพลเอก สุจินดา คราประยูร นายกรัฐมนตรี โดยมีประกาศพระบรมราชโองการ เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2535 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงลงพระปรมาภิไธยในประกาศ และมีพลเอก สุนทร คงสมพงษ์ ประธานสภารักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ ในวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2535

คณะรัฐมนตรีสุจินดา
คณะรัฐมนตรีคณะที่ 48 แห่งราชอาณาจักรไทย
เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2535
วันแต่งตั้ง14 เมษายน​ พ.ศ. 2535
วันสิ้นสุด10 มิถุนายน​ พ.ศ. 2535
(0 ปี 57 วัน)
บุคคลและองค์กร
พระมหากษัตริย์พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
นายกรัฐมนตรีสุจินดา คราประยูร
มีชัย ฤชุพันธุ์ (ปฏิบัติหน้าที่แทน)
พรรคร่วมรัฐบาลพรรคสามัคคีธรรม (79)
พรรคชาติไทย (74)
พรรคกิจสังคม (31)
พรรคประชากรไทย​ (7)
พรรคราษฎร (4)
สถานะในสภานิติบัญญัติรัฐบาลผสม
195 / 360
พรรคฝ่ายค้านพรรคความหวังใหม่ (72)
พรรคประชาธิปัตย์ (44)
พรรคพลังธรรม (41)
พรรคเอกภาพ (6)
พรรคปวงชนชาวไทย (1)
พรรคมวลชน (1)
ผู้นำฝ่ายค้านชวลิต ยงใจยุทธ
ประวัติ
ก่อนหน้าคณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 47
ถัดไปคณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 49

คณะรัฐมนตรีชุดดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่จนถึงเดือนมิถุนายนของปีเดียวกัน เนื่องจากเกิดเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ

รายชื่อคณะรัฐมนตรี แก้

ดำรงตำแหน่งเมื่อตั้งคณะรัฐมนตรี
(จนสิ้นสุดคณะรัฐมนตรี)
  รัฐมนตรีว่าการ
  รัฐมนตรีช่วยว่าการ
  รัฐมนตรีลอย
ออกจากตำแหน่ง
เปลี่ยนแปลง/โยกย้าย
แต่งตั้งเพิ่ม
คณะรัฐมนตรีคณะที่ 48 ของไทย[1]
ตำแหน่ง รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ พรรคการเมือง
นายกรัฐมนตรี พลเอกสุจินดา คราประยูร 7 เมษายน พ.ศ. 2535 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 ลาออกจากตำแหน่ง ไม่สังกัดพรรคการเมือง
  นายมีชัย ฤชุพันธุ์ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 9 มิถุนายน พ.ศ. 2535 รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ไม่สังกัดพรรคการเมือง
รองนายกรัฐมนตรี นายมีชัย ฤชุพันธุ์ 14 เมษายน พ.ศ. 2535 9 มิถุนายน พ.ศ. 2535 ไม่สังกัดพรรคการเมือง
นายณรงค์ วงศ์วรรณ 14 เมษายน พ.ศ. 2535 9 มิถุนายน พ.ศ. 2535 พรรคสามัคคีธรรม
พลอากาศเอก สมบุญ ระหงษ์ 14 เมษายน พ.ศ. 2535 9 มิถุนายน พ.ศ. 2535 พรรคชาติไทย
นายมนตรี พงษ์พานิช 14 เมษายน พ.ศ. 2535 9 มิถุนายน พ.ศ. 2535 พรรคกิจสังคม
นายสมัคร สุนทรเวช 14 เมษายน พ.ศ. 2535 9 มิถุนายน พ.ศ. 2535 พรรคประชากรไทย
สำนักนายกรัฐมนตรี   นายใหม่ ศิรินวกุล 14 เมษายน พ.ศ. 2535 9 มิถุนายน พ.ศ. 2535 พรรคสามัคคีธรรม
  นายชัชวาลย์ ชมภูแดง 14 เมษายน พ.ศ. 2535 9 มิถุนายน พ.ศ. 2535 พรรคสามัคคีธรรม
  นายกร ทัพพะรังสี 14 เมษายน พ.ศ. 2535 9 มิถุนายน พ.ศ. 2535 พรรคชาติไทย
  นายสุชน ชามพูนท 14 เมษายน พ.ศ. 2535 9 มิถุนายน พ.ศ. 2535 พรรคชาติไทย
  นายวัฒนา อัศวเหม 14 เมษายน พ.ศ. 2535 9 มิถุนายน พ.ศ. 2535 พรรคชาติไทย
  นายปิยะณัฐ วัชราภรณ์ 14 เมษายน พ.ศ. 2535 9 มิถุนายน พ.ศ. 2535 พรรคกิจสังคม
  นายชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ 14 เมษายน พ.ศ. 2535 9 มิถุนายน พ.ศ. 2535 พรรคราษฎร
  นายทินพันธุ์ นาคะตะ 14 เมษายน พ.ศ. 2535 9 มิถุนายน พ.ศ. 2535 ไม่สังกัดพรรคการเมือง
กระทรวงกลาโหม   พลเอกสุจินดา คราประยูร 14 เมษายน พ.ศ. 2535 9 มิถุนายน พ.ศ. 2535 ไม่สังกัดพรรคการเมือง
  พลเอกชัชชม กันหลง 14 เมษายน พ.ศ. 2535 9 มิถุนายน พ.ศ. 2535 ไม่สังกัดพรรคการเมือง
กระทรวงการคลัง   นายสุธี สิงห์เสน่ห์ 14 เมษายน พ.ศ. 2535 9 มิถุนายน พ.ศ. 2535 ไม่สังกัดพรรคการเมือง
  นายชวลิต โอสถานุเคราะห์ 14 เมษายน พ.ศ. 2535 9 มิถุนายน พ.ศ. 2535 พรรคสามัคคีธรรม
กระทรวงการต่างประเทศ   นายปองพล อดิเรกสาร 14 เมษายน พ.ศ. 2535 9 มิถุนายน พ.ศ. 2535 พรรคชาติไทย
  นายสมบัติ ศรีสุรินทร์ 14 เมษายน พ.ศ. 2535 9 มิถุนายน พ.ศ. 2535 พรรคสามัคคีธรรม
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
  นายพินิจ จันทรสุรินทร์ 14 เมษายน พ.ศ. 2535 9 มิถุนายน พ.ศ. 2535 พรรคสามัคคีธรรม
  นายสันติ ชัยวิรัตนะ 14 เมษายน พ.ศ. 2535 9 มิถุนายน พ.ศ. 2535 พรรคสามัคคีธรรม
  นายยุทธ อังกินันทน์ 14 เมษายน พ.ศ. 2535 9 มิถุนายน พ.ศ. 2535 พรรคชาติไทย
  นายวโรทัย ภิญญสาสน์ 14 เมษายน พ.ศ. 2535 9 มิถุนายน พ.ศ. 2535 พรรคประชากรไทย
กระทรวงคมนาคม   นายบรรหาร ศิลปอาชา 14 เมษายน พ.ศ. 2535 9 มิถุนายน พ.ศ. 2535 พรรคชาติไทย
  นายเสนาะ เทียนทอง 14 เมษายน พ.ศ. 2535 9 มิถุนายน พ.ศ. 2535 พรรคชาติไทย
  นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 14 เมษายน พ.ศ. 2535 9 มิถุนายน พ.ศ. 2535 พรรคปวงชนชาวไทย
  นายกำชัย เรืองกาญจนเศรษฐ์ 14 เมษายน พ.ศ. 2535 9 มิถุนายน พ.ศ. 2535 พรรคกิจสังคม
กระทรวงพาณิชย์   นายอนุวรรตน์ วัฒนพงศ์ศิริ 14 เมษายน พ.ศ. 2535 9 มิถุนายน พ.ศ. 2535 พรรคสามัคคีธรรม
  หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล 14 เมษายน พ.ศ. 2535 9 มิถุนายน พ.ศ. 2535 ไม่สังกัดพรรคการเมือง
  นายสัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์ 14 เมษายน พ.ศ. 2535 9 มิถุนายน พ.ศ. 2535 พรรคสามัคคีธรรม
  นางพวงเล็ก บุญเชียง 14 เมษายน พ.ศ. 2535 9 มิถุนายน พ.ศ. 2535 พรรคชาติไทย
กระทรวงมหาดไทย   พลอากาศเอกอนันต์ กลินทะ 14 เมษายน พ.ศ. 2535 9 มิถุนายน พ.ศ. 2535 ไม่สังกัดพรรคการเมือง
  พลตำรวจโท วิโรจน์ เปาอินทร์ 14 เมษายน พ.ศ. 2535 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 ลาออก (ขณะรักษาการ) ไม่สังกัดพรรคการเมือง
  นายวีระ ปิตรชาติ 14 เมษายน พ.ศ. 2535 9 มิถุนายน พ.ศ. 2535 ไม่สังกัดพรรคการเมือง
  นายสุชาติ ตันเจริญ 14 เมษายน พ.ศ. 2535 9 มิถุนายน พ.ศ. 2535 พรรคสามัคคีธรรม
  นายประภัตร โพธสุธน 14 เมษายน พ.ศ. 2535 9 มิถุนายน พ.ศ. 2535 พรรคชาติไทย
กระทรวงยุติธรรม   นายสวัสดิ์ คำประกอบ 14 เมษายน พ.ศ. 2535 9 มิถุนายน พ.ศ. 2535 พรรคสามัคคีธรรม
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   นายประยุทธ์ ศิริพานิชย์ 14 เมษายน พ.ศ. 2535 9 มิถุนายน พ.ศ. 2535 พรรคกิจสังคม
  นายกิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์ 14 เมษายน พ.ศ. 2535 9 มิถุนายน พ.ศ. 2535 พรรคชาติไทย
กระทรวงศึกษาธิการ   พลอากาศเอก สมบุญ ระหงษ์ 14 เมษายน พ.ศ. 2535 9 มิถุนายน พ.ศ. 2535 พรรคชาติไทย
  นายชูชีพ หาญสวัสดิ์ 14 เมษายน พ.ศ. 2535 9 มิถุนายน พ.ศ. 2535 พรรคชาติไทย
  นายไพโรจน์ เครือรัตน์ 14 เมษายน พ.ศ. 2535 9 มิถุนายน พ.ศ. 2535 พรรคชาติไทย
  นายเงิน บุญสุภา 14 เมษายน พ.ศ. 2535 9 มิถุนายน พ.ศ. 2535 พรรคสามัคคีธรรม
กระทรวงสาธารณสุข   นายบุญพันธ์ แขวัฒนะ 14 เมษายน พ.ศ. 2535 9 มิถุนายน พ.ศ. 2535 พรรคกิจสังคม
  นายสมศักดิ์ เทพสุทิน 14 เมษายน พ.ศ. 2535 9 มิถุนายน พ.ศ. 2535 พรรคกิจสังคม
  นายจรูญ งามพิเชษฐ์ 14 เมษายน พ.ศ. 2535 9 มิถุนายน พ.ศ. 2535 พรรคสามัคคีธรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม   นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ 14 เมษายน พ.ศ. 2535 9 มิถุนายน พ.ศ. 2535 พรรคสามัคคีธรรม
  นายเรืองวิทย์ ลิกค์ 14 เมษายน พ.ศ. 2535 9 มิถุนายน พ.ศ. 2535 พรรคสามัคคีธรรม
  นายอุดมศักดิ์ ทั่งทอง 14 เมษายน พ.ศ. 2535 9 มิถุนายน พ.ศ. 2535 พรรคชาติไทย
ทบวงมหาวิทยาลัย   นายทวิช กลิ่นประทุม 14 เมษายน พ.ศ. 2535 9 มิถุนายน พ.ศ. 2535 พรรคชาติไทย

การเปลี่ยนแปลงในคณะรัฐมนตรีชุดที่ 48 ของไทย แก้

พลตำรวจโท วิโรจน์ เปาอินทร์ ได้ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2535

การสิ้นสุดของคณะรัฐมนตรีคณะที่ 48 ของไทย แก้

คณะรัฐมนตรีคณะนี้สิ้นสุดลง เนื่องจากเกิดเหตุการณ์ไม่สงบในวันที่ 17 - 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 มีการชุมนุมประท้วงต่อต้านนายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงได้มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก สุจินดา คราประยูร นายกรัฐมนตรี และ พลตรี จำลอง ศรีเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคพลังธรรม เข้าเฝ้าฯ เพื่อแก้ไขสถานการณ์บ้านเมืองที่กำลังเลวร้ายลงทุกขณะ ต่อมาพลเอก สุจินดา คราประยูร ได้ประกาศลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2535

นายมีชัย ฤชุพันธ์ รองนายกรัฐมนตรี จึงทำหน้าที่รักษาการนายกรัฐมนตรีแทนเป็นการชั่วคราว จนกระทั่งมีการแต่งตั้ง นายอานันท์ ปันยารชุน เป็นนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 คณะรัฐมนตรีชุดนี้จึงพ้นจากตำแหน่งไปตามวาระ

อ้างอิง แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้