ยุทธ อังกินันทน์

นายยุทธ อังกินันทน์ (เกิด 6 เมษายน พ.ศ. 2479) อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกระเกษตรและสหกรณ์และอีกหลายกระทรวงอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรี 7 สมัย และ นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรีอีกหลายสมัย

ดร.ยุทธ อังกินันทน์
ม.ป.ช., ม.ว.ม.
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ดำรงตำแหน่ง
17 เมษายน พ.ศ. 2535 – 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535
นายกรัฐมนตรี พลเอกสุจินดา คราประยูร
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 6 เมษายน พ.ศ. 2479 (85 ปี)
จังหวัดเพชรบุรี ประเทศสยาม

ประวัติแก้ไข

ยุทธ อังกินันทน์ เกิดเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2479 เป็นบุตรของนายผาด อังกินันทน์ กับนางบุญยวด อังกินันทน์ และเป็นน้องชายของนายปิยะ อังกินันทน์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ จาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโท สาขา รัฐศาสตร์ จาก มหาลัยราม ปริญญาเอก การปกครอง สาขา รัฐศาสตร์ สมรสกับนางบุปผา รอบรู้ (อังกินันทน์) มีบุตร-ธิดา รวม 6 คน หนึ่งในนั้น คือ นายยุทธพล อังกินันทน์[1] อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคชาติไทยพัฒนา และ นาย พลยุทธ อังกินันทน์ อดีตรองนายกเทศมนตรี เมืองเพชรบุรี และ หัวหน้ากลุ่ม ผาด อังกินันทน์

งานการเมืองแก้ไข

อดีตเคยเป็นพนักงานบัญชี ที่ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรบุรี ต่อมาได้ลงเล่นการเมืองท้องถิ่นด้วยการเป็น สมาชิกสภาเทศบาล จนถึง นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเพชรบุรี ก่อนที่จะลงรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรี และได้รับเลือกตั้งเป็นครั้งแรก ใน พ.ศ. 2526 ได้รับเลือกเรื่อยมา จนถึง พ.ศ. 2539 ก่อนที่จะวางมือทางการเมืองระดับชาติ และกลับมาลงเล่นการเมืองท้องถิ่นอีกครั้ง จนได้รับเลือกเป็น นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเพชรบุรี ยาวจนถึง 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 [2]

ยุทธ อังกินันทน์ เคยเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในรัฐบาลพลเอกสุจินดา คราประยูร[3] และเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ในรัฐบาลชวน หลีกภัย

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

ยุทธ อังกินันทน์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด 7 สมัย คือ

 1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2526 จังหวัดเพชรบุรี สังกัดพรรคชาติไทย
 2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2529 จังหวัดเพชรบุรี สังกัดพรรคชาติไทย
 3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2531 จังหวัดเพชรบุรี สังกัดพรรคชาติไทย
 4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป มีนาคม พ.ศ. 2535 จังหวัดเพชรบุรี สังกัดพรรคชาติไทย
 5. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป กันยายน พ.ศ. 2535 จังหวัดเพชรบุรี สังกัดพรรคชาติพัฒนา (พ.ศ. 2535)
 6. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2538 จังหวัดเพชรบุรี สังกัดพรรคชาติพัฒนา (พ.ศ. 2535)
 7. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2539 จังหวัดเพชรบุรี สังกัดพรรคชาติพัฒนา (พ.ศ. 2535)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. ยุทธพล เฝ้าให้กำลังใจพ่อ ยุทธ อังกินันทน์ ลั่นขอทำหน้าที่ลูกที่ดีจนวันสุดท้าย
 2. ศูนย์ข้อมูลนักการเมือง
 3. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๕๐ ราย)
 4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๑๑ ตอนที่ ๒๑ ข หน้า ๑, ๓ ธันวาคม ๒๕๓๗
 5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๙ ตอนที่ ๑๕๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔, ๔ ธันวาคม ๒๕๓๕
 6. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน, เล่ม ๘๙ ตอนที่ ๓๖ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓๑, ๘ มีนาคม ๒๕๑๕
 7. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๙๕ ตอนที่ ๑๐๗ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๔, ๒ ตุลาคม ๒๕๒๑