ยุทธ อังกินันทน์

ยุทธ อังกินันทน์ (6 เมษายน พ.ศ. 2479 - 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566) เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรี 7 สมัย และอดีตนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรีหลายสมัย

ยุทธ อังกินันทน์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ดำรงตำแหน่ง
17 เมษายน – 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535
นายกรัฐมนตรีสุจินดา คราประยูร
ก่อนหน้าอาชว์ เตาลานนท์
โฆษิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
ดำรงตำแหน่ง
17 ธันวาคม พ.ศ. 2537 – 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538
นายกรัฐมนตรีชวน หลีกภัย
ก่อนหน้าไพฑูรย์ แก้วทอง
เสริมศักดิ์ การุญ
ถัดไปประสงค์ บูรณ์พงศ์
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรี
ดำรงตำแหน่ง
24 เมษายน พ.ศ. 2526 – 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543
(17 ปี 199 วัน)
หัวหน้ากลุ่มผาด
ดำรงตำแหน่ง
14 มิถุนายน พ.ศ. 2511 – พ.ศ. 2526
ก่อนหน้าผาด อังกินันทน์
ถัดไปบุปผา รอบรู้
ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2544 – 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
ก่อนหน้าบุปผา รอบรู้
ถัดไปพลยุทธ อังกินันทน์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด6 เมษายน พ.ศ. 2479
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
เสียชีวิต17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 (86 ปี)
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
สาเหตุการเสียชีวิตโรคหัวใจล้มเหลว
พรรคการเมืองชาติไทย (2526–2535)
ชาติพัฒนา (2535 - ?)
คู่สมรสบุปผา รอบรู้
บุตร6
บุพการี

ประวัติ

แก้

ยุทธ อังกินันทน์ เกิดเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2479 เป็นบุตรของนายผาด อังกินันทน์ กับนางบุญยวด อังกินันทน์ และเป็นน้องชายของนายปิยะ อังกินันทน์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ จาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโท สาขา รัฐศาสตร์ จาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาเอก การปกครอง สาขา รัฐศาสตร์ สมรสกับนางบุปผา รอบรู้ (อังกินันทน์) มีบุตร-ธิดา รวม 6 คน หนึ่งในนั้น คือ นายยุทธพล อังกินันทน์[1] อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคชาติไทยพัฒนา และ นาย พลยุทธ อังกินันทน์ อดีตรองนายกเทศมนตรี เมืองเพชรบุรี และ หัวหน้ากลุ่ม ผาด อังกินันทน์

สุขภาพและการเสียชีวิต

แก้

ยุทธได้ถึงแก่อนิจกรรมอย่างสงบด้วยโรคชราที่บ้าน “อังกินันทน์” สิริอายุ 86 ปี เสียชีวิตเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เมื่อเวลาประมาณ 20.05 น. ด้วยโรคหัวใจล้มเหลว หลังจากรักษาตัวมาอย่างต่อเนื่องด้วยโรคไตวาย และหัวใจเต้นผิดจังหวะ โดยมีกำหนดรดน้ำศพในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 14.00 น. ที่วัดพระพุทธไสยาสน์ (วัดพระนอน) ต. คลองกระแชง อ. เมือง จ. เพชรบุรี ส่วนพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมในวันที่ 19 - 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 18.30 หรือ 19.00 น. จากนั้นจะสวดพระอภิธรรมในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 19.00 น. จนถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

งานการเมือง

แก้

อดีตเคยเป็นพนักงานบัญชีที่ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรบุรี ต่อมาได้ทำงานการเมืองท้องถิ่นด้วยการเป็นสมาชิกสภาเทศบาล จนถึงนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี ก่อนที่จะลงรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรี และได้รับเลือกตั้งเป็นครั้งแรกใน พ.ศ. 2526 ได้รับเลือกเรื่อยมา จนถึง พ.ศ. 2539 ก่อนที่จะวางมือทางการเมืองระดับชาติ และกลับมาทำงานการเมืองท้องถิ่นอีกครั้ง จนได้รับเลือกเป็นนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรียาวจนถึง 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 [2]

ยุทธ อังกินันทน์ เคยเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในรัฐบาลพลเอกสุจินดา คราประยูร[3] และเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ในรัฐบาลชวน หลีกภัย

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

แก้

ยุทธ อังกินันทน์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด 7 สมัย คือ

 1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2526 จังหวัดเพชรบุรี สังกัดพรรคชาติไทย
 2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2529 จังหวัดเพชรบุรี สังกัดพรรคชาติไทย
 3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2531 จังหวัดเพชรบุรี สังกัดพรรคชาติไทย
 4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป มีนาคม พ.ศ. 2535 จังหวัดเพชรบุรี สังกัดพรรคชาติไทย
 5. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป กันยายน พ.ศ. 2535 จังหวัดเพชรบุรี สังกัดพรรคชาติพัฒนา (พ.ศ. 2535)
 6. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2538 จังหวัดเพชรบุรี สังกัดพรรคชาติพัฒนา (พ.ศ. 2535)
 7. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2539 จังหวัดเพชรบุรี สังกัดพรรคชาติพัฒนา (พ.ศ. 2535)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

อ้างอิง

แก้
 1. ยุทธพล เฝ้าให้กำลังใจพ่อ ยุทธ อังกินันทน์ ลั่นขอทำหน้าที่ลูกที่ดีจนวันสุดท้าย
 2. ศูนย์ข้อมูลนักการเมือง
 3. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๕๐ ราย)
 4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2022-12-03 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๑ ตอนที่ ๒๑ ข หน้า ๑, ๓ ธันวาคม ๒๕๓๗
 5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2022-09-29 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๐๙ ตอนที่ ๑๕๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔, ๔ ธันวาคม ๒๕๓๕
 6. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน เก็บถาวร 2022-11-17 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๘๙ ตอนที่ ๓๖ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓๑, ๘ มีนาคม ๒๕๑๕
 7. รายนามผู้ได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี ๒๕๒๖ จากเว็บไซต์ thaisouts
 8. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ เก็บถาวร 2022-05-27 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๙๕ ตอนที่ ๑๐๗ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๔, ๒ ตุลาคม ๒๕๒๑