เปิดเมนูหลัก

ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวราวุธ ศิลปอาชา) รองหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สังกัดพรรคชาติไทยพัฒนา

ยุทธพล อังกินันทน์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 22 สิงหาคม พ.ศ. 2515 (47 ปี)
จังหวัดเพชรบุรี
พรรคการเมือง ชาติไทยพัฒนา

ประวัติแก้ไข

ยุทธพล อังกินันทน์ เกิดเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2515 เป็นบุตรของนายยุทธ อังกินันทน์ อดีตรัฐมนตรี (ส.ส.เพชรบุรี 7 สมัยติดต่อกัน) กับนางบุปผา รอบรู้ (อังกินันทน์) อดีตนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรีหลายสมัยติดต่อกัน นายยุทธพล อังกินันทน์ ได้ศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายจากโรงเรียนเซนต์คาเบรียล (SG69) และโรงเรียนอรุณประดิษฐ จังหวัดเพชรบุรี ระดับปริญญาตรีจากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ระดับปริญญาโท จากคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จากคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต[1]

การทำงานแก้ไข

ยุทธพล อังกินันทน์ เริ่มทำงานการเมืองตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 โดยการเป็นผู้ช่วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2541 ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี (ส.ท.) และได้รับการแต่งตั้งเป็นเทศมนตรีในปีเดียวกันด้วย ต่อมาในปี พ.ศ. 2548 เขาได้รับแต่งตั้งเป็นรองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี และเมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2552 เขาได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (นายชุมพล ศิลปอาชา เป็น รมว.)

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 เขาได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคชาติไทยพัฒนา[2] และยังได้รับหน้าที่เป็นกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) พร้อมกันนี้ยังได้รับตำแหน่งรองประธานคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐอีกด้วย

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2557 เขาได้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดเพชรบุรี และได้คะแนนสูงสุดในการเลือกตั้งครั้งนั้น (แต่การเลือกตั้งเป็นโมฆะ)

ยุทธพล อังกินันทน์ ยังดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบุรี มาหลายสมัยติดต่อกัน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข