ปริญญาเอก (อังกฤษ: doctorate) เป็นปริญญาวิชาการหรือวิชาชีพซึ่งในประเทศส่วนใหญ่ให้ผู้ถือมีคุณสมบัติสอนในระดับมหาวิทยาลัยในสาขาเฉพาะของปริญญานั้น หรือทำงานในวิชาชีพเฉพาะ ในบางประเทศ [ต้องการอ้างอิง] ปริญญาสูงสุดในสาขาหนึ่ง ๆ เรียก ปริญญาสูงสุด (terminal degree)[ต้องการอ้างอิง] คำว่า "doctorate" มาจากภาษาละติน docere หมายถึง "สอน"

ในอดีตเคยมีวุฒิปริญญาทางวิชาการที่สูงกว่าปริญญาเอก โดยมีต้นกำเนิดในฝรั่งเศส เรียกว่า ปริญญาแห่งรัฐ หรือ ปริญญาเอกแห่งรัฐ (ฝรั่งเศส​ : Doctorat d'État) แต่ในปัจจุบันวุฒิปริญญาทางวิชาการนี้ ถูกเปลี่ยนสถานะตั้งแต่ พ.ศ. 2527[1]

อ้างอิง แก้

  1. "academiccareermaps.org". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-04-28. สืบค้นเมื่อ 2021-04-28.