เงิน บุญสุภา (26 มกราคม พ.ศ. 2476 - 18 ธันวาคม พ.ศ. 2566) เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในรัฐบาลพลเอก สุจินดา คราประยูร เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระบุรี 7 สมัย และเป็นอดีตประธานสภาจังหวัดสระบุรี 4 สมัย

เงิน บุญสุภา
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ดำรงตำแหน่ง
14 เมษายน – 9 มิถุนายน พ.ศ. 2535
(0 ปี 56 วัน)
นายกรัฐมนตรีพลเอก สุจินดา คราประยูร
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด26 มกราคม พ.ศ. 2476
เสียชีวิต18 ธันวาคม พ.ศ. 2556 (80 ปี)
พรรคการเมืองไทยรักไทย (2544-2550)
คู่สมรสจินตนา บุญสุภา

ประวัติ

แก้

เงิน บุญสุภา เกิดเมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2476 เป็นบุตรของธรรม บุญสุภา กับหุ่น บุญสุภา[1] สมรสกับจินตนา บุญสุภา มีบุตร 4 คน เขาจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่พุแควิทยาคม จังหวัดสระบุรี

การทำงาน

แก้

เงิน บุญสุภา ประกอบอาชีพเป็นเกษตรกร ต่อมาเขาได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้าน และหันมาทำธุรกิจหินอ่อน โดยก่อตั้งบริษัท โรงโม่หินและโรงงานหินอ่อนบุญสุภา[2] รวมถึงโรงโม่หินเกียรติกมล เขาได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาจังหวัดสระบุรี (สจ.) ในปี พ.ศ. 2518 และเป็นประธานสภาจังหวัดสระบุรี 4 สมัย

ต่อมาเขาได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระบุรี ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2526 สังกัดพรรคชาติไทย พร้อมกันกับพลตรีประมาณ อดิเรกสาร และนายปองพล อดิเรกสาร จากนั้นในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2529 และ พ.ศ. 2531 เขาย้ายมาสังกัดพรรคราษฎร ในการเลือกตั้งเดือนมีนาคม พ.ศ. 2535 สังกัดพรรคสามัคคีธรรม

เงิน บุญสุภา ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในรัฐบาลพลเอก สุจินดา คราประยูร (ครม.48) เมื่อปี พ.ศ. 2535[3][4] ดำรงตำแหน่งได้เพียง 2 เดือน ก่อนจะเกิดเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ

จากนั้นเขาได้ย้ายกลับมาสังกัดพรรคชาติไทย ในการเลือกตั้งเดือนกันยายน พ.ศ. 2535 และได้รับเลือกตั้งอีกครั้งในสังกัดพรรคความหวังใหม่ ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2539 และพรรคไทยรักไทย ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2544

ถึงแก่อนิจกรรม

แก้

เงิน บุญสุภา เสียชีวิตเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2556 รวมอายุ 80 ปี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

อ้างอิง

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้