พรรคราษฎร (พ.ศ. 2529)

พรรคราษฎร ชื่อเดิม พรรคสหชาติ ก่อตั้งขึ้นเป็นพรรคการเมือง ในปี พ.ศ. 2525 โดยมี ดร.พัฒนา พยัคฆนิธิ เป็นหัวหน้าพรรคคนแรก และมีนายนิพนธ์ ช่อชัยทรัพย์ เป็นเลขาธิการพรรค

พรรคราษฎร
หัวหน้ายงยุทธ สันทนาประสิทธิ์
เลขาธิการเอนก นาวาพานิช
ก่อตั้ง25 มิถุนายน พ.ศ. 2525
ยุบ7 สิงหาคม พ.ศ. 2539
อุดมการณ์ชาตินิยม [1]
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

ประวัติ แก้ไข

พรรคสหชาติ ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นพรรคการเมือง ลำดับที่ 4/2525 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2525 โดยมี ดร.พัฒนา พยัคฆนิธิ เป็นหัวหน้าพรรค นายเอื้อ บุษปะเกศหงสกุล พลเอก กาจบัณฑิต โชติกญาณ และนายพูนสวัสดิ์ กำลังงาม เป็นรองหัวหน้าพรรค และมีนายนิพนธ์ ช่อชัยทรัพย์ เป็นเลขาธิการพรรค[2]

ต่อมาในปี พ.ศ. 2529 ได้เปลี่ยนชื่อพรรคจากเดิมเป็น "พรรคราษฎร" โดยมีพลเอก เทียนชัย สิริสัมพันธ์ เป็นหัวหน้าพรรค มีรองหัวหน้าพรรค 5 คน ได้แก่ ดร.พัฒนา พยัคฆนิธิ นายวิเชียร จันทาภากุล พลเอก กาจบัณฑิต โชติกญาณ นายนิพนธ์ ศศิธร และนายไพฑูรย์ เครือแก้ว ณ ลำพูน และมีพลเอกมานะ รัตนโกเศศ เป็นเลขาธิการพรรค[3]

ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2538 พรรคราษฎร ไม่ส่งผู้สมัคร ส.ส. จึงต้องถูกยุบพรรคตามคำสั่งศาลฎีกา ที่ 5041/2539 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2539[4]

รายนามหัวหน้าพรรค แก้ไข

ลำดับ รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ ตำแหน่งสำคัญ
1   พัฒนา พยัคฆนิธิ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2525 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2529
2   พลเอก เทียนชัย สิริสัมพันธ์ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2529 22 มกราคม พ.ศ. 2535 • อดีตรองนายกรัฐมนตรี
• อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
3   พลเอก มานะ รัตนโกเศศ
(รักษาการ)
22 มกราคม พ.ศ. 2535 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2535 • อดีตรองนายกรัฐมนตรี
• อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
4 ชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2535 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 • อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
• อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
• อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
5   ยงยุทธ สันทนาประสิทธิ์
(รักษาการ)
30 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 7 สิงหาคม พ.ศ. 2539

รายนามเลขาธิการพรรค แก้ไข

  1. นิพนธ์ ช่อชัยทรัพย์ (25 มิถุนายน พ.ศ. 2525 - 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2529)
  2. พลเอก มานะ รัตนโกเศศ (19 พฤษภาคม พ.ศ. 2529 - 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2535)
  3. ชาญชัย รามโกมุท (รักษาการ) (21 กรกฎาคม พ.ศ. 2535 - 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2536)
  4. ร้อยเอก เอนก นาวาพานิช (21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2536 - 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2538)

การเลือกตั้ง แก้ไข

การเลือกตั้ง พ.ศ. 2529 แก้ไข

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2529 พรรคราษฎร ได้รับเลือกตั้งมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 20 คน ยกเว้นในเขตกรุงเทพมหานคร และเขตภาคใต้ ภายหลังการเลือกตั้ง พรรคประชาธิปัตย์ 99 เสียง พรรคชาติไทย 64 เสียง พรรคกิจสังคม 51 เสียง และพรรคราษฎร 20 เสียง โดยเสียงทั้งหมดในสภาผู้แทนราษฎรมีทั้งหมด 347 เสียง ได้มีมติสนับสนุนพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรีต่ออีกสมัย โดยในส่วนของพรรคราษฎร มีรัฐมนตรีในสังกัดของพรรค จำนวน 3 คน คือ พลเอก เทียนชัย สิริสัมพันธ์ รองนายกรัฐมนตรี เฉลียว วัชรพุกก์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และ พลเอก มานะ รัตนโกเศศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

การเลือกตั้ง พ.ศ. 2531 แก้ไข

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2531 พรรคราษฎร ได้รับเลือกตั้งมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 21 คน โดยได้รับเลือกตั้งในเฉพาะพื้นที่ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคอีสานเท่านั้น และในการจัดตั้งรัฐบาลหลังการเลือกตั้งครั้งนี้ พรรคราษฎรได้เข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคชาติไทย โดยมีพลตรี ชาติชาย ชุณหะวัณ เป็นนายกรัฐมนตรี โดยในส่วนของพรรคราษฎร มีรัฐมนตรีในสังกัดของพรรค จำนวน 4 คน คือ พลเอก เทียนชัย สิริสัมพันธ์ เป็นรองนายกรัฐมนตรี ไพฑูรย์ แก้วทอง เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม วัฒนา อัศวเหม เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และพลเอก มานะ รัตนโกเศศ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กระทั่งในปี พ.ศ. 2533 นายกรัฐมนตรีประกาศลาออกจากตำแหน่ง

ในคณะรัฐมนตรีชุดต่อมา พรรคราษฎร ได้เข้าร่วมรัฐบาลของพรรคชาติไทย โดยมีสมาชิกพรรคได้รับตำแหน่งรัฐมนตรี คือ พลเอก มานะ รัตนโกเศศ รองนายกรัฐมนตรี วัฒนา อัศวเหม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอก เทียนชัย สิริสัมพันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ บุญถึง ผลพานิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

การเลือกตั้ง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2535 แก้ไข

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป มีนาคม พ.ศ. 2535 พรรคราษฎร ได้รับเลือกตั้งมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 4 คน คือ พลเอก มานะ รัตนโกเศศ ชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ สุรพล เลี้ยงบำรุง และ ร้อยเอก เอนก นาวาพานิช หลังการเลือกตั้งได้เข้าร่วมรัฐบาลของพรรคสามัคคีธรรม ซึ่งสนับสนุนพลเอก สุจินดา คราประยูร เป็นนายกรัฐมนตรี โดย ชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ ได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

การเลือกตั้ง เดือนกันยายน พ.ศ. 2535 แก้ไข

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป กันยายน พ.ศ. 2535 ซึ่งมีขึ้นเมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2535 พรรคราษฎร มีสมาชิกที่ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 1 คน คือ ชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ หัวหน้าพรรคฯ จากจังหวัดอุตรดิตถ์ เขต 1


ผลการเลือกตั้งทั่วไป แก้ไข

การเลือกตั้ง จำนวนที่นั่ง ที่นั่งเปลี่ยน ผลการเลือกตั้ง ผู้นำเลือกตั้ง
2529
20 / 347
  20 ร่วมรัฐบาล พัฒนา พยัคฆนิธิ
2531
21 / 357
  1 ร่วมรัฐบาล พลเอกเทียนชัย สิริสัมพันธ์
มีนาคม
พ.ศ. 2535
4 / 360
  17 ร่วมรัฐบาล
กันยายน
พ.ศ. 2535
1 / 360
  3 ฝ่ายค้าน ชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์

อ้างอิง แก้ไข