ชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์

ชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ หรือ บิ๊กแนต[1] อดีตหัวหน้าพรรคราษฎร และอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และกระทรวงมหาดไทย อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุตรดิตถ์หลายสมัย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย และนายกสมาคมฮอกกี้แห่งประเทศไทย

นายกองเอก ชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
17 เมษายน พ.ศ. 2535 – 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535
นายกรัฐมนตรี สุจินดา คราประยูร
หัวหน้าพรรคราษฎร
ดำรงตำแหน่ง
21 กรกฎาคม พ.ศ. 2535 – 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2538
ก่อนหน้า พลเอก มานะ รัตนโกเศศ
รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
5 มีนาคม พ.ศ. 2560
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 24 มิถุนายน พ.ศ. 2499 (64 ปี)
คู่สมรส นฤมล ศิริวัฒน์
ศาสนา พุทธ

ประวัติแก้ไข

ชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ (โรมัน: Chaiyapak Siriwat) เกิดเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2499 เป็นบุตรคนที่ 1 ในจำนวน 4 คน ของพลเรือตรีชอบ กับนางสุพัตรา (วิจิตรานนท์) ศิริวัฒน์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการตำรวจ จากมหาวิทยาลัยเซนต์เกรกอรี (AS. BS. Police Science – St. Gregory's University) ประเทศสหรัฐอเมริกา และ ปริญญาโท จากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ด้านชีวิตรอบครัวสมรสกับนางนฤมล ศิริวัฒน์ สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดอุตรดิตถ์

การทำงานแก้ไข

ชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ เริ่มทำงานเป็นเจ้าของธุรกิจหนังสือพิมพ์ซันเดย์นิวส์ และต่อมาจึงได้เข้ามาทำงานการเมือง เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอุตรดิตถ์ สังกัดพรรคราษฎร โดยดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรค[2][3] ต่อมาได้ลาออกจากพรรคราษฎร [4]และย้ายมาสังกัดพรรคประชากรไทย ในปี พ.ศ. 2538 เกิดกรณีกลุ่มงูเห่าขึ้นในพรรคประชากรไทย ซึ่งนายชัยภักดิ์ ได้ให้การสนับสนุนนายชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรี แต่ต่อมาภายหลังการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกรัฐมนตรีแล้ว นายชัยภักดิ์ จึงได้ลาออกจากการเป็น ส.ส.

ในการทำงานการเมืองเคยได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลของพลเอกสุจินดา คราประยูร[5] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในรัฐบาลบรรหาร และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในรัฐบาลชวลิต[6]

การกีฬาแก้ไข

ชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ เป็นนายกสมาคมฮอกกี้แห่งประเทศไทย และยังได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิกสหพันธ์ฮอกกี้เอเชีย ให้ดำรงตำแหน่งรองประธานสหพันธ์ เมื่อต้นปี พ.ศ. 2554 และยังได้รับรางวัลนายกสมาคมฮอกกี้ยอดเยี่ยม ในการประกาศรางวัล AHF อะวอร์ด ที่กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซียอีกด้วย[7]

ในปี พ.ศ. 2560 ได้รับแต่งตั้งเป็นรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย[8]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. “บิ๊กแนต” ชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ กรรมการอื่นในคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) นายกสมาคมฮอกกี้แห่งประเทศไทย ยอมรับศึก “กวางโจวเกมส์”
 2. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง พรรคราษฎรเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรค
 3. ประกาศสำนักงานนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง พรรคราษฎรเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรค
 4. ประกาศสำนักงานนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง พรรคราษฎรเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรค
 5. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๕๐ ราย)
 6. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๔๙ ราย)
 7. เลือกตั้งสหพันธ์ฮอกกี้เอเชียดุเดือด
 8. [1]
 9. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้นสายสะพาย จำนวน ๔,๕๒๔ ราย)เล่ม ๑๑๓ ตอน ๒๒ ข ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ หน้า ๑
 10. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้นสายสะพาย จำนวน ๔,๒๓๘ ราย)
 11. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2540/B/004/7.PDF