วารุจ ศิริวัฒน์

วารุจ ศิริวัฒน์ เป็นอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายสันติ พร้อมพัฒน์) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุตรดิตถ์ เขต 2 และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ

วารุจ ศิริวัฒน์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด1 กันยายน พ.ศ. 2505 (61 ปี)
อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
พรรคการเมืองเพื่อไทย
คู่สมรสนวลจิรา ศิริวัฒน์

ประวัติ แก้

วารุจ ศิริวัฒน์ เกิดเมื่อวันที 1 กันยายน พ.ศ. 2505 ที่ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นบุตรของพลเรือตรีชอบ กับนางสุพัตรา (วิจิตรานนท์) ศิริวัฒน์ และเป็นน้องชายของนายชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีนิเทศศาสตรบัณฑิต (โฆษณา) จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และปริญญาโท ศิลปศาสตรหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

วารุจ สมรสกับนางนวลจิรา ศิริวัฒน์

การทำงาน แก้

วารุจ ศิริวัฒน์ ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุตรดิตถ์ สมัยแรก ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2544 สังกัดพรรคชาติพัฒนา (เลือกตั้งแทนนายศรัณย์ ศรัณย์เกตุ จากพรรคไทยรักไทยที่ถูกใบแดง) ต่อมาในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548 เขาได้ย้ายมาลงสมัครรับเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคไทยรักไทย กระทั่งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550 เขาได้ลงสมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดอุตรดิตถ์อีกครั้งหนึ่ง สังกัดพรรคพลังประชาชน และได้รับตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 23 ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ. 2551 ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ยุบพรรคฯ นายวารุจ พร้อมกับสมาชิกอีกจำนวนหนึ่งจึงย้ายไปสังกัดพรรคกิจสังคม นำโดยนายสุวิทย์ คุณกิตติ

ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2554 เขาลงสมัครรับเลือกตั้งในสังกัดพรรคชาติพัฒนา[1] แต่แพ้ให้กับนายศรัณย์ ศรัณย์เกตุ จากพรรคเพื่อไทย

ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2562 วารุจลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต จังหวัดอุตรดิตถ์ เขต 2 สังกัดพรรคพลังประชารัฐ แต่ไม่ได้รับการเลือกตั้ง[2]

ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 วารุจ ศิริวัฒน์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง[3][4]

ในการเลือกตั้งปี พ.ศ. 2566 ได้กลับมาลงสมัครรับเลือกตั้งในสังกัดพรรคเพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดอุตรดิตถ์ และได้รับการเลือกตั้ง[5]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

อ้างอิง แก้

  1. ชพน.เปิดตัว2อดีตส.ส.กิจสังคมย้ายซบ
  2. สรุปผลการเลือกตั้งอุตรดิตถ์ 100 % “เพื่อไทย” ชนะทั้ง 2 เขต มาใช้สิทธิ 73 %
  3. สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 20 สิงหาคม 2562
  4. คำสั่งกระทรวงการคลัง ที่ ๑๑๙๐/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง [จำนวน ๒ ราย ๑. นางรัตนา จงสุทธานามณี ๒. นายวารุจ ศิริวัฒน์]
  5. ผลการเลือกตั้ง ส.ส. อุตรดิตถ์ 'เพื่อไทย' แลนสไลด์ 3 เขต
  6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๔ เก็บถาวร 2022-09-29 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๔ ข หน้า ๓, ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔
  7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เก็บถาวร 2022-12-03 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๗ ข หน้า ๑๐, ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๑

แหล่งข้อมูลอื่น แก้