การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548 เป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปครั้งที่ 21 ของประเทศไทย มีขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548[1] โดยสาเหตุมาจาก นายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครบวาระ 4 ปี และต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยมีพรรคไทยรักไทยของนายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร ที่รวมสมาชิกจากพรรคต่าง ๆ ได้แก่ พรรคความหวังใหม่, พรรคชาติพัฒนา, พรรคกิจสังคม, พรรคเสรีธรรม และพรรคเอกภาพ เข้ากับพรรคไทยรักไทย ซึ่งได้หมายเลข 9 ใช้คำขวัญหาเสียงว่า "4 ปีซ่อม 4 ปีสร้าง" และได้รับการเลือกตั้งเกินครึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎร คือ 377 ที่นั่ง จากจำนวนทั้งหมด 500 ที่นั่ง แม้ก่อนหน้านี้จะพรรคไทยรักไทยจะได้รับเสียงเกินครึ่งของสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว แต่ก็ถือว่าเป็นรัฐบาลผสมหลายพรรค

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548

← พ.ศ. 2544 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 (โมฆะ) →

ทั้งหมด 500 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
ต้องการ 251 ที่นั่งจึงเป็นฝ่ายข้างมาก
ลงทะเบียน44,572,101
ผู้ใช้สิทธิ72.6% (เพิ่มขึ้น 2.7 จุด)
  First party Second party
  Thaksin DOD 20050915.jpg Banyat Bantadtan 2010-04-01.jpg
หัวหน้า ทักษิณ ชินวัตร บัญญัติ บรรทัดฐาน
พรรค ไทยรักไทย ประชาธิปัตย์
หัวหน้าตั้งแต่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2541 20 เมษายน พ.ศ. 2546
เขตของหัวหน้า ส.ส.บัญชีรายชื่อ ส.ส.บัญชีรายชื่อ
การเลือกตั้งล่าสุด 248 ที่นั่ง, 40.64% 128 ที่นั่ง, 26.58%
ที่นั่งที่ชนะ 377 96
ที่นั่งเปลี่ยน เพิ่มขึ้น127 ลดลง32
คะแนนเสียง 18,993,073 7,210,742
% 61.17% 23.22%

2005 Thai General Election Map By Constituency.png
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต
รหัสสี: ไทยรักไทย, ประชาธิปัตย์, ชาติไทย, อื่น ๆ
แต่ละจังหวัดอาจกอปรด้วยที่นั่งเดียวหรือหลายที่นั่งก็ได้
และสีที่ปรากฏนี้บ่งถึงพรรคที่ได้ที่นั่งข้างมากในจังหวัดนั้น

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

ทักษิณ ชินวัตร
ไทยรักไทย

ว่าที่นายกรัฐมนตรี

ทักษิณ ชินวัตร
ไทยรักไทย

ขณะที่ฝ่ายค้าน พรรคประชาธิปัตย์ ได้หมายเลข 4 หาเสียงด้วยคำขวัญ "ทวงคืนประเทศไทย" และรณรงค์ให้เลือกพรรคประชาธิปัตย์ให้ได้ 201 ที่นั่ง เพื่อที่จะตรวจสอบรัฐบาลได้ด้วยการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจตามรัฐธรรมนูญ ได้ 96 ที่นั่ง แต่พื้นที่ภาคใต้ได้ถึง 52 ที่นั่ง จากทั้งหมด 54 ที่นั่ง ในขณะที่พรรคชาติไทยซึ่งเป็นพรรคร่วมรัฐบาล ได้หมายเลข 1 หาเสียงด้วยคำขวัญ "สัจจะนิยม" ได้ 26 ที่นั่ง ต่อมาภายหลังได้เข้าร่วมเป็นฝ่ายค้าน และพรรคมหาชน ได้หมายเลข 11 ซึ่งก่อตั้งก่อนหน้าการเลือกตั้งไม่นาน เป็นพรรคที่ได้รับการคาดหมายว่าจะได้ที่นั่งจำนวนมาก กลับได้เพียง 3 ที่นั่ง

ผลการเลือกตั้งแก้ไข

377
2
25
96
ไทยรักไทย
ชท.
ประชาธิปัตย์
e • d  ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548
พรรค แบบแบ่งเขต แบบบัญชีรายชื่อ รวม
คะแนนเสียง % ที่นั่ง คะแนนเสียง % ที่นั่ง ที่นั่ง %
ไทยรักไทย 16,523,344 54.35 310 18,993,073 61.17% 67 377 75.4%
ประชาธิปัตย์ 7,401,631 24.35 70 7,210,742 23.22% 26 96 19.2%
ชาติไทย 3,119,473 10.26 18 2,061,559 6.64% 7 25 5.0%
มหาชน 2,223,850 7.32 2 1,346,631 4.34% 0 2 0.4%
อื่น ๆ 1,436,218 4.63%
คะแนนสมบูรณ์ 29,657,716 100% 400 31,048,223 100% 100 500 100%
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 741,276 2.29% 357,515 1.11%
คะแนนเสีย 1,938,590 5.99% 935,586 2.89%
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 32,337,611 72.55% 32,341,330 72.56%
จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 44,572,101 44,572,101
ที่มา: ศูนย์กลางข้อมูลเปิดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข