เกษม ศิริสัมพันธ์

เกษม ศิริสัมพันธ์ (17 กรกฎาคม พ.ศ. 2475 – 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2550) เคยเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2516[1] สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2539 เลขาธิการพรรคกิจสังคม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย[2] และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ[3]

เกษม ศิริสัมพันธ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ดำรงตำแหน่ง
19 ธันวาคม 2524 – 30 เมษายน 2526
นายกรัฐมนตรีพลเอก เปรม ติณสูลานนท์
ก่อนหน้าสิปปนนท์ เกตุทัต
ถัดไปชวน หลีกภัย
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
ดำรงตำแหน่ง
21 มีนาคม 2523 – 4 มีนาคม 2524
ดำรงตำแหน่งร่วมกับ
นายกรัฐมนตรีพลเอก เปรม ติณสูลานนท์
ก่อนหน้า
ถัดไป
เลขาธิการพรรคกิจสังคม
ดำรงตำแหน่ง
13 กันยายน พ.ศ . 2521 – 15 ตุลาคม พ.ศ. 2525
ก่อนหน้าบุญชู โรจนเสถียร
ถัดไปโกศล ไกรฤกษ์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด17 กรกฎาคม พ.ศ. 2475
เสียชีวิต30 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 (74 ปี)
พรรคการเมืองพรรคกิจสังคม
คู่สมรสถาวร ศิริสัมพันธ์ (ถึงแก่กรรม)
สิรี ศิริสัมพันธ์
บุตรกัณหา ศิริสัมพันธ์
ชาลี ศิริสัมพันธ์

เกษม ศิริสัมพันธ์ หรือ ดร.เกษม ศิริสัมพันธ์ เป็นผู้หนึ่งที่สนใจและมีบทบาทต่อวิชาชีพสื่อมวลชนไทย เป็นคณบดีคนแรกของคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และเป็นประธานมูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน ซึ่งดำเนินงานหนังสือพิมพ์ออนไลน์ประชาไท และเขียนบทความประจำในเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ

ดร.เกษม ศิริสัมพันธ์ ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อเวลา 12:50 น. ของวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ด้วยโรคมะเร็งลำไส้[4]

การศึกษา แก้

ดร.เกษม ศิริสัมพันธ์ ศึกษาที่โรงเรียนอำนวยศิลป์[5] จบมัธยมปีที่ 6 จากวชิราวุธวิทยาลัย มัธยมปีที่ 8 จากกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ปริญญาตรีนิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเนติบัณฑิตไทย จากนั้นได้รับทุนเดินทางไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา โดยสำเร็จปริญญาโททางหนังสือพิมพ์ ปริญญาโทรัฐศาสตร์ และปริญญาเอกรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยดังกล่าว

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

อ้างอิง แก้

  1. "พระบรมราชโองการ แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญํติแห่งชาติ" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2015-09-27. สืบค้นเมื่อ 2014-07-08.
  2. "พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๓๗ ราย)" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2015-10-25. สืบค้นเมื่อ 2015-09-21.
  3. พระบรมราชโองการ ประกาศ รัฐมนตรีลาออกและตั้งรัฐมนตรี (ลาออกจากตำแหน่ง จำนวน ๘ ราย และแต่งตั้งรัฐมนตรี จำนวน ๑๓ ราย)
  4. ประชาไท, "เกษม ศิริสัมพันธ์" ถึงแก่อนิจกรรม, 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2550, เรียกดูเมื่อ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2550
  5. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-10-31. สืบค้นเมื่อ 2007-06-01.
  6. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2022-06-22 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๙๙ ตอนที่ ๑๘๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓๘, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๒๕
  7. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2022-09-29 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๙๘ ตอนที่ ๒๐๖ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔๑, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๒๔
  8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2022-10-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๒๙ ข หน้า ๓, ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๐
  9. รายพระนามและนามผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี ๒๕๒๕ จากเว็บไซต์ thaiscouts