คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกที่เปิดสอนในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ เปิดสอน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2514

คณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
School of Communication Arts Bangkok University.JPG
ชื่ออังกฤษSchool of Communication Arts
Bangkok University
ที่อยู่อาคารนิเทศศาสตร์คอมเพล็กซ์ ปองทิพย์ โอสถานุเคราะห์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
วันก่อตั้งพ.ศ. 2514
คณบดีผศ.ดร.ธีรพล ภูรัต
วารสารบ้านกล้วย
สีประจำคณะสีน้ำเงิน
สัญลักษณ์นกพิราบสื่อสาร
เว็บไซต์http://buca.bu.ac.th/


หน่วยงานและหลักสูตร[1]แก้ไข

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพเปิดสอน 9 สาขาวิชา ใน 6 ภาควิชา ได้แก่


หน่วยงาน ระดับปริญญาตรี
ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) / Bachelor of Arts (B.A.)(Communication Arts)
  • สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ (Public Relations)
ภาควิชาวารสารศาสตร์ นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) / Bachelor of Arts (B.A.)(Communication Arts)
  • สาขาวิชาสาขาวิชาวารสารศาสตร์สื่อสิ่งพิมพ์ (Print Journalism)
  • สาขาวิชาวารสารศาสตร์สื่อวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ (Broadcast Journalism)
ภาควิชาการโฆษณา นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) / Bachelor of Arts (B.A.)(Communication Arts)
  • สาขาวิชาการสร้างสรรค์งานโฆษณา (Creative Advertising)
  • สาขาวิชาการโฆษณาเชิงกลยุทธ์ (Strategic Advertising)
ภาควิชาศิลปะการแสดง นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) / Bachelor of Arts (B.A.)(Communication Arts)
  • สาขาวิชาการแสดงและการกำกับการแสดง (Acting and Directing)
  • สาขาวิชาการเขียนบท (Script Writing)
ภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) / Bachelor of Arts (B.A.)(Communication Arts)
  • สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (Broadcasting)
ภาควิชาการสื่อสารแบรนด์ นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) / Bachelor of Arts (B.A.)(Communication Arts)
  • สาขาวิชาการสื่อสารแบรนด์ (Brand Communications)

อ้างอิงแก้ไข

  1. เว็บไซค์คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ http://buca.bu.ac.th/undergrad.html#

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข