คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกที่เปิดสอนในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ เปิดสอน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2514

คณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
School of Communication Arts
Bangkok University
สถาปนาพ.ศ. 2514
คณบดีผศ.ดร.อริชัย อรรคอุดม
ที่อยู่
อาคารนิเทศศาสตร์คอมเพล็กซ์ ปองทิพย์ โอสถานุเคราะห์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
วารสารบ้านกล้วย
สีสีน้ำเงิน
มาสคอต
นกพิราบสื่อสาร
เว็บไซต์http://buca.bu.ac.th/

หน่วยงานและหลักสูตร[1]

แก้

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพเปิดสอน 9 สาขาวิชา ใน 6 ภาควิชา ได้แก่


หน่วยงาน ระดับปริญญาตรี
ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) / Bachelor of Arts (B.A.)(Communication Arts)
  • สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ (Public Relations)
ภาควิชาวารสารศาสตร์ นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) / Bachelor of Arts (B.A.)(Communication Arts)
  • สาขาวิชาสาขาวิชาวารสารศาสตร์สื่อสิ่งพิมพ์ (Print Journalism)
  • สาขาวิชาวารสารศาสตร์สื่อวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ (Broadcast Journalism)
ภาควิชาการโฆษณา นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) / Bachelor of Arts (B.A.)(Communication Arts)
  • สาขาวิชาการสร้างสรรค์งานโฆษณา (Creative Advertising)
  • สาขาวิชาการโฆษณาเชิงกลยุทธ์ (Strategic Advertising)
ภาควิชาศิลปะการแสดง นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) / Bachelor of Arts (B.A.)(Communication Arts)
  • สาขาวิชาการแสดงและการกำกับการแสดง (Acting and Directing)
  • สาขาวิชาการเขียนบท (Script Writing)
ภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) / Bachelor of Arts (B.A.)(Communication Arts)
  • สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (Broadcasting)
ภาควิชาการสื่อสารแบรนด์ นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) / Bachelor of Arts (B.A.)(Communication Arts)
  • สาขาวิชาการสื่อสารแบรนด์ (Brand Communications)

อ้างอิง

แก้
  1. "เว็บไซค์คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-04-20. สืบค้นเมื่อ 2012-02-05.

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้