บุญชู โรจนเสถียร

นายบุญชู โรจนเสถียร (20 มกราคม พ.ศ. 246419 มีนาคม พ.ศ. 2550) อดีตรองนายกรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง หลายสมัย เคยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพ ได้รับการยกย่องให้เป็น "ซาร์เศรษฐกิจ"[1]

บุญชู โรจนเสถียร
ม.ป.ช., ม.ว.ม.
รองนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
29 กันยายน พ.ศ. 2535 – 25 ตุลาคม พ.ศ. 2537
นายกรัฐมนตรี นายชวน หลีกภัย
ดำรงตำแหน่ง
3 มีนาคม พ.ศ. 2523 – 4 มีนาคม พ.ศ. 2524
นายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ดำรงตำแหน่ง
14 มีนาคม พ.ศ. 2518 – 12 มกราคม พ.ศ. 2519
นายกรัฐมนตรี หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช
ก่อนหน้า เสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์
ถัดไป เสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 20 มกราคม พ.ศ. 2464
จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย
เสียชีวิต 19 มีนาคม พ.ศ. 2550 (86 ปี)
พรรคการเมือง กิจสังคม
กิจประชาคม
เอกภาพ
พลังธรรม
ประชาธิปัตย์
คู่สมรส เรณู โรจนเสถียร
ศาสนา พุทธ

ประวัติแก้ไข

นายบุญชู โรจนเสถียรเกิดเมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2464 ที่จังหวัดชลบุรี เป็นบุตรของนายสันต์กับนางละมัย โรจนเสถียร ซึ่งเป็นชาวไทยเชื้อสายจีนไหหลำ จบการศึกษาประกาศนียบัตรชั้นสูง วิชาบัญชี เทียบเท่าปริญญาโทจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เคยทำงานที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ก่อนจะมาอยู่ธนาคารกรุงเทพจนมีตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่

การเมืองแก้ไข

เข้าสู่วงการการเมืองโดยร่วมก่อตั้ง พรรคกิจสังคม ร่วมกับ หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช ใน พ.ศ. 2503 และดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรคคนแรก ได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2508 และมีชื่อเสียงจากนโยบาย "เงินผัน" เขาได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2516[2] และเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในปี พ.ศ. 2518[3] และในปี พ.ศ. 2523 ได้รับแต่งตั้งเป็นรองนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์[4] และลาออกในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2524[5]

หลังจากนั้นนายบุญชู ได้ร่วมกับ ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก่อตั้ง พรรคกิจประชาคม และเป็นฝ่ายค้านในรัฐบาล พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ หลังจากนั้นได้นำพรรคกิจประชาคม ยุบรวมกับพรรคฝ่ายค้านอื่นๆ ตั้งเป็นพรรคเอกภาพ และเข้าร่วมในรัฐบาล พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ ภายหลังนายบุญชูได้เข้าเป็นสมาชิก ลงสมัครรับเลือกตั้งในนาม พรรคพลังธรรม และ พรรคประชาธิปัตย์ ตามลำดับ

ในปี พ.ศ. 2526 นายบุญชูเคยเป็นนักแสดงรับเชิญในภาพยนตร์ไทยเรื่อง ผู้แทนนอกสภา (2526) ร่วมกับหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช กำกับโดย สุรสีห์ ผาธรรม นำแสดงโดย สรพงศ์ ชาตรี

บ้านพักของนายบุญชู มีต้นอากาเว่ ต้นใหญ่ และงดงามมาก ในช่วงนั้นนายบุญชูจึงมีฉายาว่า "ชู อากาเว่"[6]

บุญชู เคยดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลนายชวน หลีกภัย[7]

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

บุญชู ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 8 สมัย ได้แก่

การวางมือทางการเมืองแก้ไข

 
นายบุญชู โรจนเสถียร (ซ้ายสุด) ระหว่างการประชุมสมัชชาแห่งชาติ เมื่อ พ.ศ. 2516

หลังจาก รัฐบาลชวน 2 นายบุญชูได้ประกาศวางมือทางการเมือง หลังจากเป็น ส.ส. ถึง 8 สมัย หลังเลิกเล่นการเมือง บุญชูได้หันไปทำกิจการสปา เป็นแห่งแรกของประเทศไทย ในชื่อ ชีวาศรม รีสอร์ต แอนด์ เฮลท์สปา ซึ่งมีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ

นายบุญชูเสียชีวิตเมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2550 ด้วยโรคมะเร็งในเม็ดเลือด รวมอายุได้ 86 ปี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. ""บุญชู โรจนเสถียร" เสียชีวิตปิดตำนานซาร์เศรษฐกิจ มอบร่างให้รพ.รามาฯ". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2011-11-15. สืบค้นเมื่อ 2011-05-21.
  2. พระบรมราชโองการ แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  3. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๒๖ ราย)
  4. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๓๗ ราย)
  5. พระบรมราชโองการ ประกาศ รัฐมนตรีลาออก ให้รัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งและตั้งรัฐมนตรี (ปรับปรุงคณะรัฐมนตรีในสมัยพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี จำนวน ๒๖ ราย)
  6. ศูนย์ข้อมูลนักการเมือง
  7. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๔๘ ราย)
  8. ราชกิจจานุเบกษา,แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฉบับพิเศษ หน้า ๔๐ เล่ม ๙๘ ตอนที่ ๒๐๙ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๒๔
  9. ราชกิจจานุเบกษา แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฉบับพิเศษ หน้า ๓๖ เล่ม ๙๗ ตอนที่ ๑๘๘ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๒๓
  10. รายพระนามและนามผู้ที่สมควรได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี ๒๕๒๔ จากเว็บไชต์ thaiscouts

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

ก่อนหน้า บุญชู โรจนเสถียร ถัดไป
เสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์    
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (ครม.36)
(14 มีนาคม พ.ศ. 2518 - 12 มกราคม พ.ศ. 2519)
  เสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์