พรรคชาติพัฒนา

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

อาจหมายถึง

  • พรรคชาติพัฒนา (พ.ศ. 2535) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2535
  • พรรคชาติพัฒนา (พ.ศ. 2550) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2550 เดิมชื่อพรรครวมใจไทยชาติพัฒนา ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นพรรครวมชาติพัฒนา และพรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน และเป็นพรรคชาติพัฒนา ในปี พ.ศ. 2554