คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย

คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อังกฤษ: National Olympic Committee of Thailand under the Royal Patronage of His Majesty the King: NOCT) เป็นหน่วยงานภายใต้ความดูแลของคณะกรรมการโอลิมปิกสากล มีสำนักงานใหญ่ตั้งที่แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประเทศ/ภูมิภาค ไทย
รหัสประเทศTHA
วันก่อตั้ง20 มิถุนายน พ.ศ. 2491; 75 ปีก่อน (2491-06-20)
วันรับรอง15 พฤษภาคม พ.ศ. 2493; 73 ปีก่อน (2493-05-15)
สมาคมสภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย
สำนักงานใหญ่บ้านอัมพวัน เลขที่ 226 ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ประธานประวิตร วงษ์สุวรรณ
เลขาธิการใหญ่วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
เว็บไซต์www.olympicthai.org

มีหน้าที่จัดส่งและนำคณะนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก และกีฬาระดับภูมิภาค ระดับทวีป หรือระดับโลก ซึ่งรับรองโดยคณะกรรมการโอลิมปิกสากล นอกจากนั้น ยังเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อการปฏิบัติใดๆ ของคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ประจำทีม ที่เข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าวด้วย

ประวัติ แก้

ในปี พ.ศ. 2489 ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาหนึ่งชุดมีชื่อเรียกว่า "คณะกรรมการต้อนรับระหว่างประเทศฝ่ายกีฬา" มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชาวต่างประเทศที่มาพำนัก อยู่ในประเทศไทยหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ได้มีโอกาสเล่นและแข่งขันกีฬา โดยรวบรวมรายได้ จากการเก็บค่าผ่านประตูส่งบำรุงสภากาชาดไทย และบำรุงการกุศลสาธารณประโยชน์ด้านการกีฬา

ต่อมาที่ประชุมเห็นว่าน่าจะมีองค์กรโอลิมปิกมาดำเนินการแทน คณะกรรมการดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเจริญสัมพันธไมตรีด้านการกีฬากับนานาประเทศ จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยฯ ขึ้นเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2491 พร้อมทั้งมีหนังสือถึงคณะกรรมการโอลิมปิกสากล ณ เมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2491 เพื่อขอให้ดำเนินการรับรองอย่างเป็นทางการต่อไป หลังจากนั้นคณะกรรมการโอลิมปิกสากลได้นำเรื่องนี้เสนอเข้าที่ประชุม ณ กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 ในการนี้ที่ประชุมได้ให้การรับรอง คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยฯ อย่างเป็นทางการและเป็นเอกฉันท์

ในระหว่างที่คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย กำลังทำเรื่องขอให้คณะกรรมการโอลิมปิกสากล รับรองอย่างเป็นทางการอยู่นั้น คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ก็ได้นำเรื่องขอพระราชทาน พระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ อันเป็นการดำเนินเรื่องให้สอดคล้องกับนานาประเทศ ที่มีพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประมุข

ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน โดยท่านราชเลขานุการในพระองค์ได้เชิญกระแสรับสั่งมาเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2492 อีกทั้งยังได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ใช้ตราของคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตามลายพระหัตถ์ของท่านราชเลขาธิการ เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2494

รายนามคณะกรรมการบริหาร แก้

คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย วาระดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568 มีรายนามดังต่อไปนี้[1]

สมาคมที่เป็นสมาชิก แก้

สมาชิกสามัญ แก้

สมาคม ฤดู สำนักงานใหญ่
สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร้อน อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร้อน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย ร้อน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
สมาคมกีฬาขี่ม้าโปโลแห่งประเทศไทย ร้อน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร้อน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
สมาคมกีฬาซอฟท์บอลแห่งประเทศไทย ร้อน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
สมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทย ร้อน
(ไม่ได้รับรองโดยไอโอซี)
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย ร้อน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
สมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย ร้อน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
สมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ร้อน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
สมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทย หนาว เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร้อน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
สมาคมกีฬามวยปล้ำแห่งประเทศไทย ร้อน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย ร้อน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ร้อน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย ร้อน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
สมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร้อน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
สมาคมกีฬายิงเป้าบินแห่งประเทศไทย ร้อน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย ร้อน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
สมาคมกีฬายูโดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร้อน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
สมาคมรักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร้อน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ร้อน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย ร้อน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย หนาว เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
สมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย หนาว เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
สมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทย ร้อน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย ร้อน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย ร้อน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
สมาคมกีฬาเบสบอลแห่งประเทศไทย ร้อน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย ร้อน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

สมาชิกสมทบ แก้

สมาคม ฤดู สำนักงานใหญ่
สมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร้อน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
สมาคมกีฬาบริดจ์แห่งประเทศไทย ร้อน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
สมาคมกีฬาปีนหน้าผาแห่งประเทศไทย ร้อน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
สมาคมกีฬาฟุตวอลเลย์แห่งประเทศไทย ร้อน
(ไม่ได้รับรองโดยไอโอซี)
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
สมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ร้อน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
สมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ร้อน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

สมาชิกอื่น ๆ แก้

สมาคม ฤดู สำนักงานใหญ่
สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร้อน เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร้อน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
สมาคมกีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทย ร้อน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
สมาคมกีฬาไตรกีฬาแห่งประเทศไทย ร้อน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร้อน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ดูเพิ่ม แก้

อ้างอิง แก้