วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา (ชื่อเดิม: วีรพล เทพหัสดิน ณ อยุธยา[1]; เกิด 19 ตุลาคม พ.ศ. 2493) ชื่อเล่น น้อย อดีตหัวหน้าพรรครวมแผ่นดิน[2] อดีตหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทย[3] อดีตประธานยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐ[4] และอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ[5] ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานที่ปรึกษาพรรคพลังประชารัฐ[6] นอกจากนี้ยังดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย

พลเอก
วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
หัวหน้าพรรครวมแผ่นดิน
ดำรงตำแหน่ง
1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 – 26 มกราคม พ.ศ. 2566
ก่อนหน้า บุญญาพร นาตะธนภัทร
ถัดไป ชัชชัย ภัทรนาวิก
หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทย
ดำรงตำแหน่ง
18 มีนาคม พ.ศ. 2565 – 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
ก่อนหน้า ปัญญา พุกราชวงศ์
ถัดไป ธรรมนัส พรหมเผ่า
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด วีรพล เทพหัสดิน ณ อยุธยา[1]
19 ตุลาคม พ.ศ. 2493 (72 ปี)
พรรค พลังประชารัฐ (?–2565, 2566–ปัจจุบัน)
เศรษฐกิจไทย (2565)
รวมแผ่นดิน (2565–2566)
บิดา ยศ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
มารดา คุณหญิงเพลิน เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ศิษย์เก่า โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
โรงเรียนเตรียมทหาร
โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ชื่อเล่น น้อย

ประวัติแก้ไข

พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ชื่อเดิม คือ วีรพล เทพหัสดิน ณ อยุธยา[1] เกิดเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2493 เป็นบุตรชายของ พลเอก ยศ เทพหัสดิน ณ อยุธยา รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในรัฐบาล พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ และ คุณหญิงเพลิน เทพหัสดิน ณ อยุธยา มีน้องสาว 2 คน คือ ณัฐธยาน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา และ สิริยส เทพหัสดิน ณ อยุธยา

พลเอก วิชญ์ เป็นหนึ่งในนายทหารที่ ควบคุมการชุมนุมของแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ พ.ศ. 2553[7] ปฏิบัติหน้าที่ตาม พรก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เขาเป็นกรรมการศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน เนื่องจากดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก

พลเอก วิชญ์ ถือเป็นนายทหารที่ใกล้ชิดสนิทสนมกับ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ[8] ซึ่งพลเอก วิชญ์ ลงพื้นที่ร่วมกับพลเอก ประวิตร อยู่หลายครั้ง[9][10][11]

พลเอก วิชญ์ มีชื่อที่เรียกอย่างไม่เป็นทางการจากสื่อมวลชนว่า "บิ๊กน้อย"[8]

พลเอก วิชญ์ เคยตกเป็นข่าวว่าอาจเป็นนายทหารผู้นำการรัฐประหาร โดยผู้ที่เปิดเผย คือ พลตรี ขัตติยะ สวัสดิผล หรือ เสธ.แดง ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมรุ่นและ นายประชา ประสพดี ส.ส.จังหวัดสมุทรปราการ พรรคเพื่อไทย ซึ่งเจ้าตัวได้ออกมาปฏิเสธอย่างแข็งกร้าวพร้อมกับตอบโต้กลับไป[12] อย่างไรก็ตามเมื่อ พลตรี ขัตติยะ ถูกลอบสังหารและเสียชีวิตลง พลเอก วิชญ์ ในฐานะเพื่อนร่วมรุ่นก็ได้ไปร่วมในงานศพด้วย[13]

การศึกษาแก้ไข

พลเอก วิชญ์ จบการศึกษาจากวชิราวุธวิทยาลัย[14] ก่อนที่จะเข้าศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 11 และโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่ 22 หลังจากนั้นจบปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม[15] นอกจากนี้ยังผ่านการอบรมจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) ประจำปี พ.ศ. 2549[16]

การทำงานแก้ไข

ด้านราชการแก้ไข

พลเอก วิชญ์ เคยรับราชการทหารในตำแหน่งต่าง ๆ ที่สำคัญ เช่น ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 ในปี พ.ศ. 2545 ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 ในปี พ.ศ. 2547 ดำรงตำแหน่งรองแม่ทัพภาคที่ 1 และดำรงตำแหน่งราชองครักษ์ ในปี พ.ศ. 2548 ดำรงตำแหน่งแม่ทัพน้อยที่ 1 ในปี พ.ศ. 2549 ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะนายทหาร ฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา ในปี พ.ศ. 2551 ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลทหารสูงสุด ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2552 หลังจากนั้นได้รับเลื่อนยศเป็น พลเอก พร้อมกับดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2552[17]

ในปี พ.ศ. 2553 มีข่าวคราวว่า พลเอก วิชญ์ อาจจะได้รับตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการทหารบกต่อจาก พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา ที่จะเกษียณในกลางปีเดียวกัน ร่วมกับ พลเอก พิรุณ แผ้วพลสง แต่แล้วท้ายที่สุดตำแหน่งนี้ก็ตกเป็นของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในที่สุด[18]

ด้านอื่น ๆแก้ไข

พลเอก วิชญ์ ถูกแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการปิโตรเลียม ในปี พ.ศ. 2558[19][20] ต่อมาถูกแต่งตั้งเป็น กรรมการอิสระ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2559[21] ก่อนที่จะลาออกในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565[22]

ปี พ.ศ. 2560[23] พลเอก วิชญ์ ถูกแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการราชตฤณมัยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ แทนที่พลเอก บุญเลิศ แก้วประสิทธิ์[24] ซึ่งพลเอก วิชญ์ ทำงานที่ราชตฤณมัยฯ มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2545 ในตำแหน่งแรกคือ กรรมการประชาสัมพันธ์[25] ก่อนที่จะถูกแต่งตั้งเป็นประธานอำนวยการแข่งม้า และเป็นเลขาธิการกิตติมศักดิ์ ในปี พ.ศ. 2559[26]

ปัจจุบัน พลเอก วิชญ์ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งถูกแต่งตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2564 แทนที่ พลตรี จารึก อารีราชการัณย์[27] และดำรงตำแหน่งคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย[28] นอกจากนี้ พลเอก วิชญ์ ยังเป็นนายกสมาคมกีฬาม้าแข่งไทย[29] และเป็นที่ปรึกษาสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์[30]

การเมืองแก้ไข

พลเอก วิชญ์ ถูกแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557[5] หลังจากนั้นได้เข้าเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ และได้ดำรงตำแหน่งประธานยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐในวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564[31] จนกระทั่งลาออกจากพรรคพลังประชารัฐในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565[32]

ต่อมาในวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565 พลเอก วิชญ์ ได้ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทย[33] ก่อนที่จะลาออกจากพรรคเศรษฐกิจไทยในวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ภายหลังการลาออกของกรรมการบริหารพรรคจำนวน 15 คน[34] โดย ธรรมนัส พรหมเผ่า เข้ามาดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทยแทนในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565[35]

หลังจากนั้นพลเอก วิชญ์ ก็เข้ามาดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรครวมแผ่นดิน ในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565[36] จนกระทั่งลาออกจากพรรครวมแผ่นดินในวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566[37] เพื่อเตรียมสมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ[38] และดำรงตำแหน่งประธานที่ปรึกษาพรรคพลังประชารัฐ[39] สอดคล้องกับรายงานของสยามรัฐออนไลน์ที่ระบุว่า พลเอก วิชญ์ ได้ดำรงตำแหน่งประธานที่ปรึกษาพรรคพลังประชารัฐแล้วในวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2566[6] ส่วนพรรครวมแผ่นดินจะมี พลเอก ชัชชัย ภัทรนาวิกเข้ามาดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคแทน[39]

ยศทหารแก้ไข

 • พ.ศ. 2545 พลตรี[40]
 • พ.ศ. 2549 พลโท[41]
 • พ.ศ. 2550 พลเอก[42]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. 1.0 1.1 1.2 "ส่องทรัพย์สิน พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดินฯ ยื่น ป.ป.ช. 71.9 ล. เครื่องประดับภรรยา 62 รายการ". สำนักข่าวอิศรา. 2019-07-18. สืบค้นเมื่อ 2023-01-29.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 2. "พล.อ.วิชญ์ ซิว หน.พรรครวมแผ่นดิน ตั้งเป้า 25 ส.ส. ปัดเป็นนั่งร้าน ตู่-ป้อม". www.thairath.co.th. 2022-08-01. สืบค้นเมื่อ 2023-01-27.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 3. "'พล.อ.วิชญ์' นั่งหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทย 'ธรรมนัส' เลขาฯ เตือนคนมองเป็นอากาศ". workpointTODAY. 2022-03-18. สืบค้นเมื่อ 2023-01-27.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 4. ""ประวิตร" ตั้ง "พล.อ.วิชญ์" น้องรัก นั่ง ประธานยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐ". สยามรัฐ. 2021-09-14. สืบค้นเมื่อ 2023-01-27.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 5. 5.0 5.1 "รายชื่อสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (โปรดเกล้าฯ 31 กรกฎาคม 2557)". ryt9.com. 2014-08-01. สืบค้นเมื่อ 2023-01-29.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 6. 6.0 6.1 ""บิ๊กป้อม"-"บิ๊กน้อย" ร่วมหารือ "อุตตม-สนธิรัตน์" คัมแบ็กพลังประชารัฐ เสริมทัพเศรษฐกิจ". สยามรัฐ. 2023-01-28. สืบค้นเมื่อ 2023-01-29.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 7. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-05-08. สืบค้นเมื่อ 2016-10-05.
 8. 8.0 8.1 "เปิดประวัติ "พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา" เพื่อน "บิ๊กป้อม" ขู่ฟ้องแหลกคนด่า "แพรวา"". mgronline.com. 2019-07-17. สืบค้นเมื่อ 2023-01-27.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 9. เอ๋ (2022-01-21). "'บิ๊กป้อม' ผละการเมืองกรุง ควง 'พล.อ.วิชญ์-นฤมล' ลงพื้นที่เชียงราย". ไทยโพสต์. สืบค้นเมื่อ 2023-01-27.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 10. ""บิ๊กป้อม" ลงพื้นที่สระแก้ว "สส.พปชร." ต้อนรับพรึ่บ! เร่งแผนแก้ปัญหา "น้ำท่วม-น้ำแล้ง"". สยามรัฐ. 2021-10-08. สืบค้นเมื่อ 2023-01-27.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 11. ""บิ๊กป้อม" ขึ้นเหนือควง พล.อ.วิชญ์ ว่าที่หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทย ไร้ ธรรมนัส". คมชัดลึกออนไลน์. 2022-01-21. สืบค้นเมื่อ 2023-01-27.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 12. [1]เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน พล.อ.วิชญ์ฉะเสธ.แดงปูดทหารชื่อย่อ "ว" แกนนำปฏิวัติ จากข่าวสด
 13. หนังสือ ลับลวงเลือด โดย วาสนา นาน่วม สำนักพิมพ์มติชน: กันยายน พ.ศ. 2553 ISBN 9789740206521
 14. "อนุมานวสาร ฉบับ มกราคม-กุมภาพันธ์ 2553 by Teerapat Ungsriwong - Issuu". issuu.com. p. 120. สืบค้นเมื่อ 2023-01-29.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 15. "พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา หัวหน้าพรรครวมแผ่นดิน". มติชนออนไลน์. 2022-08-04. สืบค้นเมื่อ 2023-01-29.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 16. "งานเลี้ยงสังสรรค์ วปอ. 2549 และแสดงความยินดีแด่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์". ryt9.com. 2015-02-11. สืบค้นเมื่อ 2023-01-29.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 17. "พลิกปูม "เสธ.น้อย" พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้ออกมาป้องนามสกุล เป็น ตท..11 ** "ลุงตู่" กำหนดสเปกโฆษกรัฐบาลต้องรอบรู้ ส่วนใครมาเป็นอีกไม่กี่วันได้รู้กัน". mgronline.com. 2019-07-18. สืบค้นเมื่อ 2023-01-29.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 18. [ลิงก์เสีย] "พิรุณ-วิชญ์"เขิน ถูกเรียกทั่นผบ.ทบ. จากข่าวสด
 19. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/082/14.PDF
 20. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/246/3.PDF
 21. "พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา". www.bangchak.co.th. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2023-01-26. สืบค้นเมื่อ 2023-01-27.
 22. aof (2022-02-17). "พล.อ.วิชญ์ ว่าที่หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทย ลาออกบอร์ดบางจาก". ประชาชาติธุรกิจ. สืบค้นเมื่อ 2023-01-27.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 23. "16 ก.ย. แข่งนัดสุดท้าย ก่อนปิดตำนาน "สนามม้านางเลิ้ง"". workpointTODAY. 2018-03-25. สืบค้นเมื่อ 2023-01-29.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 24. "รายงาน : อวสาน 102 ปี สนามม้านางเลิ้ง ถิ่นคนมีสี ฐานการเมือง เปิดแผน "เยียวยาวงการม้า"". มติชนสุดสัปดาห์. 2018-09-25. สืบค้นเมื่อ 2023-01-29.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 25. ""บิ๊กน้อย" วิชญ์ เทพหัสดิน ไม่ธรรมดา! พลังประชารัฐ ศึกใหญ่ใต้เงาบูรพาพยัคฆ์". bangkokbiznews. 2021-09-20. สืบค้นเมื่อ 2023-01-29.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 26. "พล.อ.วิชญ์ มือขวา "ประวิตร" จากสนามม้าสู่การเมือง". คมชัดลึกออนไลน์. 2021-09-15. สืบค้นเมื่อ 2023-01-29.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 27. 13 (2021-11-01). "เลือก บิ๊กป๋อม ประธานโอลิมปิคไทยสมัย 2 ติด - พล.อ.วิชญ์ นั่งเลขาคนใหม่". ข่าวสด.{{cite web}}: CS1 maint: numeric names: authors list (ลิงก์)
 28. "คณะกรรมการ กกท. – การกีฬาแห่งประเทศไทย". www.sat.or.th. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-11-27. สืบค้นเมื่อ 2023-01-27.
 29. "บทพิสูจน์ พล.อ.วิชญ์ จาก 'สนามนางเลิ้ง' ถึง 'สนามโคราช' บทวัดพลัง 'คนเลี้ยงม้า-ทัพบก'". VoiceTV. 2022-08-09. สืบค้นเมื่อ 2023-01-29.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 30. ""พล.อ.วิชญ์" ร่วมทัพบริหารเทนนิส ขานรับนโยบาย "บิ๊กป้อม" พัฒนานักกีฬาไทย". mgronline.com. 2021-02-17. สืบค้นเมื่อ 2023-01-29.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 31. "บิ๊กป้อม แต่งตั้งน้องรัก บิ๊กน้อย นั่งประธานยุทธศาสตร์พลังประชารัฐ". อมรินทร์ทีวี. 2021-09-14. สืบค้นเมื่อ 2023-01-27.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 32. "บิ๊กน้อย 'พล.อ.วิชญ์'ลาออกจาก พปชร. ไปรับหน้าที่ หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทย". คมชัดลึกออนไลน์. 2022-02-03. สืบค้นเมื่อ 2023-01-27.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 33. "พรรคเศรษฐกิจไทย: พล.อ.วิชญ์ นั่งหัวหน้าพรรค "ธรรมนัส" นั่ง "เลขาฯ"". ประชาชาติธุรกิจ. 2022-03-18. สืบค้นเมื่อ 2023-01-27.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 34. "'พล.อ.วิชญ์' ไขก๊อกหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทย หลังถูกกดดัน กก.บห.ลาออก 15 คน". prachatai.com. 2022-05-24. สืบค้นเมื่อ 2023-01-27.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 35. "'ธรรมนัส' ขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทย-โฆษกรัฐบาลไม่สนยุทธการ 'เด็ดหัว สอยนั่งร้าน' ของฝ่ายค้าน". prachatai.com. 2022-06-10. สืบค้นเมื่อ 2023-01-27.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 36. "'พล.อ.วิชญ์'นั่งหัวหน้า'รวมแผ่นดิน'โวกวาด 25 ส.ส.ปัดเป็นนั่งร้าน'บิ๊กตู่-บิ๊กป้อม'". สำนักข่าวอิศรา. 2022-08-01. สืบค้นเมื่อ 2023-01-27.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 37. "'พล.อ.วิชญ์' ทิ้ง หน.รวมแผ่นดิน กลับพลังประชารัฐ ขอเคียงข้างพี่ป้อม". มติชนออนไลน์. 2023-01-26. สืบค้นเมื่อ 2023-01-27.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 38. ""บิ๊กน้อย"ไขก๊อกรวมแผ่นดิน คัมแบ็คพลังประชารัฐ". thansettakij. 2023-01-26. สืบค้นเมื่อ 2023-01-27.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 39. 39.0 39.1 "ฮือฮา!!! 'รวมแผ่นดิน'เวอร์ชันใหม่ เปลี่ยนโฉมพรรค ระดมพลคนบันเทิงชื่อดังเพียบ". www.naewna.com. 2023-01-26. สืบค้นเมื่อ 2023-01-29.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 40. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารชั้นนายพล เล่ม ๑๑๙ ตอน ๑๙ ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕
 41. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารชั้นนายพล เล่ม ๑๒๓ ตอน ๒๐ ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
 42. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารชั้นนายพล เล่ม ๑๒๔ ตอน ๑๖ ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐