สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย

สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย (อังกฤษ: Athletic Association of Thailand; AAT) หรือ สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นสมาคมที่กำกับดูแลเกี่ยวกับกีฬากรีฑาในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2491 ในชื่อ "สมาคมกรีฑาสมัครเล่นแห่งประเทศไทย" และสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหพันธ์สมาคมกรีฑานานาชาติในปีเดียวกัน โดยมี มหาเสวกโท พระยาจินดารักษ์ อธิบดีกรมพลศึกษา (พ.ศ. 2488-2490) เป็นนายกสมาคมฯ คนแรก ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อสมาคม ฯ เป็น "สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย" เมื่อปีวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2546 และเป็นสมาคมกีฬาภายใต้การรับรองของการกีฬาแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ [1]

สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กีฬากรีฑา
อำนาจการควบคุมระดับชาติ
ตัวย่อ(อังกฤษ: AAT)
วันที่ก่อตั้ง1948; 76 ปีที่แล้ว (1948)
การติดต่อกรีฑาโลก
วันที่เข้าร่วม1961
สังกัดภูมิภาคAAA
สำนักงานใหญ่คลองหลวง ปทุมธานี
ประธานว่าง
เลขาธิการพลตำรวจตรี สุรพงษ์ อาริยะมงคล
เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ
www.aat.or.th
ไทย

สำนักงานใหญ่ของสมาคมตั้งอยู่ที่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยมีหน้าที่กำกับดูแลนักกีฬา การฝึกซ้อม สนามแข่งขัน การจัดแข่งขันภายในประเทศ และการส่งนักกีฬาทีมชาติแข่งขันในระดับนานาชาติ

อ้างอิง แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้