นักกีฬา หมายถึง บุคคลที่เล่นกีฬาต่าง ๆ มีทั้งแบบสมัครเล่น และแบบอาชีพ ซึ่งในการเล่นกีฬาต่าง ๆ นั้น ก็ต้องมีทักษะที่แตกต่างกันออกไป แล้วแต่ละชนิดกีฬา เช่น นักบาสเกตบอล ก็จะต้องมีทักษะ ในการชู้ตบาส หรือป้องกัน นักฟุตบอล ก็ต้องมีทักษะในการใช้เท้าที่ดี เป็นต้น

นักกีฬา

นักกีฬาชาวไทยแก้ไข

อันดับนักกีฬาชาวไทยที่ดีที่สุดแก้ไข

(เรียงตามวันที่เกิดขึ้นล่าสุด)

สถิตินักกีฬาชาวไทยแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข