นักฟุตบอลหลากชนิด คือนักกีฬาที่เล่นกีฬาฟุตบอลชนิดใดชนิดหนึ่ง ชนิดหลัก ๆ ของกีฬาฟุตบอลคือ ฟุตบอล อเมริกันฟุตบอล คะเนเดียนฟุตบอล ฟุตบอลออสเตรเลีย รักบี้ลีก สมาคมรักบี้ และเกลิกฟุตบอล

A men's association football player
นักกีฬาฟุตบอลชาย
A women's association football player
นักกีฬาฟุตบอลหญิง

มีการประมาณการว่ามีนักฟุตบอล 250 ล้านคนทั่วโลก[1] และนักฟุตบอลจำนวนมากเล่นฟุตบอลชนิดอื่นที่ไม่ใช่ฟุตบอล

ผู้เล่นชุดปัจจุบันแบ่งตามทีมสโมสรฟุตบอลแก้ไข

สหราชอาณาจักรแก้ไข

ยูฟ่ารองอื่น ๆแก้ไข

ไทยแก้ไข

แม่แบบ:Navboxes

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แม่แบบ:รายการอ้างอิง