คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย

คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย (อังกฤษ: Paralympic Committee of Thailand; อักษรย่อ: PCT) เป็นคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งชาติของประเทศไทยสำหรับขบวนการกีฬาพาราลิมปิก ซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดยเป็นองค์การไม่แสวงหาผลกำไรที่คัดเลือกทีมและระดมทุน เพื่อส่งผู้เข้าแข่งขันจากประเทศไทยสู่การแข่งพาราลิมปิกที่จัดโดยคณะกรรมการพาราลิมปิกสากล (IPC), การแข่งเอเชียนพาราเกมส์ที่จัดโดยคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งเอเชีย (APC) และการแข่งอาเซียนพาราเกมส์ที่จัดโดยสหพันธ์กีฬาคนพิการแห่งอาเซียน (APSF)

คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย
ตราสัญลักษณ์ของคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย
ตราสัญลักษณ์ของคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย
ประเทศ/ภูมิภาค ไทย
รหัสประเทศTHA
วันก่อตั้ง11 มิถุนายน พ.ศ. 2528
วันรับรองพ.ศ. 2528
สมาคมคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งเอเชีย
สำนักงานใหญ่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
ประธานร.ท.ณัยณพ ภิรมย์ภักดี
เลขาธิการใหญ่พลตรี โอสถ ภาวิไล
เว็บไซต์www.paralympicthai.com

คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยได้รับการก่อตั้งเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2528 รวมถึงได้รับการยอมรับจากคณะกรรมการพาราลิมปิกสากล (IPC) และคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งเอเชีย (APC)[1] สมาคมดังกล่าวมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ส่วนหัวหน้าสมาพันธ์คนปัจจุบันคือพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ

คณะกรรมการบริหาร แก้

  • รายนามคณะกรรมการบริหาร[2]

สมาชิกองค์การบริหารแห่งชาติ แก้

สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ แก้

สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย
แผนกของคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย
 
กีฬากีฬาคนพิการ
อำนาจการควบคุมแห่งชาติ
ตัวย่อSADT
วันที่ก่อตั้ง11 มิถุนายน พ.ศ. 2528
สำนักงานใหญ่เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ประธานชูเกียรติ สิงห์สูง
เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ
www.spadt.net
 

สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อังกฤษ: Sports Association for the Disabled of Thailand; อักษรย่อ: SADT) เป็นหน่วยงานกำกับดูแลกีฬาคนพิการแห่งชาติ โดยได้รับการรับรองจากคณะกรรมการพาราลิมปิกสากล (IPC) ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลกีฬาสำหรับคนพิการของโลก, คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย (PCT) และได้รับการยอมรับจากคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย (NOCT) โดยก่อตั้งเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2528

สมาคมฯ มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมีนายกสมาคมฯ คนปัจจุบันคือชูเกียรติ สิงห์สูง

สมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทย แก้

สมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทย
แผนกของคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย
 
กีฬากีฬาคนตาบอด
อำนาจการควบคุมแห่งชาติ
ตัวย่อSABT
วันที่ก่อตั้งพ.ศ. 2555
สำนักงานใหญ่เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
ประธานดร.สุธน จิตร์มั่น
เลขาธิการวินิตย์ จันทร์มนตรี
เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ
www.thaiblindsports.com
 

สมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทย (อังกฤษ: Sports Association for the Blind of Thailand; อักษรย่อ: SABT) เป็นหน่วยงานกำกับดูแลกีฬาคนตาบอดแห่งชาติ โดยได้รับการรับรองจากคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย (PCT)

สมาคมฯ มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยมีนายกสมาคมฯ คนปัจจุบันคือ นายอำนวย กลิ่นอยู่

สมาคมกีฬาคนพิการทางปัญญาแห่งประเทศไทย แก้

สมาคมกีฬาคนพิการทางปัญญาแห่งประเทศไทย
แผนกของคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย
 
กีฬากีฬาคนพิการทางปัญญา
อำนาจการควบคุมแห่งชาติ
ตัวย่อSAIT
วันที่ก่อตั้งพ.ศ. 2558
สำนักงานใหญ่เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
ประธานชาญวิทย์ มุนิกานนท์
เลขาธิการนพดล จิรบุญดิลก
เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ
www.saitsport.com
 

สมาคมกีฬาคนพิการทางปัญญาแห่งประเทศไทย (อังกฤษ: Sports Association for the Intellectual Disability of Thailand; อักษรย่อ: SAIT) เป็นหน่วยงานกำกับดูแลกีฬาผู้พิการทางปัญญาแห่งชาติ โดยได้รับการรับรองจากคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย (PCT)

สมาคมฯ มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยมีนายกสมาคมฯ คนปัจจุบันคือชาญวิทย์ มุนิกานนท์

สมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทย แก้

สมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทย
แผนกของคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย
 
กีฬากีฬาคนพิการทางสมอง
อำนาจการควบคุมแห่งชาติ
ตัวย่อCPSAT
วันที่ก่อตั้งพ.ศ. 2555
สำนักงานใหญ่เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
ประธานร้อยโท ณัยณพ ภิรมย์ภักดี
เลขาธิการอนุสรณ์ พิมงา
เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ
www.cpsathailand.com
 

สมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทย (อังกฤษ: Cerebral Palsy Sports Association of Thailand; อักษรย่อ: CPSAT) เป็นหน่วยงานกำกับดูแลกีฬาคนพิการทางสมองแห่งชาติ โดยได้รับการรับรองจากคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย (PCT)

สมาคมฯ มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยมีนายกสมาคมฯ คนปัจจุบันคือร้อยโท ณัยณพ ภิรมย์ภักดี

สมาคมกีฬาคนหูหนวกแห่งประเทศไทย แก้

สมาคมกีฬาคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
แผนกของคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย
 
กีฬากีฬาคนหูหนวก
อำนาจการควบคุมแห่งชาติ
ตัวย่อDSAT
วันที่ก่อตั้งพ.ศ. 2554
สำนักงานใหญ่เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
ประธานดร.อาณัติ วัชรางกุร ณ เชียงใหม่
เลขาธิการอัญชลินทร์ ศิวลักษณ์
เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ
thailanddeaf.com
 

สมาคมกีฬาคนหูหนวกแห่งประเทศไทย (อังกฤษ: Deaf Sports Association of Thailand; อักษรย่อ: DSAT) เป็นหน่วยงานกำกับดูแลกีฬาคนหูหนวกแห่งชาติ โดยได้รับการรับรองจากคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย (PCT)

สมาคมฯ มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยมีนายกสมาคมฯ คนปัจจุบันคือ ดร.อาณัติ วัชรางกุร ณ เชียงใหม่

ดูเพิ่ม แก้

อ้างอิง แก้

  1. "About Paralympic Committee of Thailand". paralympicthai.com (official website of committee). สืบค้นเมื่อ October 4, 2014.
  2. "พาราลิมปิกแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร". Siamsport. 10 June 2020. สืบค้นเมื่อ 30 July 2021.