ปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย[1] กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริม ศิลปะร่วมสมัยชุดใหม่[2]สมัยคณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 61 ภายหลังรัฐประหารในนามคณะรักษาความสงบแห่งชาติอดีตประธานคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม นักธุรกิจหญิงชาวไทย ประธานกรรมการโรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพ , โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท กาญจนบุรี กรรมการบริษัท บริษัท จีสตีล จำกัด (มหาชน) และนักกิจกรรมสังคม

คุณหญิง
ปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล
ป.ภ., ท.ช., ท.ม., จ.จ.
2019 KhunyingPatama Leeswadtrakul by Trisorn Triboon 1.jpg
คุณหญิงปัทมาในพิธีมิสซาที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงประกอบ ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ พ.ศ. 2562
เกิดปัทมา เจียจวบศิลป์
16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2508 (57 ปี)
จังหวัดพระนคร ประเทศไทย
อาชีพนักธุรกิจ
คู่สมรสสมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล
บุตรสุธิดารัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล
สุรัติพร ลีสวัสดิ์ตระกูล
เว็บไซต์www.patama.com

ด้านการดนตรีแก้ไข

ในด้านการดนตรี คุณหญิงปัทมามีความผูกพันกับดนตรี สมัยในวัยเยาว์คุณหญิงปัทมาเป็นสมาชิกนักขับร้องประสานเสียงในโบสถ์ และรักการเล่นกีตาร์ ใช้ความสามารถในการร้องและเล่นดนตรีแบ่งปันให้กับชุมชนในทุกโอกาสที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นอาสาสมัครออกค่าย สร้างและซ่อมแซม วัด โรงเรียน สะพานข้ามคลอง และสอนหนังสือแก่เด็กยากไร้ในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ ปัจจุบันคุณหญิงปัทมายังคงรักและอุปถัมภ์วงการดนตรีอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง คุณหญิงปัทมาเป็นผู้มีผลงานในวงการศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทย อาทิ เป็นประธานคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ประธานวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิก แห่งประเทศไทย ประธานที่ปรึกษามูลนิธิมหาอุปรากรกรุงเทพฯ นายกกิตติมศักดิ์และผู้ก่อตั้งสมาคมขับร้องประสานเสียงแห่งประเทศไทย กรรมการกิตติมศักดิ์สมาคมครูดนตรี (ประเทศไทย) ฯลฯ

ประวัติการศึกษาแก้ไข

การดำรงตำแหน่งแก้ไข

 • นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์[3]
 • กรรมการบริหารสหพันธ์แบดมินตันโลก
 • กรรมการบริหารคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ประธานกรรมการ โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ
 • ประธานกรรมการ โรงแรม เฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท
 • กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท จีสตีล จำกัด (มหาชน)
 • ประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท จีสตีล จำกัด (มหาชน)
 • ประธานชมรมผู้รู้คุณแผ่นดิน Archived 2013-06-24 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 • ประธานคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
 • กรรมการกลาง มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
 • นายกสมาคมศิษย์เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
 • ประธานวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิก แห่งประเทศไทย
 • ประธานที่ปรึกษามูลนิธิมหาอุปรากรกรุงเทพฯ
 • นายกกิตติมศักดิ์และผู้ก่อตั้งสมาคมขับร้องประสานเสียงแห่งประเทศไทย
 • ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกสโมสรซอนต้ากรุงเทพ
 • ที่ปรึกษาสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ พ.ศ. 2554-2555
 • ที่ปรึกษานายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ
 • ที่ปรึกษานายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยกรุงเทพฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พ.ศ. 2552- 2555
 • ที่ปรึกษาสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ
 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์
 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสโมสรซอนต้ากรุงเทพ 1 ปี พ.ศ. 2555-2557
 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสโมสรซอนต้ากรุงเทพ 1 ปี พ.ศ. 2559-2561
 • ที่ปรึกษาสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ
 • ที่ปรึกษามูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • ที่ปรึกษาสมาคมเสริมสร้างครอบครัวให้อบอุ่นและเป็นสุข
 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2552-2555
 • ที่ปรึกษาประธานสภาเซอร์ร่าประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2555-2556
 • ที่ปรึกษาประธานสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ปี พ.ศ. 2554 - 2557
 • ที่ปรึกษาโครงการยกย่องเกียรติคุณผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่นแก่ประชาชนและสังคม ประจำปี พ.ศ. 2555
 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิบราเดอร์เบอร์นาร์ด
 • อุปนายกที่ 2 และประธานฝ่ายหาทุน สหสมาคมศิษย์เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
 • กรรมการที่ปรึกษาของมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกในพระบรมราชินูปถัมภ์
 • กรรมการที่ปรึกษาของสมาคมผู้ปกครองและครูเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์
 • กรรมการ และผู้ช่วยประธานฝ่ายหาทุน มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
 • กรรมการกิตติมศักดิ์สมาคมครูดนตรี (ประเทศไทย)
 • กรรมการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาการประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรม Archived 2016-03-06 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 • ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสนับสนุนส่งเสริมศิลปิน ในคณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม [4]
 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมมาธิการปฏิรูปกีฬา

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทยแก้ไข

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/142/6.PDF
 2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย
 3. คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ผู้นำวงการแบดมินตันไทยคนใหม่
 4. "รายชื่อคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม ชุดที่ ๗ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๒ –วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2014-12-30.
 5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์, เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ข หน้า ๓๘, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
 6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๒, เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๖ ข หน้า ๒๒, ๔ ธันวาคม ๒๕๕๒
 7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๘ ข หน้า ๑๑, ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
 8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า, เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๖ ข หน้า ๖, ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข