นักธุรกิจ

อาชีพ

นักธุรกิจ คือผู้ประกอบการหรือผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดการ(ระดับใดก็ได้)ของบริษัท บางครั้งอาจหมายถึงบุคคลที่เป็นองค์กรที่แสวงหากำไร (โดยปกติ)นักธุรกิจมักจะอ้างถึงบุคคลที่ทำงานในสำนักงานตลอดเวลา

ดูเพิ่ม แก้