วิกิพีเดีย:การรวม

การรวมบทความ เป็นขั้นตอนหนึ่งในวิกิพีเดียในการพัฒนารูปแบบและโครงสร้างของบทความ การรวมบทความเกิดจากการรวมโดยผู้ใช้วิกิพีเดียเอง สำหรับรวมบทความสองบทความเข้าด้วยกัน เนื่องจากสองบทความนั้นมีเนื้อหาซ้ำกัน หรือมีเนื้อหาที่ใกล้เคียงกันมากและจำเป็นที่จะต้องรวมไว้ด้วยกัน

สาเหตุในการรวมบทความ

แก้
  1. บทความซ้ำ - สองบทความมีเนื้อหาเหมือนกัน
  2. เนื้อหาซ้ำซ้อน - สองบทความที่เนื้อหาเป็นเรื่องเดียวกัน แต่สร้างในเวลาต่างกัน เกิดขึ้นเนื่องจากการสะกดชื่อที่ต่างกัน หรือการใช้ชื่อที่ต่างกัน
  3. เนื้อหาสั้นมาก - เนื้อหาของบทความที่สั้นและไม่มีการพัฒนาบทความในระยะหนึ่ง โดยมักจะเกิดกับบทความที่เกี่ยวกับ ตัวละคร สถานที่ ในวรรณกรรม ซึ่งควรจะรวมเข้าไปในบทความหลักให้มีเนื้อหาสมบูรณ์มากขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน

วิธีการรวมบทความ

แก้

การรวมบทความนั้นทำได้เช่นเดียวกับการแก้ไขบทความตามปกติ โดยผู้ใช้ทุกคนสามารถรวมบทความได้ถ้าเห็นว่าการรวมบทความสามารถพัฒนารูปแบบบทความให้ดีขึ้น โดยใช้ชื่อที่เหมาะสมเป็นบทความหลักในการแก้ไข และให้นำบทความรองสร้างเป็นหน้าเปลี่ยนทางแทนที่

แจ้งให้รวมบทความ

แก้

ถ้าไม่แน่ใจว่าบทความควรจะรวมเข้าด้วยกันหรือไม่ สามารถทำการแจ้งให้รวมบทความได้โดยใส่ป้าย {{รวม}} ไว้ในส่วนหัวของบทความที่ต้องการรวม โดยจะแสดงผล

สำหรับรายชื่อบทความที่ถูกแจ้งให้รวมสามารถดูได้ที่ หมวดหมู่:บทความที่น่าจะถูกรวมเข้าด้วยกัน