วิธีใช้:การเปลี่ยนทาง

หน้าเปลี่ยนทาง เป็นหน้าพิเศษที่สร้างขึ้นเพื่อให้การค้นหาบทความชื่อหนึ่งเชื่อมโยงไปยังอีกบทความโดยตรง หน้าเปลี่ยนทางสร้างได้โดยใช้วากยสัมพันธ์ (syntax) ด้านล่าง

#เปลี่ยนทาง [[บทความเป้าหมาย]] หรือ #REDIRECT [[บทความเป้าหมาย]]

หรือ

#เปลี่ยนทาง [[บทความเป้าหมาย#ประวัติ]] หรือ #REDIRECT [[บทความเป้าหมาย#ประวัติ]]

จะเพิ่มการเปลี่ยนทางไปยังส่วนใดส่วนหนึ่งของหน้าเป้าหมายก็ได้

นอกจากนี้ การเปลี่ยนชื่อบทความ เป็นการทำให้บทความเดิมกลายเป็นหน้าเปลี่ยนทางไปยังบทความใหม่โดยอัตโนมัติ

วายกสัมพันธ์

แก้

หน้านั้นจะเป็นหน้าเปลี่ยนทางหากข้อความวิกิเริ่มต้นด้วย #เปลี่ยนทาง หรือ #REDIRECT ตามด้วยวิกิลิงก์หรือลิงก์ข้ามวิกิที่สมบูรณ์ ควรมีเว้นวรรคทางซ้ายมือก่อนเริ่มต้นลิงก์

หมายเหตุว่า การเปลี่ยนทางจะทำงานได้ตามที่เจตนาเท่านั้น (นั่นคือ นำผู้อ่านไปยังหน้าเป้าหมายโดยตรง) หากลิงก์นั้นเป็นหน้าปกติที่มีอยู่ (มิใช่หน้าพิเศษ) บนโครงการเดียวกัน คือ วิกิพีเดียภาษาไทย ในกรณีอื่น การเปลี่ยนทางอย่างอ่อน (soft redirect) ก็ใช้กันมากเช่นกัน ดูข้างล่าง

ตัวอย่าง:

  • #เปลี่ยนทาง [[กรุงเทพมหานคร]] (เปลี่ยนทางไปยังบทความกรุงเทพมหานครอย่างเดียว)
  • #เปลี่ยนทาง [[กรุงเทพมหานคร#ประวัติ]] (เปลี่ยนทางไปยังส่วน "ประวัติ" ของบทความกรุงเทพมหานคร)
  • #เปลี่ยนทาง [[:en:Bangkok]] (ปรากฏเป็นการเชื่อมโยงไปยังบทความกรุงเทพมหานครในวิกิพีเดียภาษาอังกฤษ แต่จะไม่เป็นเสมือนการเปลี่ยนทางแท้จริง

ข้อความได้ที่ปรากฏหลังจากลิงก์เปลี่ยนทางจะไม่แสดงผลใด ๆ แต่อาจใช้เพื่อเพิ่มหมวดหมู่ ลิงก์ข้ามวิกิ หรือความเห็นได้

หน้าไหนที่ควรทำหน้าเปลี่ยนทาง

แก้

หน้าไหนไม่ควรทำหน้าเปลี่ยนทาง

แก้
  • ชื่อบทความที่สามารถมีได้หลายความหมาย ควรทำหน้าแก้ความกำกวมแทนการเปลี่ยนทาง เช่น งา สามารถหมายถึง งา (ที่เป็นพืช) หรือ งา (ที่หมายถึงอวัยวะส่วนหนึ่งของสัตว์)
  • ชื่อเปลี่ยนทางที่สะกดผิดหรืออ่านผิดอย่างชัดเจน คือไม่ใช่คำที่มักเขียนผิด หรือเป็นชื่อที่ไม่สื่อความหมายของหน้าปลายทาง
  • การเปลี่ยนทางข้ามเนมสเปซ เช่น การเปลี่ยนทางจาก "ผู้ใช้:~" ไปยัง "วิกิพีเดีย:~" หรือ "(หลัก):~" ไปยัง "ผู้ใช้:~" หรือ "คุยกับผู้ใช้:~" เว้นแต่จะได้รับการยกเว้นจากความเห็นส่วนใหญ่ของชุมชนวิกิพีเดีย
  • การเปลี่ยนทางข้ามหมวดหมู่ เนื่องจากบทความจะยังคงอยู่ในหมวดหมู่เดิมไม่ถูกย้าย แม้ว่าจะเปลี่ยนทางไปแล้ว หากต้องการเปลี่ยนชื่อหมวดหมู่ พร้อมทั้งย้ายบทความไปยังหมวดหมู่ใหม่ กรุณาแจ้งความจำนงไว้ที่ ผู้ใช้:BotKung/เปลี่ยนชื่อหมวดหมู่
  • การเปลี่ยนทางซ้ำซ้อน ซึ่งสาเหตุอาจเกิดจากการเปลี่ยนชื่อบทความหลายครั้ง การเปลี่ยนทางควรมีเพียงขั้นตอนเดียว กล่าวคือ ไม่เป็น 1 → 2 → 3 แต่ควรเป็น 1 → 3 กับ 2 → 3 คุณสามารถตรวจสอบและแก้ไขได้ที่หน้าเปลี่ยนทางซ้ำซ้อน ปัจจุบันมีการตรวจสอบแก้ไขกรณีนี้โดย Redirect fixer ซึ่งมากับซอฟต์แวร์มีเดียวิกิ
  • การเปลี่ยนทางแบบวนรอบ เช่น 1 → 2 → 1 หรือการเปลี่ยนทางที่กลับมายังหน้าเดิม เช่น 1 → 1 (ไม่มีเนื้อหาอยู่จริง) คุณสามารถตรวจสอบได้จากหน้าเปลี่ยนทางซ้ำซ้อน แล้วทำการแจ้งลบหรือเปลี่ยนทางใหม่ไปยังบทความที่เหมาะสม
  • การเปลี่ยนทางไปบทความที่ยังไม่ถูกสร้างหรือถูกลบไปแล้ว หน้าเปลี่ยนทางควรสร้างขึ้นก็ต่อเมื่อมีบทความปลายทางรองรับอยู่แล้ว ไม่ควรสร้างขึ้นเผื่อไว้หากคุณไม่ได้ตั้งใจที่จะเขียนต่อ คุณสามารถแจ้งลบได้โดยตรวจสอบที่หน้าเปลี่ยนทางที่เสีย

ดูเพิ่มเติมวิธีใช้ฉบับเต็มของภาษาอังกฤษที่ meta:Help:Redirect