เห็ดซิตาเกะ (อังกฤษ: shiitake; จีน: 香菇; พินอิน: xiānggū, เซียงกู; ญี่ปุ่น: 椎茸 ชีตะเกะ) เป็นสิ่งมีชีวิตจำพวกเห็ดรา ซึ่งเราสามารถรับประทานได้ นิยมนำมาใช้ประกอบอาหารโดยเฉพาะอาหารจีนและอาหารญี่ปุ่น สามารถนำไปตากแห้งเพื่อให้เก็บไว้ได้นาน

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข