ทมยันตี

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก โรสลาเรน)

ทมยันตี (Damayantī, दमयन्ती) อาจหมายถึง