สภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน

สภานิติบัญญัติระดับชาติแบบสภาเดี่ยวในประเทศไทย

สภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน เป็นสภาที่พัฒนามาจาก คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ซึ่งทำการยึดอำนาจเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 โดยมีพลอากาศเอก กมล เดชะตุงคะ เป็นประธานสภาคนที่ 1 และ พลอากาศเอก หะริน หงสกุล เป็นประธานสภาคนที่ 2

สภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน
ราชอาณาจักรไทย
ประเภท
ประเภท
ผู้บริหาร
ประธานสภาคนที่ 1
ประธานสภาคนที่ 2
สมาชิก340 คน
กลุ่มการเมือง
แต่งตั้ง
ที่ประชุม
รัฐสภา
พลอากาศเอก กมล เดชะตุงคะ ประธานสภาคนที่ 1
พลอากาศเอก หะริน หงสกุล ประธานสภาคนที่ 2

โดยสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดินมีสมาชิกทั้งสิ้น 340 คน[1] ทำหน้าที่เป็นรัฐสภาและฝ่ายนิติบัญญัติ และให้การสนับสนุน รัฐบาล นาย ธานินทร์ กรัยวิเชียร

หลังจากบริหารประเทศมาได้ 1 ปี 12 วัน สภาปฏิรูปก็ทำการยึดอำนาจจากรัฐบาลนายธานินทร์ ในวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2520 จึงได้สลายตัวไป

อ้างอิง

แก้

ดูเพิ่ม

แก้