คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน

คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน เป็นคณะนายทหารที่นำโดยพลเรือเอก สงัด ชลออยู่[1] ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้ทำการยึดอำนาจการปกครอง ในปี พ.ศ. 2519 จาก หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 เวลา 18.00 น.[2] และแต่งตั้งนาย ธานินทร์ กรัยวิเชียร เป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่

คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน
Bpb 10.jpg
พลเรือเอก สงัด ชลออยู่ หัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน
ประเภทคณะรัฐประหาร
หัวหน้า
พลเรือเอก สงัด ชลออยู่

หลังจากนั้นเพียง 1 ปีกับ 12 วัน คณะปฏิรูปก็ได้ทำการรัฐประหารยึดอำนาจจากนายธานินทร์จึงทำให้นายธานินทร์ต้องพ้นจากตำแหน่งและคณะปฏิรูปก็สลายตัวไปในที่สุด

ผู้นำคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข