พลเรือเอก สงัด ชลออยู่ (4 มีนาคม พ.ศ. 2459 – 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2523) เป็นทหารเรือและนักการเมืองชาวไทย อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด และผู้บัญชาการทหารเรือ อดีตหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน และคณะปฏิวัติ ซึ่งก่อรัฐประหารใน พ.ศ. 2519 และ พ.ศ. 2520

สงัด ชลออยู่
ผู้ใช้อำนาจนายกรัฐมนตรี
ในฐานะหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน
ในฐานะหัวหน้าคณะปฏิวัติ
ดำรงตำแหน่ง
6 – 8 ตุลาคม พ.ศ. 2519
กษัตริย์พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ก่อนหน้าหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
(นายกรัฐมนตรี)
ถัดไปธานินทร์ กรัยวิเชียร
(นายกรัฐมนตรี)
ดำรงตำแหน่ง
20 ตุลาคม – 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520
ก่อนหน้าธานินทร์ กรัยวิเชียร
(นายกรัฐมนตรี)
ถัดไปเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
(นายกรัฐมนตรี)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ดำรงตำแหน่ง
5 ตุลาคม พ.ศ. 2519 – 20 ตุลาคม พ.ศ. 2520
นายกรัฐมนตรีหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
ธานินทร์ กรัยวิเชียร
ก่อนหน้าหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
ถัดไปเล็ก แนวมาลี
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2518 – 30 กันยายน พ.ศ. 2519
ก่อนหน้าพลเอก กฤษณ์ สีวะรา
ถัดไปพลอากาศเอก กมล เดชะตุงคะ
ผู้บัญชาการทหารเรือ
ดำรงตำแหน่ง
19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2516 – 30 กันยายน พ.ศ. 2519
ก่อนหน้าพลเรือเอก เชิดชาย ถมยา
ถัดไปพลเรือเอก อมร ศิริกายะ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด4 มีนาคม พ.ศ. 2459
เมืองสุพรรณบุรี ประเทศสยาม
เสียชีวิต23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2523 (64 ปี)
จังหวัดระยอง ประเทศไทย
คู่สมรสสุคนธ์ สหัสสานนท์
บุตร2 คน
บุพการี
 • แปลก ชลออยู่ (บิดา)
 • ส้มลิ้ม ชลออยู่ (มารดา)
ลายมือชื่อ
ยศที่ได้รับการแต่งตั้ง
รับใช้ ไทย
ยศ พลเอก
พลเรือเอก[1]
พลอากาศเอก[2]
บังคับบัญชากองทัพเรือ (2516–2519)
กองบัญชาการทหารสูงสุด (2518–2519)
ผ่านศึกสงครามโลกครั้งที่สอง
สงครามเกาหลี
กบฏแมนฮัตตัน

ประวัติ แก้

พล.ร.อ. สงัด เกิดเมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2458 (แบบสากลคือ พ.ศ. 2459) ที่บ้านเขาพระ หมู่ที่ 2 ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นบุตรของนายแปลกกับนางส้มลิ้ม นามสกุลชลออยู่ ชีวิตส่วนตัว พล.ร.อ. สงัด สมรสกับ คุณหญิง สุคนธ์ ชลออยู่ นามสกุลเดิมคือ (สหัสสานนท์) ทั้งคู่มีบุตร-ธิดาด้วยกัน 2 คน

ในเหตุการณ์กบฏแมนฮัตตันระหว่างวันที่ 29 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2494 พล.ร.อ. สงัด ในขณะนั้นยังมียศ"นาวาโท" เป็นผู้บังคับบัญชาเรือรบหลวงสุราษฎร์ธานี เป็นผู้ยิงปืนจากเรือไปยังรถถังของฝ่ายรัฐบาลจนเสียหาย หลังเหตุการณ์ได้ถูกควบคุมตัวและถูกคุมขังเช่นเดียวกับผู้ต้องหาคนอื่น ๆ ที่สนามกีฬาแห่งชาติด้วย[3]

พล.ร.อ. สงัด ชลออยู่ เป็นนายทหารที่มีบทบาทอย่างสูงในทางการเมือง โดยเฉพาะหลังเหตุการณ์ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ด้วยการเป็นทั้งผู้บัญชาการทหารเรือและผู้บัญชาการทหารสูงสุด และเป็นผู้นำในการรัฐประหารถึง 2 ครั้ง คือในวันที่ 6 ตุลาคม 2519[4] และ 20 ตุลาคม 2520 จนได้รับฉายาว่า "บิ๊กจอวส์" หรือ "จอวส์ใหญ่"[5] ถึงแก่อนิจกรรมด้วยอาการหัวใจวาย เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2523 ที่โรงพยาบาลประจำอำเภอแกลง จังหวัดระยอง รวมอายุได้ 65 ปี 264 วัน

และจนถึงทุกวันนี้ เมื่อครบรอบวันคล้ายวันถึงแก่อนิจกรรมของท่าน กองทัพเรือยังคงจัดงานรำลึกถึงท่านอยู่เสมอ[6] ซึ่งบุคคลที่ใกล้ชิดและเคยเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านมักเรียกชื่อท่านด้วยความเคารพว่า "ครูหงัด" และได้มีการจัดตั้งมูลนิธิ พล.ร.อ. สงัด ชลออยู่ ขึ้น โดยมอบเงินเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนทั่วไปและนักเรียนเตรียมทหารที่มีผลการเรียนดี โดยเฉพาะนักเรียนที่เป็นบุตรหลานของข้าราชการทหาร[3]

การศึกษา แก้

ตำแหน่งสำคัญในราชการ แก้

 • ผู้บังคับการกองเรือปราบเรือดำน้ำ 12 เมษายน พ.ศ. 2501
 • เสนาธิการกองเรือยุทธการ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2505[7]
 • ผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือฝ่ายยุทธการ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2507[8]
 • รองเสนาธิการทหารเรือ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2512[9]
 • รองเสนาธิการทหาร 1 ตุลาคม พ.ศ. 2514[10]
 • ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ 29 กันยายน พ.ศ. 2515[11]
 • รองผู้บัญชาการทหารเรือ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2516[12]
 • ผู้บัญชาการทหารเรือ (อัตราจอมพลเรือ) 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2516[13]
 • ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และรักษาการผู้บัญชาการทหารเรือ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2518[14]
 • เกษียณอายุราชการ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2519

ตำแหน่งสำคัญทางการเมือง แก้

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

พลเรือเอก สงัด ชลออยู่ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทั้งไทยและต่างประเทศ ดังนี้

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย แก้

เครื่องอิสริยาภรณ์สากล แก้

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ แก้

 •   ไต้หวัน :
  • พ.ศ. 2515 –   เครื่องอิสริยาภรณ์เมฆและธวัช ชั้นที่ 9
  • พ.ศ. 2517 –   เครื่องอิสริยาภรณ์หม้อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ชั้นที่ 2
 •   เกาหลีใต้ :
  • พ.ศ. 2517 –   เครื่องอิสริยาภรณ์ความมั่นคงแห่งชาติ ชั้นที่ 1 เหรียญตองอิล
 •   อินโดนีเซีย :
  • พ.ศ. 2518 –   เหรียญจาลาเซนา สตาร์
 •   สหรัฐ :

อ้างอิง แก้

 1. พระราชทานยศทหารเรือ
 2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหาร ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 93 ตอน 2 ข หน้า 23 6 มกราคม พ.ศ. 2519
 3. 3.0 3.1 พันทิวา. จอว์สใหญ่ พลเรือเอกสงัด ชลออยู่. กรุงเทพฯ : เมกาสโคป, ตุลาคม, 2553. 272 หน้า. ISBN 9786167020266
 4. แถลงการณ์ของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน (แถลงการณ์การยึดอำนาจการปกครอง)
 5. บั้นปลายระบอบเผด็จอำนาจย้อนอดีต‘สุสานหอย2519’
 6. กองทัพเรือรำลึก'จอว์สใหญ่' จากไทยโพสต์
 7. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ
 8. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ
 9. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ
 10. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ (หน้า ๒๖๕๐)
 11. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ
 12. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ (หน้า ๓)
 13. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ (หน้า ๓๗๙๖)
 14. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ (หน้า ๓)
 15. "พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๓๓ ราย)" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2015-09-27. สืบค้นเมื่อ 2015-06-30.
 16. "พระบรมราชโองการ แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2015-09-27. สืบค้นเมื่อ 2014-07-08.
 17. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๘๙ ตอนที่ ๒๐๒ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓๔, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๕
 18. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๘๔ ตอนที่ ๑๒๘ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒๙, ๓๐ ธันวาคม ๒๕๑๐
 19. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า , เล่ม ๙๐ ตอนที่ ๕๑ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๒, ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๑๖
 20. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ และเครื่องหมายเปลวระเบิดสำหรับผู้กระทำความชอบมีบาดเจ็บหนึ่งครั้ง, เล่ม ๕๘ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๒๖๘๘, ๓๐ สิงหาคม ๒๔๘๔
 21. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ, เล่ม ๗๙ ตอนที่ ๘๓ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๗๐๑, ๘ กันยายน ๒๕๐๕
 22. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ, เล่ม ๗๑ ตอนที่ ๔๙ ง หน้า ๑๗๔๒, ๓ สิงหาคม ๒๔๙๗
 23. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน, เล่ม ๙๓ ตอนที่ ๑๑๓ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒, ๒๔ กันยายน ๒๕๑๙
 24. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน, เล่ม ๙๒ ตอนที่ ๑๒๗ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๕๘, ๗ กรกฎาคม ๒๕๑๘
 25. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๖๗ ตอนที่ ๖๘ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๙๑, ๑๔ ธันวาคม ๒๔๙๓
 26. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๘๐ ตอนที่ ๙๕ ง หน้า ๒๒๐๘, ๒๔ กันยายน ๒๕๐๖
 27. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตประดับเหรียญปฏิบัติงานสหประชาชาติ, เล่ม ๗๑ ตอนที่ ๔๙ ง หน้า ๑๗๒๙, ๓ สิงหาคม ๒๔๙๗

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

ก่อนหน้า สงัด ชลออยู่ ถัดไป
พลเอก กฤษณ์ สีวะรา   ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2518 – 30 กันยายน พ.ศ. 2519)
  พลอากาศเอก กมล เดชะตุงคะ
พลเรือเอก เชิดชาย ถมยา   ผู้บัญชาการทหารเรือ
(19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2516 – 30 กันยายน พ.ศ. 2518)
  พลเรือเอก อมร ศิริกายะ