สงัด ชลออยู่

พลเรือเอก สงัด ชลออยู่ (4 มีนาคม 2458 - 23 พฤศจิกายน 2523) นักการเมืองและทหารเรือชาวไทย เกิดที่บ้านเขาพระ หมู่ที่ 2 ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นบุตรนายแปลก และนางส้มลิ้ม ชลออยู่ สมรสกับ คุณหญิง สุคนธ์ ชลออยู่ (สหัสสานนท์)

พลเรือเอก
สงัด ชลออยู่
ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.จ.ว., ภ.ป.ร.3
ผู้ใช้อำนาจนายกรัฐมนตรี
ในฐานะหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน
ในฐานะหัวหน้า คณะปฏิวัติ
ดำรงตำแหน่ง
6 – 8 ตุลาคม 2519
ก่อนหน้า หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
(นายกรัฐมนตรี)
ถัดไป ธานินทร์ กรัยวิเชียร
(นายกรัฐมนตรี)
ดำรงตำแหน่ง
20 ตุลาคม – 11 พฤศจิกายน 2520
ก่อนหน้า ธานินทร์ กรัยวิเชียร
(นายกรัฐมนตรี)
ถัดไป เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
(นายกรัฐมนตรี)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ดำรงตำแหน่ง
22 ตุลาคม 2519 – 20 ตุลาคม 2520
นายกรัฐมนตรี ธานินทร์ กรัยวิเชียร
ก่อนหน้า หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
ถัดไป เล็ก แนวมาลี
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม 2518 – 30 กันยายน 2519
ก่อนหน้า กฤษณ์ สีวะรา
ถัดไป กมล เดชะตุงคะ
ผู้บัญชาการทหารเรือ
ดำรงตำแหน่ง
19 พฤศจิกายน 2516 – 30 กันยายน 2518
ก่อนหน้า เชิดชาย ถมยา
ถัดไป อมร ศิริกายะ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 4 มีนาคม พ.ศ. 2458
เมืองสุพรรณบุรี ประเทศสยาม
เสียชีวิต 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2523 (65 ปี)
จังหวัดระยอง ประเทศไทย
คู่สมรส สุคนธ์ ชลออยู่
ลายมือชื่อ
การเข้าเป็นทหาร
ยศ RTA OF-9 (General).svg พลเอก
RTN OF-9 (Admiral).svg พลเรือเอก[1]
RTAF OF-9 (Air Chief Marshal).svg พลอากาศเอก[2]
บังคับบัญชา กองทัพเรือ (2516-2519)
กองบัญชาการทหารสูงสุด (2518-2519)

ในเหตุการณ์กบฏแมนฮัตตันระหว่างวันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2494 พล.ร.อ.สงัดในขณะนั้นยังมียศ นาวาโท (น.ท.) เป็นผู้บังคับบัญชาเรือรบหลวงสุราษฎร์ธานี เป็นผู้ยิงปืนจากเรือไปยังรถถังของฝ่ายรัฐบาลจนเสียหาย หลังเหตุการณ์ได้ถูกควบคุมตัวและถูกคุมขังเช่นเดียวกับผู้ต้องหาคนอื่น ๆ ที่สนามกีฬาแห่งชาติด้วย[3]

พล.ร.อ.สงัด ชลออยู่ เป็นนายทหารที่มีบทบาทอย่างสูงในทางการเมือง โดยเฉพาะหลังเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 ด้วยการเป็นทั้งผู้บัญชาการทหารเรือและผู้บัญชาการทหารสูงสุด และเป็นผู้นำในการรัฐประหารถึง 2 ครั้ง คือในวันที่ 6 ตุลาคม 2519[4] และ 20 ตุลาคม 2520 จนได้รับฉายาว่า "บิ๊กจอวส์" หรือ "จอวส์ใหญ่"[5] ถึงแก่อนิจกรรมด้วยอาการหัวใจวาย เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2523 ที่โรงพยาบาลประจำอำเภอแกลง จังหวัดระยอง รวมอายุได้ 65 ปี 264 วัน

และจนถึงทุกวันนี้ เมื่อครบรอบวันคล้ายวันถึงแก่อนิจกรรมของท่าน กองทัพเรือยังคงจัดงานรำลึกถึงท่านอยู่เสมอ[6] ซึ่งบุคคลที่ใกล้ชิดและเคยเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านมักเรียกชื่อท่านด้วยความเคารพว่า "ครูหงัด" และได้มีการจัดตั้งมูลนิธิ พล.ร.อ.สงัด ชลออยู่ ขึ้น โดยมอบเงินเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนทั่วไปและนักเรียนเตรียมทหารที่มีผลการเรียนดี โดยเฉพาะนักเรียนที่เป็นบุตรหลานของข้าราชการทหาร[3]

การศึกษาแก้ไข

ตำแหน่งสำคัญในราชการแก้ไข

 • ผู้บังคับการกองเรือปราบเรือดำน้ำ 12 เมษายน พ.ศ. 2501
 • เสนาธิการกองเรือยุทธการ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2505[7]
 • ผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือฝ่ายยุทธการ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2507[8]
 • รองเสนาธิการทหารเรือ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2512[9]
 • รองเสนาธิการทหาร 1 ตุลาคม พ.ศ. 2514[10]
 • ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ 29 กันยายน พ.ศ. 2515[11]
 • รองผู้บัญชาการทหารเรือ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2516[12]
 • ผู้บัญชาการทหารเรือ (อัตราจอมพลเรือ) 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2516[13]
 • ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และรักษาการผู้บัญชาการทหารเรือ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2518[14]
 • เกษียณอายุราชการ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2519

ตำแหน่งสำคัญทางการเมืองแก้ไข

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. ยศทหารเรือ
 2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหาร ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 93 ตอน 2 ข หน้า 23 6 มกราคม พ.ศ. 2519
 3. 3.0 3.1 พันทิวา. จอว์สใหญ่ พลเรือเอกสงัด ชลออยู่. กรุงเทพฯ : เมกาสโคป, ตุลาคม, 2553. 272 หน้า. ISBN 9786167020266
 4. แถลงการณ์ของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน (แถลงการณ์การยึดอำนาจการปกครอง)
 5. บั้นปลายระบอบเผด็จอำนาจย้อนอดีต‘สุสานหอย2519’
 6. กองทัพเรือรำลึก'จอว์สใหญ่' จากไทยโพสต์
 7. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ
 8. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ
 9. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ
 10. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ (หน้า ๒๖๕๐)
 11. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ
 12. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ (หน้า ๓)
 13. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ (หน้า ๓๗๙๖)
 14. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ (หน้า ๓)
 15. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๓๓ ราย)
 16. พระบรมราชโองการ แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 17. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้นสายสะพาย ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๑๐)
 18. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า
 19. ราชกิจจานุเบกษา แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน ฉบับพิเศษ หน้า 1 เล่ม 93 ตอนที่ 113 24 กันยายน 2519
 20. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

ก่อนหน้า สงัด ชลออยู่ ถัดไป
พลเอก กฤษณ์ สีวะรา   ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2518 – 30 กันยายน พ.ศ. 2519)
  พลอากาศเอก กมล เดชะตุงคะ
พลเรือเอก เชิดชาย ถมยา   ผู้บัญชาการทหารเรือ
(19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2516 – 30 กันยายน พ.ศ. 2518)
  พลเรือเอก อมร ศิริกายะ