บุญชัย บำรุงพงศ์

พลเอก บุญชัย บำรุงพงศ์ (8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2458 - 12 กันยายน พ.ศ. 2538) เป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรี อดีตผู้บัญชาการทหารบก ลำดับที่ 20 ระหว่าง 1 ตุลาคม พ.ศ. 2518 - 30 กันยายน 2519 เป็นบุตรนายยัง และนางแพ บำรุงพงศ์ สมรสกับคุณหญิงจรัสลักษณ์ บำรุงพงศ์ บุญชัยสำเร็จการศึกษาจาก โรงเรียนนายร้อยทหารบก เมื่อ พ.ศ. 2477

บุญชัย บำรุงพงศ์
รองนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
8 ตุลาคม พ.ศ. 2519 – 19 ตุลาคม พ.ศ. 2520
นายกรัฐมนตรี ธานินทร์ กรัยวิเชียร
ดำรงตำแหน่ง
11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 – 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2522
นายกรัฐมนตรี พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
ผู้บัญชาการทหารบก
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2518 – 30 กันยายน พ.ศ. 2519
ก่อนหน้า พลเอก กฤษณ์ สีวะรา
ถัดไป พลเอก เสริม ณ นคร
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2458
เสียชีวิต 12 กันยายน พ.ศ. 2538 (79 ปี)
คู่สมรส คุณหญิงจรัสลักษณ์ บำรุงพงศ์
ศาสนา พุทธ

ประวัติรับราชการแก้ไข

 • พ.ศ. 2480 นักเรียนทำการนายร้อย ตำแหน่งผู้บังคับหมวดประจำกองพันทหารม้าที่ 4 จังหวัดจันทบุรี
 • พ.ศ. 2484 สำรองราชการกองบังคับการแผนกทหารม้า นายทหารฝึกหัดราชการโรงเรียนนายทหารม้า
 • พ.ศ. 2486 ประจำแผนกทหารม้า สำรองราชการกองบังคับการกรมเสนาธิการทหารบก
 • พ.ศ. 2487 ประจำกรมทหารม้าที่ 45 ในกองพลทหารม้า
 • พ.ศ. 2489 นายทหารฝึกหัดราชการ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
 • พ.ศ. 2491 นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำกองพลที่ 1 รักษาพระองค์
 • พ.ศ. 2493 รองเสนาธิการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์
 • พ.ศ. 2494 รักษาราชการเสนาธิการกองพลที่ ๑ รักษาพระองค์
 • พ.ศ. 2495 เสนาธิการกองพลที่ ๑ รักษาพระองค์
 • พ.ศ. 2497 รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ ๑
 • พ.ศ. 2499 เสนาธิการภาคทหารบกที่ ๑
 • พ.ศ. 2500 เสนาธิการกองทัพภาคที่ ๑
 • พ.ศ. 2503 เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารบก
 • พ.ศ. 2503 ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสระบุรี
 • พ.ศ. 2506 ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
 • พ.ศ. 2507 เจ้ากรมการรักษาดินแดน
 • พ.ศ. 2508 ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายยุทธการ
 • พ.ศ. 2510 รองเสนาธิการทหารบก
 • พ.ศ. 2516 เสนาธิการทหารบก
 • พ.ศ. 2517 รองผู้บัญชาการทหารบก
 • พ.ศ. 2518 ผู้บัญชาการทหารบก [1]

ราชการพิเศษ หรือตำแหน่งพิเศษแก้ไข

 • พ.ศ. 2483 ราชการสนามในคราวสงครามอินโดจีนกับฝรั่งเศส
 • พ.ศ. 2487 ราชการสนามในคราวสงครามมหาเอเชียบูรพา
 • พ.ศ. 2494 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ ๒
 • พ.ศ. 2499 ราชองครักษ์เวร
 • พ.ศ. 2509 นายทหารพิเศษ ประจำกองพันทหารม้าที่ ๑ กรมทหารม้าที่ ๑ รักษาพระองค์
 • พ.ศ. 2511 สมาชิกวุฒิสภา
 • พ.ศ. 2516 ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2516[2]
 • พ.ศ. 2518 นายทหารพิเศษ ประจำกองพลที่ ๑ รักษาพระองค์
 • พ.ศ. 2518 นายทหารพิเศษ ประจำกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๑ รักษาพระองค์
 • พ.ศ. 2518 นายทหารพิเศษ ประจำกรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์
 • พ.ศ. 2519 รองนายกรัฐมนตรี[3]
 • พ.ศ. 2520 รองนายกรัฐมนตรี[4]

ผลงานที่สำคัญแก้ไข

 • ร่วมปฏิบัติการภาคสนามในสงครามมหาเอเชียบูรพา โดยเข้าประจำกรมทหารม้า ที่ 45 ในกองพลทหารม้า ได้เคลื่อนกำลังเข้าตีข้าศึกไปจนถึงแคว้นยูนนาน
 • จัดโครงการช่วยเหลือประชาชน เพื่อแยกผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ออกจากประชาชนทั้งในยามปกติ และยามฉุกเฉิน โดยดำเนินการควบคู่ไปกับการใช้มาตรการทางทหารภายใต้สถานการณ์การปฏิบัติการก่อการร้ายของฝ่ายคอมมิวนิสต์ในขณะนั้น

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญที่ได้รับพระราชทานแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

ก่อนหน้า บุญชัย บำรุงพงศ์ ถัดไป
พลเอก กฤษณ์ สีวะรา    
ผู้บัญชาการทหารบก
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2518 – 30 กันยายน พ.ศ. 2519)
  พลเอก เสริม ณ นคร