บุญชัย บำรุงพงศ์

พลเอก บุญชัย บำรุงพงศ์ (8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2458 – 12 กันยายน พ.ศ. 2538) เป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรี อดีตผู้บัญชาการทหารบก ลำดับที่ 20 ระหว่าง 1 ตุลาคม พ.ศ. 2518 - 30 กันยายน 2519 เป็นบุตรนายยัง และนางแพ บำรุงพงศ์ สมรสกับคุณหญิงจรัสลักษณ์ บำรุงพงศ์ พึ้นเพครอบครัวมาจากชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต่อมาได้ย้ายภูมิลำเนามาอาศัยที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร บุญชัยสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนบพิตรพิมุข และโรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนนายร้อยทหารบก เมื่อ พ.ศ. 2477 และเข้ารับราชการครั้งแรกที่กองพันทหารม้าที่ 4 จังหวัดจันทบุรี

พลเอก
บุญชัย บำรุงพงศ์
ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.จ.ว., ภ.ป.ร.3
รองนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
8 ตุลาคม พ.ศ. 2519 – 19 ตุลาคม พ.ศ. 2520
นายกรัฐมนตรี ธานินทร์ กรัยวิเชียร
ดำรงตำแหน่ง
11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 – 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2522
นายกรัฐมนตรี พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
ผู้บัญชาการทหารบก
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2518 – 30 กันยายน พ.ศ. 2519
ก่อนหน้า พลเอก กฤษณ์ สีวะรา
ถัดไป พลเอก เสริม ณ นคร
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2458
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
เสียชีวิต 12 กันยายน พ.ศ. 2538 (79 ปี)
คู่สมรส คุณหญิงจรัสลักษณ์ บำรุงพงศ์
บุตร พลโทอิสระชัย บำรุงพงศ์

ชีวิตครอบครัวแก้ไข

พลเอกบุญชัย บำรุงพงศ์ สมรสกับ คุณหญิงจรัสลักษณ์ บำรุงพงศ์มีบุตร 1 คน คือ

 1. นางดวงกมล นวลแข
 2. นางสาวอาริษา บำรุงพงศ์
 3. นายสืบพงศ์ บำรุงพงศ์

ตำแหน่งหน้าที่การงานแก้ไข

ราชการทหารแก้ไข

 • พ.ศ. 2480 นักเรียนทำการนายร้อย ตำแหน่งผู้บังคับหมวดประจำกองพันทหารม้าที่ 4 จังหวัดจันทบุรี
 • พ.ศ. 2484 สำรองราชการกองบังคับการแผนกทหารม้า นายทหารฝึกหัดราชการโรงเรียนนายทหารม้า
 • พ.ศ. 2486 ประจำแผนกทหารม้า สำรองราชการกองบังคับการกรมเสนาธิการทหารบก
 • พ.ศ. 2487 ประจำกรมทหารม้าที่ 45 ในกองพลทหารม้า
 • พ.ศ. 2489 นายทหารฝึกหัดราชการ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
 • พ.ศ. 2491 นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำกองพลที่ 1 รักษาพระองค์
 • พ.ศ. 2493 รองเสนาธิการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์
 • พ.ศ. 2494 รักษาราชการเสนาธิการกองพลที่ ๑ รักษาพระองค์
 • พ.ศ. 2495 เสนาธิการกองพลที่ ๑ รักษาพระองค์
 • พ.ศ. 2497 รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ ๑
 • พ.ศ. 2499 เสนาธิการภาคทหารบกที่ ๑
 • พ.ศ. 2500 เสนาธิการกองทัพภาคที่ ๑
 • พ.ศ. 2503 เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารบก
 • พ.ศ. 2503 ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสระบุรี [1]
 • พ.ศ. 2506 ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
 • พ.ศ. 2507 เจ้ากรมการรักษาดินแดน
 • พ.ศ. 2508 ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายยุทธการ
 • พ.ศ. 2510 รองเสนาธิการทหารบก
 • พ.ศ. 2516 เสนาธิการทหารบก
 • พ.ศ. 2517 รองผู้บัญชาการทหารบก
 • พ.ศ. 2518 ผู้บัญชาการทหารบก [2]

ราชการพิเศษ ราชการการเมือง หรือตำแหน่งพิเศษแก้ไข

 • พ.ศ. 2483 ราชการสนามในคราวสงครามอินโดจีนกับฝรั่งเศส
 • พ.ศ. 2487 ราชการสนามในคราวสงครามมหาเอเชียบูรพา
 • พ.ศ. 2494 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ ๒
 • พ.ศ. 2499 ราชองครักษ์เวร
 • พ.ศ. 2509 นายทหารพิเศษ ประจำกองพันทหารม้าที่ ๑ กรมทหารม้าที่ ๑ รักษาพระองค์
 • พ.ศ. 2511 สมาชิกวุฒิสภา
 • พ.ศ. 2516 ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2516[3]
 • พ.ศ. 2518 นายทหารพิเศษ ประจำกองพลที่ ๑ รักษาพระองค์
 • พ.ศ. 2518 นายทหารพิเศษ ประจำกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๑ รักษาพระองค์
 • พ.ศ. 2518 นายทหารพิเศษ ประจำกรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์
 • พ.ศ. 2519 รองนายกรัฐมนตรี[4] (ชุดนายธานินทร์ กรัยวิเชียร)
 • พ.ศ. 2520 รองนายกรัฐมนตรี[5] (ชุดพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์)

ผลงานที่สำคัญแก้ไข

 • ร่วมปฏิบัติการภาคสนามในสงครามมหาเอเชียบูรพา โดยเข้าประจำกรมทหารม้า ที่ 45 ในกองพลทหารม้า ได้เคลื่อนกำลังเข้าตีข้าศึกไปจนถึงแคว้นยูนนาน
 • จัดโครงการช่วยเหลือประชาชน เพื่อแยกผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ออกจากประชาชนทั้งในยามปกติ และยามฉุกเฉิน โดยดำเนินการควบคู่ไปกับการใช้มาตรการทางทหารภายใต้สถานการณ์การปฏิบัติการก่อการร้ายของฝ่ายคอมมิวนิสต์ในขณะนั้น

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทยแก้ไข

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเครื่องอิสริยาภรณ์ต่างประเทศแก้ไข

ถึงแก่อนิจกรรมแก้ไข

พลเอกบุญชัย บำรุงพงศ์ ถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคหัวใจล้มเหลว เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2538 สิริอายุ 79 ปี และเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2538 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเพลิงศพ
พลเอกบุญชัย บำรุงพงศ์ ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส [20]

อ้างอิงแก้ไข

 1. รายนามอดีตผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร
 2. ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เล่ม 92 ตอน 203 ง พิเศษ 30 กันยายน พ.ศ. 2518
 3. พระบรมราชโองการ แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 4. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๑๗ ราย)
 5. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๓๓ ราย)
 6. ราชกิจจานุเบกษา,แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เล่ม 91 ตอนที่ 141 วันที่ 17 สิงหาคม 2517
 7. ราชกิจจานุเบกษา,แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เล่ม 83 ตอนที่ 114 วันที่ 19 ธันวาคม 2509
 8. ราชกิจจานุเบกษา,แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เล่ม 81 ตอนที่ 118 วันที่ 17 ธันวาคม 2507
 9. ราชกิจจานุเบกษา,แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เล่ม 78 ตอนที่ 104 วันที่ 15 ธันวาคม 2504
 10. ราชกิจจานุเบกษา,แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เล่ม 92 ตอนที่ 95 วันที่ 16 พฤษภาคม 2518
 11. ราชกิจจานุเบกษา,แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เล่ม 77 ตอนที่ 102 วันที่ 14 ธันวาคม 2503
 12. ราชกิจจานุเบกษา,แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เล่ม 70 ตอนที่ 75 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2496
 13. ราชกิจจานุเบกษา,แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เล่ม 85 ตอนที่ 44 วันที่ 15 พฤษภาคม 2511
 14. ราชกิจจานุเบกษา,แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เล่ม 81 ตอนที่ 42 วันที่ 7 พฤษภาคม 2507
 15. ราชกิจจานุเบกษา,แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เล่ม 75 ตอนที่ 65 วันที่ 25 ธันวาคม 2491
 16. ราชกิจจานุเบกษา,แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ เล่ม 79 ตอนที่ 83 วันที่ 8 กันยายน 2505
 17. ราชกิจจานุเบกษา,แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน เล่ม 85 ตอนที่ 89 วันที่ 3 ตุลาคม 2511
 18. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศ เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม 67, ตอน 39 ง, 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2493, หน้า 4
 19. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศ เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม 72, ตอน 22 ง, 22 มีนาคม พ.ศ. 2498, หน้า 4
 20. ข่าวในพระราชสำนัก วันพุธที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2538
ก่อนหน้า บุญชัย บำรุงพงศ์ ถัดไป
พลเอก กฤษณ์ สีวะรา    
ผู้บัญชาการทหารบก
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2518 – 30 กันยายน พ.ศ. 2519)
  พลเอก เสริม ณ นคร